Aktualności

25.09.2018

Uroczystości jubileuszowe 60-lecia Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce


W sobotę 22 września 2018 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia powstania Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów – Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna Gondka w Wieliczce.

Rozpoczęto je w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki o godz. 10.00 Mszą św. w intencji wszystkich obchodzących tą uroczystość oraz zmarłych nauczycieli, wychowawców i absolwentów. Eucharystii przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, współkoncelebrowało 28 kapłanów, m.in.: były Prowincjał o. Nikodem Gdyk OFM, definitorzy Prowincji: o. Jacek Biegajło OFM i o. Grzegorz Chomiuk OFM; dyrektor szkoły o. Krzysztof Bobak OFM i prefekt szkoły o. Michał Laskowski OFM, poprzedni dyrektorzy: o. Szymon Bienias OFM, o. Konstanty Ciaranek OFM i o. Bernard Potępa OFM; animator ds. powołań o. Mariusz Żychowicz OFM, magister Postulatu o. Tomasz Kobierski OFM, magister Nowicjatu o. Wacław Bujak OFM, były ojciec duchowny Kolegium Serafickiego a obecnie kierownik sekcji programów katolickich w TVP Kraków ks. Andrzej Gołębiowski SDB, absolwent pierwszego rocznika wielickiego Kolegium o. Hieronim Tarłowski OFM oraz gwardian miejscowej wspólnoty o. Ariel Krzywda OFM.

W Eucharystii uczestniczyli licznie zebrani wierni: rodzice Prezydenta Rzeczypospolitej Polski prof. Jan i Janina Duda, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, starosta powiatu wielickiego Jacek Juszkiewicz, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce Adam Panuś, trzech wizytatorów Kuratorium Oświaty, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm; Siostry i Bracia zakonni, klerycy, nowicjusze oraz grono pedagogiczne, uczniowie i absolwenci Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce i ich rodzice.

Na początku Mszy św. Ojciec Prowincjał pobłogosławił nowy sztandar Kolegium Serafickiego, wykonany według projektu o. Nikodema Gdyka OFM, zaś ufundowany przez Romana Koszyka oraz Krzysztofa Kowala.

Okolicznościową homilię wygłosił pierwszy absolwent, który zdał maturę w wielickim Kolegium – o. Nikodem Gdyk OFM. Pełny tekst kazania jest zamieszczony poniżej.

Po Eucharystii uroczystości jubileuszowe kontynuowano w nowo otwartej wielickiej Mediatece. Zebranych gości serdecznie powitał dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów o. Krzysztof Bobak OFM i przekazał prowadzenie spotkania prefektowi Kolegium o. Michałowi Laskowskiemu OFM.

o. Krzysztof Bobak OFM

o. Michał Laskowski OFM

Zebrani obejrzeli film wprowadzający o szkole, emitowany wcześniej w TV Trwam.

Prof. Jan Duda wygłosił wykład jubileuszowy dotyczący refleksji na temat funkcjonowania i misji szkolnictwa w społeczeństwie.

Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM odczytał i przekazał o. Krzysztofowi Bobakowi OFM okolicznościowe jubileuszowe błogosławieństwo papieża Franciszka i Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Michaela Perry OFM.

Wizytator Danuta Piwowarczyk w imieniu Małopolskiego Kuratorium Oświaty gratulowała Liceum Ogólnokształcącemu Franciszkanów osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów.

Absolwent wielickiego liceum, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, przedstawił swoje refleksje dotyczące jego pobytu w Kolegium Serafickim i wpływu Kolegium na miasto Wieliczkę i okolice. Zaznaczył, że „aby stworzyć tą społeczność w tak trudnych chwilach, musieli zgromadzić się wspaniali ludzie”. Na zakończenie swojego wystąpienia odznaczył o. Szymona Bieniasa OFM i o. Krzysztofa Bobaka OFM Odznaczeniem Honorowym Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczki za wkład pracy w rozwój placówki oświatowej na terenie Wieliczki.

