Aktualności

23.01.2019

Jubileusz 50-lecia prezbiteratu


Sufragan krakowski ks. bp Julian Groblicki udzielił w Krakowie w dniu 19 stycznia 1969 r. święceń kapłańskich ówczesnym diakonom: o. Zenonowi Stysiowi OFM, o. Hieronimowi Tarłowskiemu OFM, o. Szymonowi Bieniasowi OFM, o. Krystynowi Kusemu OFM i śp. o. Bonifacemu Kotrysowi OFM.

O. Szymon Bienias OFM swój złoty Jubileusz przyjęcia święceń prezbiteratu świętował w Kętach w niedzielę 20 stycznia br.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz. 12.00 w intencji dziękczynnej za dar 50 lat kapłaństwa, w naszym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył Ojciec Jubilat, zaś współkoncelebrował Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM.

Na początku Eucharystii o. Szymon podziękował wszystkim za pamięć i obecność na świętowaniu jubileuszu. Przedstawił rolę posługi duszpasterskiej kapłana w świecie, szczególnie w obecnym czasie oraz prosił o modlitwę w swojej intencji. Dziękował Bogu za wybór tak ważnej i zaszczytnej drogi powołania życiowego, który został uwieńczony święceniami kapłańskimi.

Okolicznościową homilię jubileuszową, nawiązującą do niedzielnej Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej, wygłosił Ojciec Prowincjał.

Na zakończenie Mszy św. gwardian kęckiej Wspólnoty o. Rajmund Wilk OFM, wychowanek o. Szymona w Kolegium Serafickim w Wieliczce, podziękował Ojcu Jubilatowi za trud wychowawczy, za przykład jak wiernie naśladować św. Franciszka z Asyżu, za ogromną ilość sprawowanych przez 50 lat sakramentów: Eucharystii, spowiedzi, chrztów i małżeństwa oraz za wszelkie dobro wniesione w posłudze duszpasterskiej w Kętach.

Przedstawiciele parafian i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich złożyli Ojcu Jubilatowi życzenia.

Prezes Grupy Literackiej „Wyraz” Stowarzyszenia Twórców Kultury Małopolski Zachodniej Stanisław Sikor odczytał i wręczył o. Szymonowi okolicznościowy wiersz, napisany na tę uroczystość przez znaną i lubianą poetkę regionalną Emilię Berndsen.

Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM odczytał i przekazał Ojcu Jubilatowi nadesłane z Rzymu specjalne gratulacje i życzenia od Papieża Franciszka oraz złożył życzenia w imieniu własnym i całej Prowincji.

Życzenia jubileuszowe składano również w zakrystii i w refektarzu klasztornym.

Po Mszy św. przy wspólnym stole w refektarzu dalej kontynuowano radość z przeżywanej uroczystości.


*     *     *     *     *

Złoty Jubileusz kapłaństwa o. Krystyna Kusego OFM

Przeżywany przez o. Krystyna Złoty Jubileusz Święceń Kapłańskich, obchodzony był uroczyście w Przemyślu w niedzielę 20 stycznia 2019 roku, podczas Mszy św. o godz. 10.30. W trakcie wykonywanej przez chór parafialny pieśni „Ludu kapłański”, Jubilat do ołtarza poprowadził kapłanów przybyłych na tę uroczystość: ks. Andrzeja Czarnego (Kanada), ks. Jacka Dębskiego (parafia Turów k/Kobyłki), o. Damiana Bieńkowskiego OFM (Dursztyn), o. Franciszka Szajera OFM (Pilica), o. Zacheusza Barana OFM (Jarosław) oraz o. Tadeusza Pawłowicza OFM – proboszcza naszej parafii. Na początku Eucharystii przybyłych gości przywitał o. Cyprian Mazurek OFM – gwardian klasztoru.

Oprawa liturgii przygotowana została przez chór parafialny, ministrantów i lektorów oraz zespół „Cantata”. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Damian Bieńkowski OFM – dawny gwardian i proboszcz naszej parafii.

Na zakończenie uroczystości czcigodnemu Jubilatowi życzenia złożyli przedstawiciele grup parafialnych i przybyli goście: ministranci i lektorzy, przedstawiciele Róż Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, chóru parafialnego, zespołu „Cantata”, dzieci i młodzież oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Błogosławieństwo papieskie, przesłane specjalnie na tę uroczystość, odczytał o. Cyprian.

Przed końcowym błogosławieństwem Ojciec Jubilat złożył podziękowania oraz podsumował 50 lat swojego kapłaństwa.

za: https://ofm-przemysl.pl/2019/01/21/zloty-jubileusz-kaplanstwa-o-krystyna/

 

Ojcom Jubilatom życzymy obfitego błogosławieństwa i potrzebnych łask Bożych, szczególnie zdrowia oraz opieki Matki Bożej Anielskiej i Serafickiego Ojca św. Franciszka z Asyżu w dalszym pełnieniu owocnej posługi duszpasterskiej.

© CRT 2012