Aktualności

03.08.2018

Uroczystość Matki Boskiej Anielskiej w Krakowie ,Kętach, Wieliczce i w Chełmie


Dnia 2 sierpnia 2018 r., w Uroczystość Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, w Sanktuarium św. Kazimierza Jagiellończyka, Królewicza w Krakowie, celebrowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył delegat Ojca Przeora Klasztoru Ojców Karmelitów, o. mgr Mariusz Płuciennik O. Carm., asystent prowincjała OO. Karmelitów i dyrektor referatu powołań.

Na początku Mszy świętej, Kustosz Sanktuarium św. Kazimierza, o. dr Mariusz Uniżycki OFM, przywitał Wiernych oraz Czcigodnego Celebransa, a także prezbiterów współcelebrujących odpustową Eucharystię: o. Rufina Maryjkę OFM, Wikariusza Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, ks. Prof. dra hab. Adama Olszewskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, o. dra Dariusza Niemca OFM z klasztoru Braci Mniejszych w Somma Vesuviana we Włoszech, o. Komisarza Ziemi Świętej Nikodema Gdyka OFM, o. Ludwika Kurowskiego OFM, byłego wieloletniego Kapelana Kopalni Soli w Wieliczce, o. Kaliksta Jasubę OFM, prefekta Szkół SS. Prezentek w Krakowie.

W homilii o. Mariusz Płuciennik O. Carm. wypowiedział przede wszystkim osobiste świadectwo swojej pobożności maryjnej, a także zachęcił do przeżycia osobistego nawrócenia w sakramencie pokuty.

Na zakończenie Mszy św. o. Kustosz podziękował za wspólną modlitwę wiernym, w tym Siostrom i Braciom z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz prosił o modlitwę w intencji Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej: o wytrwanie w powołaniu i w wypełnianiu złożonych ślubów zakonnych, a także o nowe powołania zakonne, kapłańskie i misyjne do Prowincji Zakonu.

Opr. o. Mariusz Uniżycki OFM

 

Kęcki odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

Suma odpustowa koncelebrowana była kulminacyjnym momentem trzydniowych uroczystości z okazji odpustu Porcjunkuli, które odbywały w dniach 31 lipca – 2 sierpnia się w klasztorze franciszkanów-reformatów w Kętach. Tradycja franciszkańskiego odpustu kontynuowana jest w kęckim klasztorze nieprzerwanie od ponad 300 lat.

W triduum uczestniczyli wierni z okolic dekanatu kęckiego i innych zakątków Podbeskidzia. O północy z 1 na 2 sierpnia w klasztorze odprawiona została Pasterka Maryjna. Podczas sumy odpustowej, koncelebrowanej w kaplicy św. Dydaka, przy ołtarzu modlili się kapłani i zakonnicy z dekanatu kęckiego. Liturgii przewodniczył o. Jakub Mentel OFM – rekolekcjonista, spowiednik i przewodnik duchowości z Sekretariatu Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Duchowny w kazaniu przestrzegł przed rozpowszechniającym się w dzisiejszym świecie, „demonicznym genie pychy”.

„Pycha jest nieszczęściem dla nas, bo ona detronizuje Pana Boga. Na Jego miejsce wchodzi własne ‘ja’. Człowiek zaczyna uwielbiać własne ‘ja’. Dziś żyjemy w świecie, w którym sypią się relacje, sypią się małżeństwa, różne wspólnoty – pobożne też. Przyczyn jest wiele, ale jedną z nich jest pycha. Nie da się zbudować relacji, kiedy jeden uważa, że jest wyżej od drugiego. To są wtedy relacje nierówne i wszystko kończy się bardzo szybko. Wchodzi demon pychy i rozkłada nas od środka. Bardzo ważne jest, by umieć go zdemaskować, umieć go zobaczyć” – wyjaśnił rekolekcjonista.

Kaznodzieja przypomniał, że brak pokory powoduje niepowodzenie i nieszczęście. Zwrócił przy tym uwagę, że jednym z przejawów pychy jest perfekcjonizm i „angelizm w sprawach duchowych”. „Umęczymy siebie i innych, a wciąż będziemy daleko od Pana Boga. Trzeba się zgodzić na swoją kondycję” – zachęcił i zaznaczył, że symptomem naszych czasów jest m.in. narcyzm. „Narcyz nie jest zdolny do miłości” – dodał i podkreślił, że przejawem pychy jest potrzeba kontrolowania innych

„Porcjunkula przypomina o wartości pokory” – stwierdził i przypomniał, że skutecznym lekarstwem na pychę jest spowiedź, umiejętność przyjęcia upokorzeń, modlitwa adoracyjna. „Pokora jest czymś najbardziej obcym złemu duchowi” – powiedział.

Klasztor Ojców Franciszkanów w Kętach został wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Inicjatorem budowy był chorąży krakowski i rycerz chorągwi husarskiej Andrzej z Żydowa Żydowski. Celem jego przedsięwzięcia była walka na tutejszych terenach z coraz bardziej szerzącym się kalwinizmem. W 1901 roku do klasztoru dobudowano kaplicę św. Dydaka. Wewnątrz znajdują się freski przedstawiające św. Franciszka, który dostępuje łaski odpustu Porcjunkuli. Co roku przybywają do niej wierni z Kęt i okolic w celu uzyskania odpustu.

