Aktualności

02.06.2018

Dwie Konferencje: Północnosłowiańska i Południowosłowiańska spotykały się w Pradze


Przełożeni prowincjalni dwóch Konferencji Północnosłowiańskiej i Południowosłowiańskiej spotkali się w obecności Definitora Generalnego o. Ivana Sesara OFM w dniach od 22 do 25 maja.

Gospodarzami byli Bracia z Prowincji Czeskiej; jako miejsce spotkania wybrano w klasztor Sióstr Trapistek w Pradze. W tym czasie ministrowie, wikariusze i sekretarze prowincjalni doświadczyli prawdziwego braterstwa, poznawania się i dzielenia modlitwą, Eucharystią; chwilami refleksji nad swoim życiem franciszkańskim i rekreacją. Definitor Generalny o. Ivan przekazał pozdrowienia Ministra Generalnego i całego Definitorium Generalnego oraz przedstawił aktualną sytuację całego Zakonu. Odbyło się wspólne spotkanie obu konferencji, w czasie którego Ministrowie Prowincjalni przedstawili swoje jednostki, podkreślając ich perspektywy i obawy na przyszłość. Prezesi dwóch Konferencji: o. Bernard Marciniak OFM z Północnosłowiańskiej i o Miljenko Šteko OFM z Południowosłowiańskiej, przedstawili wspólne inicjatywy w swoich podmiotach i zaproponowali kilka przykładów współpracy między dwiema Konferencjami.

Obie Konferencje zebrały się również osobno, aby ocenić inicjatywy dotyczące formacji początkowej i ciągłej. Uczestnicy spotkania mogli cieszyć się wspaniałą gościnnością Braci z Pragi, którzy wraz z ich Ministrem Prowincjalnym o. Jakubem Sadilkiem OFM organizowali spotkania, wycieczkę z przewodnikiem po mieście i wieczór spędzony razem w prawdziwym braterstwie, po uroczystej celebracji Eucharystii.

Konferencja Południowosłowiańska składa się z Prowincji Świętego Krzyża i Wniebowstąpienia w Bośni i Hercegowinie; chorwackich Prowincji Świętych Cyryla i Metodego, Świętego Hieronima i Najświętszego Odkupiciela; oraz Prowincji Świętego Krzyża w Słowenii. Konferencja Północnosłowiańska składa się z Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie, Prowincji Najświętszego Zbawiciela na Słowacji, Prowincji św. Wacława w Republice Czeskiej; Prowincji Świętego Franciszka, Wniebowzięcia NMP, Niepokalanego Poczęcia NMP, Matki Bożej Anielskiej i Świętej Jadwigi w Polsce oraz Fundacji Świętego Franciszka z Asyżu w Rosji i Kazachstanie bezpośrednio zależnej od Ministra Generalnego.

za: https://ofm.org/blog/the-north-slavic-and-south-slavic-conferences-meet-in-prague/

© CRT 2012