Aktualności

21.02.2019

Rada Duszpasterska Archidiecezji Krakowskiej 2018-2023


Dekretem z dnia 21 września 2018 roku, ks. arcybiskup Marek Jędraszewski ustanowił na pięcioletnią kadencję nową Radę Duszpasterską Archidiecezji Krakowskiej.

Jej zadaniem będzie w tym czasie wspomaganie Księdza Metropolitę oraz jego biskupów. Radę tworzą kapłani, osoby konsekrowane i świeccy. Rada Duszpasterska Archidiecezji Krakowskiej liczy obecnie 49 osób, w tym 22 kapłanów, 6 przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, (wśród których został powołany o. Eligiusz Dymowski OFM) oraz 21 osób świeckich.

Działalność nowej Rady została zainaugurowana wspólną modlitwą w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 16 lutego br., której przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

W swoim słowie powitalnym zwrócił uwagę na zadania, jakie stają przed członkami nowej Rady Duszpasterskiej. Rada Duszpasterska służy do tego, aby odczytywać w świetle Bożej prawdy każdy czas i w tym konkretnym czasie głosić Ewangelię Chrystusa oraz Jego Zmartwychwstanie. Do tego jesteśmy wezwani wszyscy – i świeccy i kapłani. Aby naszym chrześcijańskim świadectwem przekonać sceptyczny świat do Chrystusa, który nie tylko umarł za każdego człowieka na krzyżu, ale i zmartwychwstał. Rada Duszpasterska, to również wskazywanie na konkretne wyzwania i problemy, przed którymi stają ludzi wierzący naszych czasów. W dziele nowej ewangelizacji czynny udział muszą brać zarówno kapłani jak i osoby świeckie. Ludzie, którzy mają rodziny, mówił ksiądz arcybiskup, są niekiedy o wiele bliżej tych konkretnych problemów, które trapią polskie rodziny – szczególnie gdy chodzi o chrześcijańskie wychowanie młodzieży. Wierni świeccy są bliżej życia i jest im często łatwiej odczytywać te problemy, nimi się dzielić i o nich mówić.

Rada Duszpasterska nie ma na celu, aby udawać, że pewnych problemy nie istnieją lub ich nie ma na świecie, w Kościele, w naszych rodzinach i środowiskach. Rada Duszpasterska ma ukazywać trudny oraz niekiedy nawet bolesny realizm życia. „Kościół w XXI wieku, czyli my wszyscy, mamy szukać konkretnych wskazań i odpowiedzi na wszelkie sprawy i pytania. To wspólne poszukiwanie, wskazywanie priorytetów, rzeczy najważniejszych – to jest to wielkie nasze zadanie – podkreślił Metropolita.

Jednym z ważniejszych momentów dla nowo powołanych członków Rady było uroczyste odebranie Dekretu, które każdemu wręczył Ksiądz Arcybiskup. Następnie członkowie nowo powołanej Rady rozpoczęli swoje pierwsze obrady w tej kadencji, wysłuchując najpierw dwóch referatów w prowadzających w tematykę obrad, a mianowicie: ks. bpa Janusza Mastalskiego pt. „Obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Szansa, aby katolicy świeccy w Polsce odkryli swoje miejsce i zadania w Kościele w czasach ofensywy antychrześcijańskich ideologii” oraz ks. Mariusza Suska, moderatora Ruchów, Stowarzyszeń i Organizacji Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej pt. „Udział i rola świeckich w Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej”.

W dyskusji zwrócono szczególną uwagę na poszerzoną współpracę pomiędzy duchownymi i świeckimi, wskazując na przyszłość kierunki rozwoju i możliwości zaangażowania poprzez:

1. Skuteczniejsze zaufanie hierarchów do osób świeckich;

2. Potrzebę odważnej zmiany dotychczasowych stereotypów eklezjalnych: wierny słuchający – kapłan pouczający;

3. Potrzebę zmiany mentalnościowej (Kościół może także reprezentować wierny świecki);

4. Właściwą formację księży w stosunku do wiernych świeckich;

5. Zwiększenie działań promocyjnych na rzecz ruchów i stowarzyszeń kościelnych;

6. Lepsze zaangażowanie świeckich w działanie parafialnych Rad Duszpasterskich;

7. Odważniejsze otwarcie się parafii na organizowanie imprez religijno-kulturalnych.

Efektem tego spotkania było również powołanie m.in. sekretariatu Rady oraz zgłoszenie licznych propozycji, dotyczących funkcjonowania Rady w nowej kadencji.

 

o. Eligiusz Dymowski OFM

© CRT 2012