Aktualności

14.07.2018

Piechotą do Matki


Do Tuchowa w czasie odpustu maryjnego wielu pielgrzymów dotarło pieszo. Wśród nich grupa pątników IV Franciszkańskiej Pieszej Pielgrzymki do Tuchowa.

Grupa pątników pielgrzymki franciszkańskiej organizuje się od kilku lat przy parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie i klasztorze franciszkanów w tym miejscu. Pielgrzymują niemal na sam koniec odpustu tuchowskiego. Organizatorem i przewodnikiem grupy, która idzie pół dnia do Maryi, pokonując 26 km przez malownicze tereny gmin Zakliczyn, Pleśna i Tuchów, był o. Tomasz Michalik OFM z zakliczyńskiego klasztoru Braci Mniejszych (franciszkanów). Tego roku na pielgrzymi szlak wyruszyło 380 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież. Co ciekawe, z roku na rok rośnie zarówno liczba młodych w pielgrzymce, jak i liczba pielgrzymów w ogóle.

za: https://tarnow.gosc.pl/doc/4873193.Piechota-do-Matki

Z Zakliczyna do Tuchowa

W tym roku na odpust tuchowski w IV Franciszkańskiej Pieszej Pielgrzymce do Tuchowa przyszła grupa aż 380 pątników, którzy organizują się przy klasztorze franciszkanów w Zakliczynie.

za (więcej zdjęć): https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/4873215.Z-Zakliczyna-do-Tuchowa

© CRT 2012