Aktualności

19.12.2018

Spotkanie młodych kapłanów


W dniach 13 – 14 grudnia 2018 r. w Domu Głównym w Krakowie odbyło się braterskie spotkanie naszych młodych kapłanów pełniących posługę duszpasterską w Polsce.

Połączone ono było z egzaminami jurysdykcyjnymi prezbiterów Archidiecezji Krakowskiej. Omawiano na nim tematy: Adhorhortacja Apostolska Reconciliatio et paenitentia; Wytyczne pastoralne KEP do adhortacji Amoris laetitia; Powołanie chrześcijańskie oraz Naród i kraj rodzinny, państwo. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył rektor WSD o. dr Alojzy Warot OFM, zaś w jej skład wchodzili: ks. dr Paweł Duźniak i o. dr Norbert Cebula OFM.

© CRT 2012