Aktualności

08.10.2018

Jubileusze złożenia profesji uroczystej


W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, w czwartek 4 października br., wielu naszych Braci uroczyście obchodziło jubileusze złożenia ślubów wieczystych.

W kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach o. Romuald Kaliński OFM świętował 65-lecie profesji uroczystej, zaś o. Wacław Michalczyk OFM 50-lecie profesji uroczystej.

Po Różańcu, o godz. 18.00 dziękczynnej Mszy św. w intencji Ojców Jubilatów przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, koncelebrowali: o. Romuald Kaliński OFM, o. Wacław Michalczyk OFM, definitor i proboszcz o. Eligiusz Dymowski OFM, gwardian bronowickiej Wspólnoty o. Stanisław Mazgaj OFM, Animator ds. Powołań o. Mariusz Żychowicz OFM i o. Jan Woźniak OFM.

Na początku Eucharystii życzenia złożyli przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Róż Żywego Różańca.

Okolicznościowe kazanie wygłosił gwardian konwentu o. Stanisław Mazgaj OFM.

Po Komunii św. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM odczytał nadesłane gratulacje od Papieża Franciszka i Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Michaela Perry OFM oraz złożył życzenia Ojcom Jubilatom w imieniu własnym i całej Prowincji, a także wyraził wdzięczność za wszelkie dobro, jakie wnieśli w naszą Prowincję zakonną, posługując w różnych, także odległych od Ojczyzny miejscach.

Jubilat o. Romuald Kaliński OFM dziękując Bogu za wszelkie otrzymane łaski – zwłaszcza za dar życia w Zakonie Braci Mniejszych i dar kapłaństwa, serdecznie podziękował wszystkim przybyłym za pamięć, życzenia i wspólną modlitwę.

Na zakończenie Mszy św. oddano cześć relikwiom Biedaczyny z Asyżu przez ich ucałowanie.

*     *     *

Srebrne jubileusze 25-lecia złożenia ślubów wieczystych obchodzili 3 października w swoich Wspólnotach również Bracia pełniący posługę duszpasterską za granicą: o. Placyd Koń OFM w Niemczech, o. Piotr Rzucidło OFM i o. Stanisław Tomasiak OFM w Australii oraz w Polsce: o. Eliasz Hetmański OFM, o. Rajmund Wilk OFM, o. Józef Ślusarz OFM i o. Andrzej Duk OFM. 10 października ten jubileusz będzie świętował pracujący we Włoszech o. Edwin Kozicki OFM.

W naszych modlitwach w intencji Ojców Jubilatów prośmy Boga, aby obficie wynagradzał wszelki ich trud i poświęcenie dla Królestwa Bożego, zaś nasz Seraficki Ojciec Franciszek otaczał swoją opieką i upraszał Pokój i Dobro. Niech Pan im Błogosławi na dalsze, jak najdłuższe lata życia zakonnego i kapłańskiego.

© CRT 2012