Starosta powiatu wielickiego, również absolwent liceum Jacek Juszkiewicz podkreślił, że to uroczyste spotkanie jest pierwszym w nowo otwartej auli Mediateki i pierwszym oglądanym filmem na jej ekranie jest film o Kolegium Franciszkańskim w Wieliczce. Wyraził wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za ich pracę i poświęcenie – co pozytywnie wpłynęło na przyszłość absolwentów szkoły, z których ponad 150 zostało kapłanami, a bardzo wielu pełni odpowiedzialne funkcje i propaguje franciszkańskie hasło: „Pokój i Dobro”, choć nie zawsze jest to łatwe w dzisiejszym świecie.

Absolwent pierwszego rocznika i były dyrektor Kolegium o. Szymon Bienias OFM przedstawił historię swojego powołania, m.in. początki życia franciszkańskiego w murach tej szkoły, a potem 9-letni okres bycia rektorem NSD w Wieliczce. Choć wtedy uczyło się ok. 80 uczniów i mieszkali po sześciu w pokojach, to atmosfera była braterska i pełna miłości; dało się odczuwać stałą obecność Opatrzności Bożej. Zauważył, że obecnie są tylko dwa Niższe Seminaria w Polsce, w tym nasze wielickie.

Były dyrektor Liceum Franciszkańskiego o. Bernard Potępa OFM przedstawił swoje wspomnienia jako ucznia, a później przez 13 lat dyrektora tej szkoły. Stwierdził, że liceum zawdzięcza swój sukces przez powstanie znakomitego grona pedagogicznego, co miało bardzo duży wpływ na znaczące osiągnięcia absolwentów.

Przedstawicielka rodziców uczniów Grażyna Lis dziękowała nauczycielom i wychowawcom za ich poświęcenie i trud wychowawczy oraz wręczyła o. Krzysztofowi Bobakowi OFM pamiątkowy upominek.

Przedstawiciel zaprzyjaźnionych firm Roman Koszyk, także absolwent szkoły, omówił pozytywny wpływ Kolegium Franciszkańskiego na swoją przyszłość, również na pokonywanie pojawiających się trudności życiowych. Podziękował wszystkim firmom pomagającym w egzystencji wielickiego liceum.

Na zakończenie części oficjalnej Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM wręczył rodzicom prezydenta RP oraz osobom zasłużonym w funkcjonowaniu szkoły pamiątkowe medale i jubileuszową książkę: „Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów (OFM) w Wieliczce. 60 lat 1958 – 2018”.

Następnie uczniowie Kolegium przedstawili program artystyczny oparty na wybranych tekstach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Wariacje Biblijne”, w reżyserii Pawła Buszewicza.

Po nim absolwent szkoły Patryk Pawluczuk w oryginalnym ludowym szkockim stroju wojskowym wykonał grę na szkockich dudach.

Ojciec dyrektor Krzysztof Bobak OFM na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim obecnym za przybycie i wspólną modlitwę oraz zaprosił na obiad, a po nim na zwiedzanie Liceum Franciszkańskiego, w którym przygotowano specjalną wystawę jubileuszową.

 

Wieliczka, kazanie z okazji Jubileuszu 60-lecia Kolegium (1958-2018)

1 Kor 15,35-37.4-49; Ps 56(55); Łk 8,4-15

„Wyszedł siewca, żeby zasiać swoje ziarno” (Łk 4,5)

Drodzy w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!

Niech Pan, obdarzy was łaską i pokojem.

Wysłuchaliśmy przed chwilą przypowieść o słowie Bożym. Nauczanie Jezusa ma na celu podkreślenie znaczenia słowa Bożego w życiu ucznia, w życiu każdego chrześcijanina. Gdy uczeń przyjmuje to słowo w sposób właściwy: szlachetnym sercem, z wiarą i z wytrwałością, wówczas ono przemienia jego życie, buduje w nim przyjaźń z Jezusem, uzdalnia go do rozumienia tajemnic Królestwa Bożego i prowadzi ku zbawieniu. W obrazie czterech rodzajów gleb, symbolizujących postawy ludzkie wobec słowa Bożego, można dostrzec stopniowy rozwój przyswajania tego Słowa przez człowieka, jak ono kiełkuje, wzrasta i przynosi plon. Uczeń nie poznaje słowa Bożego jednorazowo, ale potrzebuje wejść na drogę formacji, dzięki której dokona się w nim przemiana z biernego słuchacza w zaangażowanego świadka…

