Aktualności

13.10.2018

Transitus i uroczystość św. Franciszka z Asyżu 2018 na warszawskim Mokotowie „Nie odchodź, Ojcze! Jeszcze czas!”


Tak, jak co roku od wieków we wszystkich kościołach franciszkańskich świata, tak i my zgromadzeni, wspominaliśmy błogosławioną śmierć naszego Zakonodawcy – św. Franciszka z Asyżu.

Święty Patriarcha odszedł z tego świata po wieczną nagrodę do Pana 792 lata temu, 3 października 1226 roku przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce zakonu. „Żył 45 lat, od dwudziestu lat czynił pokutę, a od 1224 roku nosił na swoich dłoniach, stopach i boku ślady męki Chrystusa” – przypomniał nam komentarz wstępny do nabożeństwa Transitus.

Nabożeństwu przewodniczył o. Robert Prokopiuk OFM – proboszcz parafii i gwardian klasztoru.

Trzymając w dłoniach zapalone świece, rozświetlające mroki świątyni, przypominaliśmy sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękowali za tego niezwykłego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, a nawet śmierć nazywał swoją siostrą, która prowadzi ludzi do Stwórcy.

Teksty czytali Siostry i Bracia z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a Siostry Franciszkanki Niepokalanej swoimi pięknymi głosami uświetniały całość uroczystości, śpiewając Franciszkańskie pieśni.

Nabożeństwo zakończyło się ucałowaniem relikwii św. Franciszka.


4 października w uroczystość św. Franciszka z Asyżu

Miłość pokochał, co niekochana
Tuła się, z ludzkich serc wyrzucona.

4 października w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, Wspólnota miejscowa FZŚ przeżywała wielką radość. Siostra Elżbieta Beata oraz Brat Zygmunt Jacek, złożyli uroczyste przyrzeczenie wiernego naśladowania Chrystusa w duchu św. Franciszka we Wspólnocie FZŚ na całe życie (profesję wieczystą).

Obrzędowi przyrzeczeń przewodniczył o. Zenon Styś OFM, Asystent Duchowy miejscowej Wspólnoty FZŚ w asyście przełożonego Wspólnoty brata Waldemara.

Przyrzeczenia, w obecności s. Joanny, Przełożonej Narodowej FZŚ i br. Michała, mistrza formacji we Wspólnocie miejscowej, tu pełniących funkcję urzędowych świadków, przyjął przełożony Wspólnoty Braterskiej, br. Waldemar.

Kazanie, wyjaśniające czytania biblijne i aspekty teologiczne przyrzeczenia życia ewangelicznego, wygłosił o. Zenon Styś OFM. Pan Bóg objawia się maluczkim. Zrozumiał to św. Franciszek, zrozumiały rzesze jego naśladowców zgromadzonych w trzech Zakonach na przestrzeni 800 lat, wybierając wskazaną przez Zakonodawcę drogę życia.

Składający profesję, dzięki łasce, którą ich Pan obdarzył, poświęcili się na służbę Jego królestwa. Przyrzekli żyć Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa w swoim świeckim stanie we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, zachowując jego Regułę. Prosili o łaskę Ducha Świętego, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy i św. Ojca naszego Franciszka oraz pomoc braterskiej Wspólnoty w osiągnięciu doskonałości chrześcijańskiej.

Brat przełożony Wspólnoty zapewnił każdego z przyrzekających z osobna, że przyjmuje ich do miejscowej Wspólnoty Braterskiej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i że wstąpienie ich do niej jest dla wszystkich Sióstr i Braci przyczyną radości i nadziei.

A główny celebrans o. Zenon Styś OFM, w imieniu Kościoła potwierdził złożone przez s. Elżbietę i br. Zygmunta przyrzeczenia kierując do neoprofesów następujące słowa: „Sam Seraficki Ojciec Franciszek zachęca was słowami Testamentu: „Ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego, z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi Świętymi”.

Obrzędy powyższe miały miejsce podczas Mszy świętej o godzinie 18.30, poprzedzonej odmówieniem, jak każdego dnia miesiąca października, Różańca Świętego. Głównym celebransem był o. Robert Prokopiuk OFM proboszcz parafii i gwardian klasztoru. Eucharystię koncelebrowali: o. Zenon Styś OFM – Asystent Duchowy miejscowej Wspólnoty FZŚ, o. Konrad Abramowicz OFM, o. Kamil Łętowski OFM oraz o. Tomasz Żychowicz OFM.

Podczas modlitwy wiernych, którą poprowadził brat Waldemar, Wspólnota wyraziła dziękczynienie Bogu za dar złożonej przez siostrę i brata profesji wieczystej. Siostra i brat otrzymali Komunię Świętą pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Końcowe błogosławieństwo zakończyło czas wspólnej modlitwy i dokonanych obrzędów. Siostry Franciszkanki Niepokalanej, swoją obecnością, modlitwą i przepięknym śpiewem uświetniły uroczystość. A pieśni franciszkańskie wybrzmiały w całości. Odśpiewane zostały wszystkie zwrotki.

Po zakończonej Mszy św. o. Robert Prokopiuk OFM, celebransi, Siostry Franciszkanki Niepokalanej, Siostry i Bracia z FZŚ oraz zaproszeni bliscy złożyli Siostrze Neoprofesce wieczystej oraz Bratu Neoprofesowi wieczystemu, z głębi serca płynące życzenia. Były też kwiaty i podarki.

tekst: s. Barbara OFS
zdjęcia: Sylwester Jesionkiewicz

© CRT 2012