Aktualności

17.10.2018

Spotkanie gwardianów i wychowawców z Zarządem Prowincji


W dniach 11 – 12 października 2018 r. w Domu Głównym w Krakowie odbyło się spotkanie gwardianów i wychowawców z Zarządem Prowincji, w którym wzięli udział Bracia z Polski i z zagranicy oraz zaproszony Sekretarz Generalny Zakonu Braci Mniejszych o. Giovanni Rinaldi OFM.

Pierwszego dnia prowadzącym i tłumaczem był Moderator Formacji Ciągłej o. Alojzy Warot OFM. Przed południem o. Giovanni Rinaldi OFM podziękował za zaproszenie i przekazał pozdrowienia od Ministra Generalnego i Zarządu Generalnego oraz wygłosił konferencję: „Gwardian w Pismach św. Franciszka”. Przedstawił w niej, jak posługę przełożonego Wspólnoty widzi nasz Zakonodawca, ze szczególnym uwzględnieniem posłuszeństwa obowiązującego zarówno przełożonego jak i podwładnych i rozumianego jako ofiarowanie Bogu własnej woli, służenie sobie nawzajem oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w duchu miłości i minoritas.

W południe w Sanktuarium św. Kazimierza o godz. 12.15 Eucharystii w intencji naszej Prowincji przewodniczył Ojciec Prowincjał, a homilię wygłosił Sekretarz Generalny; koncelebrowało 24 kapłanów.

Po południu o. Giovanni Rinaldi OFM wygłosił wykład: „Gwardian i formacja ciągła” oraz zapoznał zebranych z przebiegiem Rady Plenarnej Zakonu, która odbyła się w czerwcu br. w Nairobi w Kenii. O. Giovanni, opierając się na osobistym doświadczeniu, przedstawił dwie główne role przełożonego Wspólnoty: charyzmatyczną – rozumianą jako animowanie i formowanie Braci oraz hierarchiczną – czyli zarządzanie i organizowanie życia we Wspólnocie. Aby pogodzić powołanie Brata Mniejszego z funkcją przełożonego, koniecznym jest przestrzeganie koncepcji służebnej posługi – co jest obowiązkiem każdego Franciszkanina. Gwardian jest odpowiedzialny za formację ciągłą Braci, aby duchowo wzrastali i odkrywali prawdę: „kim jesteśmy”. Dokument końcowy Rady Plenarnej Zakonu w Nairobi będzie wydany na początku listopada br. Na Radzie Plenarnej wysłuchano sprawozdań z Konferencji dotyczących m.in. życia braterskiego, działalności duszpasterskiej i społecznej, świata młodych i powołań, sytuacji kryzysowych, troski o stworzenie i przyjmowania imigrantów. Pracowano w grupach i wyłoniono szereg propozycji, nad którymi pracowało przez ostatnich kilka miesięcy Definitorium Generalne. W dyskusji zabrali głos (według kolejności wystąpień): o. Rufin Maryjka OFM i o. Jacek Koman OFM.

Drugi dzień spotkania prowadził o. Mariusz Uniżycki OFM. Przedstawiciele firmy „Columbus Energy” s.a. omówili problematykę termomodernizacji budynków sakralnych, zaś współpracująca z naszą Prowincją Kancelaria Radców Prawnych „Jakub Spalik i Piotr Sado” s.c. przedstawiła kwestie prawne w zarządzaniu klasztorami.

W dyskusji związanej z tymi tematami głos zabrali (według kolejności wystąpień): o. Robert Prokopiuk OFM, o. Jacek Biegajło OFM, o. Ariel Krzywda OFM i o. Krzysztof Bobak OFM.

Ekonom Prowincji o. Mariusz Uniżycki OFM zreferował kwestie ekonomiczne Prowincji i jej poszczególnych Domów, m.in. sposoby uzyskiwania dotacji państwowych na prace konserwacyjne i remontowe, funkcjonowanie funduszu beatyfikacyjnego, prowadzenie ksiąg finansowych przez Wspólnoty oraz możliwości współpracy z firmą „Columbus Energy” i korzyści płynące ze wspólnego ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „Saltus”, którego jesteśmy współudziałowcem. Podziękował tym Wspólnotom, które na bieżąco regulują zobowiązania finansowe wobec Ekonomatu Prowincji.

W dyskusji dotyczącej spraw ekonomicznych głos zabrali: o. Cyprian Mazurek OFM, o. Jacek Biegajło OFM, o. Klaudiusz Bartos OFM, o. Robert Prokopiuk OFM, o. Rufin Maryjka OFM, o. Florencjusz Szewc OFM, o. Mariusz Dębiński OFM, o. Lech Dorobczyński OFM, o. Damian Siwula OFM i o. Jacek Koman OFM.

Mszy św. w intencji Prowincji o godz. 12.15 przewodniczył i wygłosił homilię o. Alojzy Warot OFM, koncelebrowało 21 kapłanów.

Po południu sprawy związane z działalnością powołaniową w Prowincji przedstawili Prowincjalni Animatorzy Powołań: o. Mariusz Żychowicz OFM i o. Łukasz Buksa OFM. Omówili oni działalność grupy powołaniowej i prowadzone akcje oraz projekty na przyszłość. Stwierdzono konieczność wybrania w każdej Wspólnocie Braci odpowiedzialnych za powołania, z którymi będą współpracować Animatorzy.

W ożywionej dyskusji głos zabrali: o. Jacek Koman OFM, o. Alojzy Warot OFM, o. Mariusz Uniżycki OFM, o. Mariusz Dębiński OFM, o. Lech Dorobczyński OFM, o. Błażej Sówka OFM, o. Rufin Maryjka OFM, o. Grzegorz Chomiuk OFM, o. Ariel Krzywda OFM i o. Stanisław Mazgaj OFM.

Na zakończenie Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM podziękował Braciom za uczestniczenie w spotkaniu z Zarządem Prowincji i w modlitwie polecił Bogu sprawy naszej Wspólnoty.

© CRT 2012