Z dumą mogę stwierdzić, że jestem takim świadkiem. Jestem świadkiem takiego wzrastania, jako absolwent tutejszej szkoły, jako jeden z wielu, którzy po ukończeniu prywatnego liceum ogólnokształcącego w Wieliczce, zwanego powszechnie Niższym Seminarium Duchownym, czyli Kolegium Serafickim – zdecydowali się na wybór życia zakonnego i kapłańskiego w Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Nie jestem wybitnym absolwentem Kolegium, ale mogę się pochwalić, że jestem pierwszym maturzystą (wraz z Franciszkiem Zaniewskim), który swój egzamin dojrzałości zdawał już nie w innych państwowych szkołach wyznaczanych przez Kuratorium Oświaty, lecz w Sali kolumnowej naszej Alma Mater… (z tego co pamiętam, na dwóch alumnów zdających maturę komisja egzaminacyjna składała się przynajmniej z siedmiu osób). Była to wielka radość dla naszej Prowincji zakonnej, która jest organem prowadzącym szkołę, bowiem od tej pory skończył się swoisty exodus uczniów klasy maturalnej do państwowych liceów, by nie zdawać matury eksternistycznie.

Dzięki zrywowi „Solidarności”, zmianom politycznym i społecznym, nasze prywatne Niższe Seminarium uzyskało prawa państwowe 4 maja 1981 r. To wyjątkowe wydarzenie upamiętnia tablica przy wejściu do Kolegium i fotografie ukazujące dwóch szczęśliwych maturzystów. Niestety tę radość wkrótce zakłócił stan wojenny…

„Wyszedł siewca, żeby zasiać swoje ziarno” (Łk 4,5)

Każde powołanie chrześcijańskie, a zwłaszcza zakonne czy kapłańskie, to takie pszeniczne ziarno, które raz wrzucone w ziemię zaczyna wzrastać, najpierw powoli, cicho, niezauważalne… otulone przyjazną glebą, jak ta szkoła, która przyjmuje ucznia, daje bezpieczeństwo, dom i dach nad głową; otacza troskliwą opieką Wychowawców, Profesorów i zakonników wielickiego klasztoru. Przyjazne środowisko, szkoła dająca możliwość gruntownej wiedzy na poziomie liceum i czas na wybranie dalszej drogi życia.

I tak kiełkowało ziarno mojego powołania… Pozwólcie, że zacytuję wspomnienia mamy o. Filipa Maca, mojego szkolnego kolegi z podstawówki, Kolegium, a także ze studiów filozoficznych w Krakowie. 4 września, minęła 15. rocznica jego śmierci na Czarnym Lądzie, w Abidjanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Mama Filipa, tak wspomina nasz przyjazd z Jarosławia do Wieliczki:

„Pod koniec miesiąca sierpnia 1978 (a więc 40 lat temu), w ostatnie dni wakacji po szkole podstawowej, cała piątka uczniów klasy VIII „a” zebrała się u nas z wyposażeniem (kołdry, poduszki, rzeczy osobiste). Z moim mężem Janem odwieźliśmy ich do Niższego Seminarium w Wieliczce. Pierwsze kroki skierowaliśmy przed ołtarz Matki Bożej Łaskawej, i jak tylko potrafiłam, oddałam pod Jej macierzyńską opiekę tą zalęknioną grupę dzieci…”.

