Aktualności

06.07.2018

Wiadomości od Sióstr Bernardynek w Kończyskach


Rekolekcje III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kończyskach.

Przyjdź Duchu Święty …,  napełnij nas radością ... prosili podczas corocznych Rekolekcji Regionalnych Bracia i Siostry ze Wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich: z Bochni, Grybowa, Kęt, Krakowa, Mogilan, Nowego Targu, Pilicy, Ptaszkowej, Sieprawia, Tarnowa i Zakliczyna.

Rekolekcyjne spotkanie miało miejsce w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2018 roku, tradycyjnie w murach klasztoru Sióstr Bernardynek w Kończyskach.

Tematyka codziennych spotkań obejmowała głęboki sens odkrywania Osoby i darów Ducha Świętego w kontekście hasła rekolekcji: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4)”.

Każdego dnia, w pięknej odnowionej świątyni, uczestnicy brali udział w Mszy św., adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, śpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a także ku czci św. Franciszka z Asyżu. Odmawiali Jutrznię, Anioł Pański, Kompletę, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Nabożeństwa Czerwcowe. Dzień kończyli oddając cześć Matce Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego, z zapalonymi lampionami, na klasztornym dziedzińcu.

Przygotowany program rekolekcji obejmował modlitewne spotkania prowadzone przez poszczególne Wspólnoty, a radość wspólnego przebywania, wewnętrznego umocnienia i odnowy, uwieńczona została sobotnim pogodnym wieczorem, połączonym z Nieszporami.

Misję towarzyszenia Siostrom i Braciom ze Wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w odkrywaniu darów oraz działania Ducha Świętego w ich życiu, sprawowali Ojcowie z klasztoru Franciszkanów w Zakliczynie. W pierwszym dniu Mszy św. przewodniczył o. Tomasz Michalik OFM, w kolejnym o. Wojciech Hołuj OFM. Niedzielną Eucharystię przeżywali wspólnie z Siostrami oraz innymi uczestnikami.

 

 

 

 

 

 

 

 


Wypraszając potrzebne łaski, Bracia i Siostry kierowali swe myśli również ku bł. Anieli Salawie – patronce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – której wizerunek oraz relikwie wystawione były w świątyni.

Zagłębienie się w sens słów „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” sprzyjało mocniejszemu uświadomieniu potrzeby troski o otrzymane dary oraz potrzeby umiejętnego kształtowania życia na ich miarę.

Chwile rekolekcyjnego zamyślenia, to bardzo potrzebny w życiu każdego człowieka czas umacniania wiary i własnej tożsamości chrześcijańskiej.

Odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów, dało uczestnikom szansę głębszego zrozumienia wagi osobistego wyboru Chrystusa i ściślejszego zjednoczenia się z Nim.

Siostry Bernardynki, bardzo dziękują za wierną obecność, wspólną modlitwę i niezmienną życzliwość wszystkim uczestnikom – członkom Wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.
Bóg Zapłać!

za: http://www.bernardynki.diecezja.tarnow.pl/?p=10076

*       *       *       *       *

Uroczystość poświęcenia odnowionej klasztornej świątyni

W niedzielę, 3 czerwca 2018 roku, w klasztorze Sióstr Bernardynek w Kończyskach, miała miejsce podniosła uroczystość poświęcenia odnowionej świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Było to ukoronowanie prowadzonego przez prawie rok generalnego remontu i konserwacji kościoła, ołtarza głównego, figur, wymiany instalacji, posadzki, nagłośnienia, montażu ogrzewania podłogowego.

Zabytkowa, licząca ponad 130 lat świątynia, uległa zniszczeniu na skutek upływu czasu, a w ostatnim okresie szczególnie ucierpiała w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Troska i zapobiegliwość Sióstr, szczególnie Matki Przełożonej Weroniki, jak również wielkie zaangażowanie Ojca Kapelana Bonawentury Noska OFM podczas prowadzonych kwest, pełne ufności modlitwy całej Wspólnoty i nieustanne, pokorne pukanie do serc ludzi dobrej woli sprawiły, że kościół mógł odzyskać swoją dawną świetność.

Dzięki niezwykłej życzliwości, otwartości i hojności wielu darczyńców, udało się przeprowadzić renowację, odtworzyć zabytkowy ołtarz, freski, witraż, co przywróciło piękno Domu Bożego.