Kościół Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkula) leży około 2 kilometrów na południe od Asyżu. Znajdowała się tu pierwotnie benedyktyńska kapliczka odbudowana przez św. Franciszka w 1207 roku. W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę.

Przy Porcjunkuli rozgrywały się bardzo ważne epizody z życia św. Franciszka i Zakonu. W 1216 roku św. Franciszek wymodlił i uprosił niezwykły przywilej Odpustu Porcjunkuli zwany także Perdono (Przebaczenie). Porcjunkula jest symbolem zarówno ruchu franciszkańskiego, jak i pielgrzymiej religijności średniowiecza oraz późniejszych czasów. Przy tej kaplicy św. Franciszek zakończył ziemski żywot, 3 października 1226 r.

Papież św. Pius X nadał Porcjunkuli pod Asyżem tytuł Matki i Głowy Zakonu Braci Mniejszych, a samą bazylikę wraz z kaplicą Porcjunkuli podniósł do rangi Bazyliki Patriarchalnej. Papież Paweł VI umożliwił uzyskanie odpustu zupełnego w każdym kościele parafialnym, zwłaszcza, jeśli nie można dotrzeć do jakiegokolwiek klasztornego kościoła franciszkańskiego. Dziś Asyż z Porcjunkulą oraz bazylikami świętych Franciszka i Klary należy do najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów i turystów miejsc kultu na religijnej mapie Europy.

za: http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/kecki-odpust-ku-czci-matki-bozej-anielskiej-z-porcjunkuli-78113/

Odpust Porcjunkuli w Wieliczce

02 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Księżnej Wieliczki, odbył się odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.  Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił o. Tomasz Dąbek OSB. W Eucharystii udział wzięli Współbracia z naszej Prowincji na czele z Ministrem Prowincjalnym, o. Jackiem Komanem OFM.

Tradycyjnie wielicką Porcjunkulę (pierwszą na świecie wierną kopię tej asyskiej)  nawiedziło wielu pielgrzymów, aby zyskać odpust zupełny. 

fot. T. Warczak

Opr. o. Jacek Biegajło OFM

Odpust Matki Bożej Anielskiej u chełmskich Franciszkanów

Matka Boża Anielska z Porcjunkuli jest szczególnie czczona we wszystkich franciszkańskich wspólnotach. Pomimo wakacyjnego odpoczynku, 2 sierpnia do świątyń na odpust z tej okazji przybywa wielu wiernych. W sanktuarium św. Antoniego w Chełmie w tym roku uroczystościom przewodniczył bp Józef Wróbel.

Franciszkańskie sanktuarium św. Antoniego jest szczególnie ulubione przez mieszkańców Chełma. Jest otwarte dla każdego, kto chce się choć na chwilę pokłonić Panu Jezusowi i za wstawiennictwem św. Antoniego prosić o łaski potrzebne w codziennych troskach i obowiązkach. Kościół oo. Franciszkanów tętni modlitwą przez cały dzień. Wiele łask można wyprosić u Boga w dni odpustowe. Wyjątkową okazją do tego był odpust Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Uroczystą Eucharystię w wieczór odpustowy rozpoczął kustosz o. Maksymilian Wasilewski OFM, który z radością powitał przybyłych wiernych i zaproszonych gości z bp. Józefem Wróblem. – Oddajemy cześć w sposób szczególny Najświętszej Maryi Pannie, związanej z miejscem dla naszego zakonu i prowincji specjalnym. Miejscem w którym narodził się i zaczął rozwijać nasz franciszkański zakon. Z Porcjunkuli św. Franciszek wysyłał pierwszych braci z misją ewangelizacyjną za Alpy. Otoczmy modlitwą wszystkie dobre dzieła, które rozwija i będzie rozwijał nasz zakon w świecie – mówił kustosz.

Bp Józef Wróbel przypomniał historię powstania Porcjunkuli, będącej miejscem spotkań i modlitwy pierwszych franciszkanów. Dłużej w swoich rozważaniach zatrzymał się, omawiając działalność św. Franciszka z Asyżu. – W tym mieście zaczęło się życie w Bogu, odnowione przez św. Franciszka z Maryją. Zjednoczone do tego stopnia, że była mu Matką. Czcząc Maryję, św. Franciszek nie koncentrował wyłącznie na Maryi, ale z Maryją patrzył na Jezusa Chrystusa. Tak ukochał Matkę Bożą, że Jej imieniem nazwał maleńki kościółek podarowany mu przez Benedyktynów – mówił Pasterz. Podkreślił, że misja i powołanie św. Franciszka to nie tylko symbolika, ale odnowa i odbudowa całego Kościoła Jezusa Chrystusa. Bp Józef Wróbel przypomniał, że na tę misję św. Franciszka możemy spojrzeć w dwóch wymiarach: historycznym i religijnym; omówił też szczegółowo te dwa wymiary.

Ostatnim punktem uroczystości odpustowych była procesja eucharystyczna po placu przyklasztornym.

Opr. Tadeusz Boniecki

za: http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/odpust-matki-bozej-anielskiej-u-chelmskich-franciszkanow-78157/


© CRT 2012