„Wyszedł siewca, żeby zasiać swoje ziarno” (Łk 4,5)

Ponad osiem wieków temu w San Damiano Boże ziarno padło na podatny grunt. Młody człowiek usłyszał, jak Chrystus mówi do niego z krzyża: „Franciszku, idź i odnów mój dom, bo popada w ruinę”. Biedaczyna z Asyżu poświęcił dla Chrystusa i Jego Ewangelii całe swoje życie. Pociągną za sobą tysiące mężczyzn i kobiet zakładając trzy Zakony. Wysłał braci z orędziem „pokoju i dobra” na cały świat: do Europy i Polski, do Maroka i całej Afryki, do Azji i na Bliski Wschód, gdzie do dzisiaj pełnią zaszczytną straż, jako kustosze miejsc świętych w Palestynie. To szczególna służba uważana przez sam Zakon Braci Mniejszych – za „perłą misji franciszkańskich”.

Kapliczka Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem, zwana Porcjunkulą stała się KOLEBKĄ kiełkującego Zakonu.
Z Porcjunkuli bracia wychodzili i do Porcjunkuli wracali, jak do matki. Boży trubadurzy, rycerze Pani Biedy, niestrudzeni głosiciele Ewangelii „sine glossa”.

Dobrze zatem się stało, że z inicjatywy o. Ludwika Kurowskiego w ogrodzie klasztornym została zbudowana wierna kopia asyskiej kapliczki Porcjunkuli, jako punkt odniesienia dla nas, jako „zwierciadło doskonałości”. To przy tej kapliczce, w 2009 r., z okazji 800.lecia Zakonu zebrało się ponad pięciuset braci franciszkanów!

Bogu Najwyższemu, który jest dawcą wszelkiego życia i powołania, należy się wdzięczność, za każde powołanie zakonne i kapłańskie, które zrodziło się TU, w tej szkole, by później przejść dalszą formację zakonną w Nowicjacie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Tę długą listę od 1958 r. otwierają pierwsi absolwenci wyświęceni na kapłanów: Zacheusz Bienias – znany jako o. Szymon - Rektor Kolegium; Stanisław Kotrys – o. Bonifacy wieloletni misjonarz w Togo w Afryce; Stanisław Kusy – czyli o. Krystyn, Sławomir Matusiak – o. Lucjusz; Marian Styś – w zakonie o. Zenon – były definitor generalny w Rzymie i Stanisław Tarłowski – czyli o. Hieronim pracujący wiele lat wśród Polonii w Perth w Zachodniej Australii. To tylko jeden rocznik, pierwszy, a za nimi kolejne roczniki, kolejne nazwiska, imiona i osobista historia każdego powołania, każdego absolwenta wielickiego Kolegium, aż do czasów nam współczesnych.

O historii, wspomnieniach profesorów, wychowawców i uczniów tejże szkoły w latach 1958-2018, a także o początkach istnienia Kolegium Serafickiego we Lwowie od 1913 r., z krótkim powojennym okresem warszawskim, będzie można dowiedzieć się z publikacji, która powstała z inicjatywy Rektora o. Krzysztofa Bobaka, z okazji Jubileuszu 60. lat istnienia naszego liceum w Wieliczce.

Ja natomiast przytoczę kolejne osobiste wspomnienie. Wszyscy znają barwną i nietuzinkową postać o. Augustyna Szymańskiego. Przebywałem z nim wiele godzin, gdyż jako Kolegiasta ilustrowałem Kronikę, którą skrupulatnie prowadził nasz Rektor. Kiedy przez wiele lat był misjonarzem w Ziemi Świętej, gdy z grupą pielgrzymów przychodziłem do jego klasztoru, witał nas bardzo serdecznie i podejmował z franciszkańską gościnnością. Następnie porywał pielgrzymów i mówił: Ja im opowiem o sanktuarium, a ty „szynku” idź i uzupełnij moją Kronikę… 

O. Augustyn zasiał w naszych sercach przede wszystkim umiłowanie Ojczyzny. Kącik pamięci, Hubal, wigilia u Boryny, teatr kukiełek i jasełka, przemarsz św. Wojciecha, postać św. Stanisława ze Szczepanowa, i wiele innych inicjatyw, które uczyły nas patriotyzmu, historii Polski, a to wszystko wspierane było przez wspaniałych nauczycieli oddanych całym sercem szkole i uczącej się w niej młodzieży. Wystarczy tylko nadmienić profesora historii p. Stanisława Szuro, czy polonistkę panią Urszulę Guzik.