Na uroczystość poświęcenia świątyni przybyło wielu duchownych - m.in. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, o. Stanisław Mazgaj OFM, Bracia ze Wspólnoty w Zakliczynie z gwardianem i proboszczem o. Natanielem Marchwianym OFM na czele; siostry zakonne, przyjaciele i dobrodzieje klasztoru, wykonawcy prac, wierni uczęszczający do klasztornego kościoła. Księdza Biskupa oraz wszystkich zgromadzonych przywitał Ojciec Kapelan.

Uroczysta liturgia pod przewodnictwem JE ks. bpa Andrzeja Jeża – ordynariusza diecezji tarnowskiej, rozpoczęła się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Na początku ordynariusz tarnowski dokonał poświęcenia odrestaurowanej świątyni, figur świętych, stołu ołtarzowego, ambonki, sedilii, które dzisiaj, swym pięknem cieszą oko, a jednocześnie swoją symboliką wprowadzają w najważniejsze prawdy chrześcijańskiej wiary.

Biskup w wygłoszonej homilii, patrząc na otwarte Serca Jezusa z figury w głównym ołtarzu, wskazał na niezmierzone źródło łask i głębię Bożego Miłosierdzia, jakie kryje się i promieniuje z Chrystusowego Serca. Podkreślił wartość adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii w tym szczególnym miejscu spotkania Boga, jakim jest klasztorna świątynia.

Ordynariusz tarnowski, w serdecznych słowach, również pogratulował i podziękował za trud Matce Przełożonej Weronice oraz Ojcu Kapelanowi Bonawenturze, podkreślając, że to dzięki ich wielkiej ufności w Bożą Opatrzność oraz zaangażowaniu w organizację prac i pozyskiwanie środków na renowację, świątynia jest dzisiaj taka piękna, godna Domu Bożego. Wyraził także swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła poprzez modlitwę, ofiarę i pracę.

Po kazaniu, procesyjnie do ołtarza, zostały zaniesione dary ofiarne: delegacja przyjaciół i dobrodziejów klasztoru złożyła ufundowaną przez pewną rodzinę, liturgiczną kapę maryjną, jako wyraz wdzięczności Bogu. Siostra Bernardynka wraz z lektorami przynieśli przed ołtarz hostię, wino i wodę, które w dłoniach kapłana w czasie Mszy św. stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.

Liturgię Mszy św. śpiewem i grą ubogaciła siostra organistka wraz z ludem Bożym, całym sercem wielbiącym Pana. Asystę liturgiczną sprawowali ministranci z parafii Franciszkanów w Zakliczynie pod opieką o. Tomasza Michalika OFM.

Uroczystość zakończyła procesja wokół klasztornego dziedzińca, przy śpiewie Litanii do Serca Pana Jezusa, a następnie biskupie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i odśpiewanie pieśni „Najświętsze Serce Boże”.

W imieniu lokalnej społeczności podziękowania ks. bp. Andrzejowi Jeżowi za przybycie oraz wielką życzliwość dla Sióstr i mieszkańców Zakliczyna, w pięknych słowach wyraziła Teresa Piekarz – sołtys Kończysk. Ze szczerym uznaniem podkreśliła ogromny wkład Matki Przełożonej i Ojca Kapelana w dzieło przeprowadzonego remontu.

Na zakończenie, słowa wdzięczności do księdza biskupa, przybyłych duchownych, burmistrza Zakliczyna, Pani sołtys i wszystkich zebranych w świątyni uczestników uroczystości, skierował Ojciec Bonawentura – Kapelan Sióstr. Podziękował obecnym za wszystko oraz zaprosił na słodką cegiełkę wdzięczności – tj. wypieki Sióstr oraz krówki, którymi Siostry starały się ugościć każdego obecnego w kościele.

Siostry przekazały również pamiątkowe obrazki z zapewnieniem o modlitwie za każdego, kto w tej świątyni pozostawił jakąś cząstkę siebie – swoją modlitwę, ofiarę, pracę, troskę i trud, by to miejsce stało się godne mieszkającego w nim Boga.

Na klasztornym murze, umieszczone zostały banery z galerią zdjęć obrazujących poszczególne etapy prac remontowych, które będą tam eksponowane przez najbliższy czas. Wspomnienie ogromu wykonanych w tak szybkim czasie zadań, to świadectwo bliskości i opieki Pana Jezusa i jeszcze większy powód do Jego chwały. Zapraszamy do obejrzenia.

Jezu cichy i pokornego Serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego.

za: http://www.bernardynki.diecezja.tarnow.pl/?p=9856

© CRT 2012