Aktualności

04.07.2018

Nasza Patronka


Czerwiec roku 2018 obfitował w uroczystości w Regionie Krakowskim Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Najpierw 8 czerwca obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Królowej, od dwudziestu lat naszej Patronki Regionu, uroczyście ogłoszonej przez Kościół poprzez posługę ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego.

W tym dniu udaliśmy się do Katedry wawelskiej, by uczestniczyć w uroczystych Nieszporach, a następnie Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prof. Jana Macieja Dyducha, byłego rektora Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, który w swoim kazaniu przedstawił mniej znane fakty z życia św. Jadwigi. W koncelebrze Mszy św. uczestniczyli także Asystenci Regionalni i Wspólnot miejscowych FZŚ z Regionu.

Bądźcie jak te jaskółki wysoko latające...         

Natomiast 23 czerwca – w wigilię 40 rocznicy podpisania przez Ojca Świętego Pawła VI naszej posoborowej Reguły - franciszkanie świeccy z Regionu Krakowskiego obchodzili Dzień Wdzięczności za Dar Reguły FZŚ. Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, której przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie o. Rufin Maryjka OFM, Wikariusz Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Współcelebrowali trzej Asystenci Regionalni, Asystent Wspólnoty miejscowej FZŚ w Kielcach oraz wicedyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Podczas Mszy św. został odczytany tekst odnowienia Profesji, by wszyscy mogli jeszcze raz potwierdzić swoje przyrzeczenie życia Ewangelią na co dzień i podziękować Bogu za otrzymane łaski.

Druga część spotkania odbyła się w auli bł. Jakuba Strzemię, podczas której wygłoszone zostały trzy konferencje: Historia Reguł III Zakonu Franciszkańskiego historią Zakonu przez o. Piotra Bielenina OFMConv, Asystenta Regionalnego i kustosza Bazyliki; Reguła FZŚ w kontekście innych Reguł franciszkańskich przez o. Stanisława Mazgaja OFM, wicedyrektora ISF; List do wszystkich wiernych” jako wstęp do Reguły FZŚ przez o. Roberta Rabkę OFMCap, Asystenta Regionalnego.

Został także wyświetlony film opracowany przez Radę Międzynarodową FZŚ z bieżącym tłumaczeniem o. Rufina zatytułowany: La Regola dell`Ordine Francescano Secolare. I 40 Anni della „Nuova” Regola. Un Tesoro per l`OFS.

Po przewie na posiłek i braterskim spotkaniu, w kaplicy Matki Bożej Smętnej Dobrodziejki Krakowa Ojciec Benedykt przewodniczył franciszkańskiemu nabożeństwu adoracji Krzyża Z Bożym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem zakończyliśmy uroczystości, które mają przynieść ubogacenie i umocnienie na kolejne dziesięciolecia naszego życia Ewangelią na co dzień według franciszkańskiej Reguły.

oprac. s. Jadwiga Wojas OFS

© CRT 2012