W 1980 r. został przywieziony przez o. Augustyna sztandar dla Kolegium. Miałem okazję być w pierwszym poczcie sztandarowym. Tej niezwykłej szkole serafickiej od dziesięcioleci patronuje św. Antoni Padewski, a od kilku lat współpatronem jest bł. Krystyn Gondek.

Z okazji 60.lat istnienia Kolegium w murach wielickiego klasztoru, został zaprojektowany nowy sztandar dla szkoły. Na rewersie, na czerwonym tle znajduje się otwarta księga z wizerunkami patronów szkoły. Nad nią płonący kaganek oświaty i napis: PER ASPERA AD ASTRA.

Św. Antoni Padewski – nauczyciel Ewangelii, trzyma Dzieciątko Jezus. Święty od rzeczy zagubionych przypomina nam, że zawsze należy szukać Jezusa, także w drugim człowieku, do którego wyciąga serdecznie dłoń z bochenkiem chleba.

Postać obok, na sąsiedniej stronie, to bł. Krystyn Gondek – męczennik z Dachau, przykład wierności, męstwa i ofiary. Jego habit przykrywa pasiasta bluza z numerem obozowym. Do stuły kapłańskiej ręką przyciska Regułę, a w drugiej trzyma koronkę seraficką.

Księga jest otwarta. Zawiera już wiele stron pełnych. Zapisała ją historia. 60.lat istnienia Franciszkańskiego Liceum. Liczne i ważne wydarzenia, wielobarwna mozaika ludzi związanych z tą szkołą: Grono Wychowawców, Profesorów, całe pokolenia Uczniów i Absolwentów.

Księga zawiera jeszcze wiele pustych stron, które należy zapisać. Dlatego życzę wszystkim, aby szlachetna misja towarzyszenia młodemu człowiekowi w zdobywaniu wiedzy i rozwoju osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie i patriotyczne nadal trwała. Niech trwa zasiew na nowe pokolenia.

Niech dojrzewają tutaj ziarna, niech kiełkują, rosną, by w przyszłości przynieść obfity plon. Wzrastałem tutaj, w Kolegium, w cieniu „drzewa jerozolimskiego”, pośród uli brata „Pszczółki”, posilany pysznymi pomidorami brata Dominika… dojrzewałem, pod dyskretną obecnością, jakby tu ciągle był i szeptał swoje litanijni, Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. Warto tu było przybyć przed 40 laty, warto tu powracać, by zaczerpnąć nowych sił.

Spod Porcjunkuli, pod matczyną i czułą opieką Matki Bożej, Pani Łaskawej – Księżnej Wieliczki, wsparci orędownictwem św. Kingi – patronki górników i Solnego Miasta – idźmy dalej, odważnym krokiem, ku przyszłości!

Życzę wszystkim, którzy tworzą tą WYJĄTKOWĄ SZKOŁĘ, kolejnych jubileuszy, dla dobra społeczności wielickiej, naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej, Kościoła i całej naszej Ojczyzny.

Niech w roku 100.lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę przypomina wszystkim, to, co w życiu jest najważniejsze: Bóg, Honor, Ojczyzna i Nauka. Ad multos annos. Amen.

o. Nikodem Gdyk OFM

Poczet Sztandarowy Liceum Franciszkańskiego w Wieliczce

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   medal jubileuszowy

książka jubileuszowa

 

Wideo z uroczystości jubileuszowych: https://krakow.tvp.pl/39130497/60-lat-nizszego-seminarium-duchownego-w-wieliczce

zdjęcia: https://www.wieliczka.eu/pl/201129/14641/jubileusz-6-lecia-prywatnego-liceum-ogolnoksztalcace-franciszkanow.html

https://www.facebook.com/Prywatne-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-Franciszkan%C3%B3w-OFM-w-Wieliczce-210518198980091/

© CRT 2012