Aktualności

16.07.2018

Przygotowanie do ślubów wieczystych w Dursztynie


W dniach od 1 do 14 lipca br. we franciszkańskim Domu Rekolekcyjnym w Dursztynie pw. św. Salwatora z Horty odbyła się probacja dla dwudziestu Braci z pięciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych.

Probantom towarzyszyli w tym czasie ich wychowawcy. Odpowiedzialnym za zorganizowanie tegorocznej probacji był o. Hieronim Stypa OFM, z Prowincji św. Franciszka, sekretarz ds. formacji i studiów w Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu.

Probacja to czas utwierdzania się Braci w decyzji złożenia ślubów uroczystych. Sprzyja temu atmosfera modlitwy i braterstwa. Uczestnicy probacji mają także możliwość poszerzenia swoich horyzontów myślowych poprzez uczestnictwo w serii wykładów głoszonych przez zaproszonych gości. Nadto wiele czasu pozostawione zostaje do dyspozycji samych probantów, co sprzyja umacnianiu więzi braterskich oraz wymianie dotychczasowych doświadczeń w życiu zakonnym.

Podobnie było w tym roku w Dursztynie. Program dnia osnuty został wokół wspólnej modlitwy brewiarzowej, a jego centrum stanowiła Eucharystia, podczas której kolejni kapłani wygłaszali do uczestników homilie. Nadto Bracia korzystając z życzliwości gospodarzy, udawali się na adorację eucharystyczną do miejscowego kościoła oraz poświęcali wiele czasu na indywidualne rozmyślanie. Probantów kilkukrotnie odwiedzili Ministrowie Prowincjalni z kilku polskich Prowincji Zakonu. Gdy idzie o stronę wykładów, w tym roku organizatorzy zatroszczyli się, aby prelegenci poruszyli takie tematy jak: komunikacja braterska, powołanie misyjne, duszpasterstwo młodzieży, posługa chorym i umierającym, przeżywanie celibatu, służba ubogim, prawne aspekty ślubów zakonnych oraz zalety i wady środków społecznego przekazu.

Z kolei czas spotkań braterskich Bracia poświęcili na wspólne zwiedzanie skarbów polskiego Spisza i jego okolic. Stąd był czas na nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu oraz Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Probanci odwiedzili górujące nad Zalewem Czorsztyńskim zamki w Czorsztynie i Niedzicy oraz XIV-wieczny kościół w Dębnie. Bywały dni, gdy wspinali się na Tatry po obu stronach polsko-słowackiej granicy lub zwiedzali podhalańskie uzdrowiska. Każdy z wyjazdów, bądź spacerów wokół samego Dursztyna służył zacieśnianiu braterskiej relacji we Wspólnocie Braci, którzy znajdują się u progu definitywnej decyzji związanej z wyborem życia konsekrowanego.

Ostatni dzień probacji miał formę ścisłego dnia skupienia, który moderował o. Syrach Janicki OFM, z Prowincji Wniebowzięcia NMP. Tego dnia Bracia wysłuchali trzech konferencji dotyczących autentycznego przeżywania rad ewangelicznych w realiach współczesnego świata. Nadto o. Syrach służył Braciom w sakramencie pokuty i pojednania oraz był otwarty na rozmowę duchową z Braćmi.

Kolejne dwa tygodnie wymagane do pełnego przygotowania do ślubów, Bracia spędzą w ramach własnej Prowincji, często udając się na pielgrzymkę śladami św. Franciszka z Asyżu we Włoszech. Jednak atmosfera, w jakiej probanci przeżyli ów czas wspólnego przygotowania do profesji rokuje, że nawet po powrocie do własnych Prowincji zakonnych, utrzymają znajomości zawarte podczas probacji.

za: http://www.dominik.w-w.pl/index.php/2018/07/przygotowanie-do-slubow-wieczystych-w-dursztynie/

Z naszej Prowincji w probacji uczestniczyli: kl. Kamil Kuraś OFM i kl. Piotr Zarczuk OFM; towarzyszył im Magister Profesów Czasowych i definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM. Drugą część probacji nasi Bracia odbędą we Wloszech.

© CRT 2012