Aktualności

12.06.2018

Srebrny Jubileusz święceń kapłańskich


W dniu 22 maja 1993 r. metropolita białostocki ks. abp Stanisław Szymecki udzielił naszym Braciom święceń prezbiteratu i diakonatu w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach Wielkich.

Święcenia prezbiteratu otrzymali: o. Ksawery Skrobiś OFM, o. Zygmunt Majcher OFM, o. Dezyderiusz Pol OFM, o. Jakub Mentel OFM, o. Bogusław Chodkiewicz OFM i o. Zbigniew Rogowski OFM.

O. Dezyderiusz Jan Pol OFM swój jubileusz świętował w niedzielę 3 czerwca br. w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie – Mokotowie.

Uroczystej Mszy św. dziękczynnej o godzinie 12.30 przewodniczył Ojciec Jubilat, koncelebrowali: gwardian i proboszcz o. Robert Prokopiuk OFM, o. Zenon Styś OFM, o. Maciej Kaczmarczyk OFM z Australii i dwaj nasi dawni Współbracia: ks. płk Krzysztof Wylężek i ks. Józef Bombersbach.

Na początku Eucharystii życzenia i kwiaty o. Dezyderiuszowi złożyli przedstawiciele: Kół Żywego Różańca, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Grupy o. Pio i Zespołu Parafialnego „Caritas” oraz pojedynczy parafianie.

Następnie mokotowski gwardian i proboszcz o. Robert Prokopiuk OFM odczytał i przekazał przesłane gratulacje od Ojca Świętego Franciszka, Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Michaela Perry OFM i Ministra Prowincjalnego o. Jacka Komana OFM oraz dziękował Ojcu Jubilatowi za długoletnią posługę duszpasterską, przykład franciszkańskiego braterstwa oraz za wszelkie dobro wniesione w naszą Prowincję zakonną.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. Józef Bombersbach.

W Eucharystii uczestniczyli licznie przybyli parafianie, rodzina i znajomi Ojca Jubilata, Siostry Franciszkanki Niepokalanej oraz: wikariusz Wspólnoty św. Antoniego w Warszawie o. Paweł Kondratiuk OFM i sekretarz Prowincji dk. Waldemar Adamczyk OFM.

Na zakończenie Mszy św. o. Dezyderiusz Pol OFM wyraził wdzięczność Bogu za wszelkie dary, szczególnie dar powołania oraz serdecznie podziękował rodzinie, przybyłym kapłanom, siostrom zakonnym, gościom i zebranym wiernym za pamięć, obecność i modlitwę.

Po Eucharystii w kruchcie kościoła o. Dezyderiusz rozdawał wiernym obrazki jubileuszowe oraz otrzymywał od nich życzenia.

 

Jubileusz o. Zbigniewa Rogowskiego OFM

10 czerwca 2018 r., podczas Mszy św. o godzinie 11.45 w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu, uroczyście obchodziliśmy jubileusz 25-lecia kapłaństwa o. Zbigniewa Rogowskiego OFM. Na uroczystość przybyli przedstawiciele z różnych miast, między innymi z Brzezin Łódzkich, gdzie o. Zbigniew przez 6 lat sprawował funkcję proboszcza tamtejszej parafii.

Podczas Eucharystii, pod przewodnictwem czcigodnego Jubilata, dziękowano dobremu Bogu za ćwierć wieku owocnej posługi we wspólnotach parafialnych i zakonnych oraz modlono się o potrzebne łaski dla o. Zbigniewa w dalszej pracy na Niwie Pańskiej.

Gwardian Wspólnoty o. Cyprian Mazurek OFM wygłosił homilię, w której w prostych słowach zwrócił uwagę na trzy wyzwania posługi kapłańskiej, jakimi są Sakrament Pokuty, Eucharystia oraz głoszenie Słowa Bożego. Tym zadaniom każdy kapłan powinien być wierny w sposób szczególny. Na tej drodze wspiera nas Łaska Boża, która uprzedza wszelkie wysiłki.

W życiu kapłańskim zdarzają się różne przeciwności, w których z pomocą przychodzi nam sam Pana Jezus. On również był wielokrotnie doświadczany, a nawet, jak to mówi dzisiejsza Ewangelia, uważany za tego, który „odszedł o zmysłów”.

Przed końcowym błogosławieństwem przedstawiciele wielu grup parafialnych złożyli życzenia, których uwieńczeniem było uroczyste odczytanie błogosławieństwa papieskiego, przesłanego specjalnie na obchodzoną dzisiaj uroczystość.

za: http://ofm-przemysl.pl/2018/06/11/jubileusz-o-zbigniewa-rogowskiego-ofm/

Dziękując Panu Bogu wraz ze wszystkimi Jubilatami za wszelkie dobro, które dzięki ich życiu franciszkańskiemu i posłudze duszpasterskiej stało się udziałem licznych osób, prośmy dla nich o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i św. Franciszka z Asyżu w dalszej, jak najdłuższej posłudze kapłańskiej i zakonnej.

© CRT 2012