Aktualności

17.07.2018

Diamentowy Jubileusz o. Salezego Brzuszka OFM


W niedzielę 15 lipca 2018 r. Wspólnota franciszkańska w Krakowie – Azorach, świętowała jubileusz 60 – lecia kapłaństwa naszego Współbrata - o. Salezego Bogdana Brzuszka OFM.

Centralnym punktem uroczystości była Msza św. dziękczynna o godz. 12.00, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM; koncelebrowali: Ojciec Jubilat, Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, Ekonom Prowincji i gwardian Domu Głównego w Krakowie o. Mariusz Uniżycki OFM oraz gwardian miejscowej Wspólnoty o. Pio Gąszczyk OFM.

W Eucharystii uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni oraz rodzina Jubilata – siostra Jadwiga z dziećmi i wnukami, a także: radny miasta Krakowa Bolesław Kosior, definitor Prowincji i proboszcz o. Klaudiusz Bartos OFM, sekretarz Prowincji dk. Waldemar Adamczyk OFM, o. Leszek Dudziński OFM, o. Marek Ślewa OFM oraz klerycy naszego WSD.

Na początku Mszy św. życzenia złożyli przedstawiciele: dzieci z parafii, ministrantów Liturgicznej Służby Ołtarza, Parafialnego Duszpasterstwa Młodzieży, Akcji Katolickiej, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Kół Żywego Różańca, wiernych z parafii i rodziny Ojca Jubilata.

Okolicznościową homilię wygłosił Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM, w której m.in. przedstawił dorobek naukowo – dydaktyczny i pisarski o. Salezego; podziękował za dawanie przykładu franciszkańskiego braterstwa, za prostotę, poświęcenie, pracowitość i miłość bliźniego oraz za wszelkie uczynione dobro; a także życzył odkrywania wciąż na nowo głębi łaski kapłaństwa i obfitości potrzebnych łask Bożych, szczególnie zdrowia i sił, na dalsze, jak najdłuższe lata życia zakonnego i kapłańskiego.

Na zakończenie Mszy św. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM odczytał i wręczył przesłane gratulacje od Papieża Franciszka i Ministra Generalnego o. Michaela Perry OFM oraz złożył życzenia Ojcu Jubilatowi w imieniu własnym i całej Prowincji.

Ojciec Jubilat serdecznie podziękował wszystkim przybyłym za pamięć, życzenia i wspólną modlitwę.

Na zakończenie Eucharystii, po uroczystym odśpiewaniu hymnu Te Deum laudamus, Minister Prowincjalny udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Radość przeżywania Diamentowego Jubileuszu kontynuowano w refektarzu klasztornym. Po odśpiewaniu pieśni Plurimos annos, o. Salezy przedstawił historię swojego dzieciństwa, powołania i pierwszych lat posługi w Zakonie Braci Mniejszych.

W naszych modlitwach prośmy dla Ojca Jubilata o potrzebne łaski i obfite błogosławieństwo Boże, a także o szczególne orędownictwo, pomoc, obronę i opiekę Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka z Asyżu w dalszej, jak najdłuższej posłudze kapłańskiej i zakonnej.

*     *     *     *    *

O. Salezy Bogdan Brzuszek OFM urodził się 3 stycznia 1933 r. w Chruślinie (pow. Opole Lubelskie). Do Zakonu wstąpił 21 sierpnia 1950 r. w Pilicy; święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1958 r. w Krakowie z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza. Specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej odbył na KUL-u w Lublinie, uwieńczone pracą doktorską w roku 1970. Był adiunktem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), gdzie wykładał teologię systematyczną. Ponadto prowadził zajęcia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie oraz w rodzimym WSD Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach; jest członkiem Towarzystwa Teologicznego w Krakowie i Towarzystwa Dogmatyków Polskich. Pod jego kierunkiem powstały 44 prace magisterskie, a jego bibliografia obejmuje ponad trzysta siedemdziesiąt artykułów naukowych, encyklopedycznych, recenzji oraz prac popularnonaukowych. Ojciec Jubilat był również wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych: papieża i tercjarza franciszkańskiego św. Jana XXIII (na Polskę), Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM oraz naszych błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej: o. Narcyza Turchana OFM, o. Krystyna Gondka OFM, br. Marcina Oprządka OFM i br. Brunona Zembola OFM.

więcej zdjęć na: http://parafia-azory.pl/index.php/galeria-zdjec/category/431-diamentowy-jubieluesz-ojca-salezego

© CRT 2012