Aktualności

24.01.2019

Konkurs kolęd


Dnia 13 stycznia 2019 roku w kościele Ojców Franciszkanów – Reformatów w Przemyślu odbył się Konkurs kolęd pt.: „Kolędujemy Małemu Jezusowi’’. Razem z całym Kościołem, parafią śpiewaliśmy radosne „Gloria in excelsis Deo” za cud Wcielenia, który miał miejsce 2 tysiące lat temu w ubogiej Grocie Betlejemskiej.

Temu wydarzeniu towarzyszyły: ogromna radość, stres i obawy oraz przeżycia dzieci i młodzieży – czy się wszystko uda.

Wszystkich uczestników konkursu oraz zebranych w kościele wiernych, powitał proboszcz parafii o. Tadeusz Pawłowicz, który wprowadził w trwającą atmosferę świąt i czuwał nad całym przebiegiem uroczystości konkursowej. Wzrok uczestników skupiała także dekoracja. Cała sceneria wystroju świątecznego na, której tle uczniowie śpiewali kolędy nastrajała do wspólnego śpiewania. W ramach konkursu szkolno – parafialnego 33 uczniów zostało przygotowanych przez swoich katechetów: o. Zbigniewa Rogowskiego OFM i s. Łukaszę Nylec oraz ich rodziców, prezentując piękny śpiew kolęd.

Podziękowania należą się komisji konkursowej, która w składzie: Pan Leszek Żółty, Pani Aniela Leszczak, Pan Piotr Szelążek i Pani Krystyna Choma, oceniała uczestników konkursu w czterech kategoriach.

Do pierwszej należały dzieci w wieku przedszkolnym, które odważnie wyśpiewały radosną nowinę o narodzeniu Małego Jezusa. Drugą kategorię prezentowali uczniowie kolędujący przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych.

Ciekawe były również występy zespołów grupowych, w których kolędowanie włączali się wszyscy zgromadzeni w świątyni. Ostatnia kategoria konkursu objęła występy indywidualne uczniów klas 1- 3 i 4-8. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz przede wszystkim dyplomami, wyróżnieniami i nagrodami rzeczowymi, m.in. maskotkami.

Konkurs kolęd dawał wspaniałą możliwość integracji pokoleń: dzieci, młodzieży szkolnej, rodziców i dziadków.

Za trud i serce włożone w przygotowanie Konkursu Kolęd szczególne podziękowania należą się organizatorowi tej uroczystości, o. Tadeuszowi Pawłowiczowi OFM.

W niedzielę Chrztu Pańskiego, wpatrzeni z miłością w Boże Dzieciątko, życzymy sobie nawzajem, by nasze serca otworzyły się i napełniały światłem bogactwa płynącego od żłóbka Małego Jezusa – Boga Zbawiciela.

za: https://ofm-przemysl.pl/2019/01/15/konkurs-koled/

© CRT 2012