Aktualności

29.04.2019

Przemyśl: Dzień św. Jerzego – patrona harcerzy


W dniu 23 kwietnia 2019 r. w naszej parafii przeżywaliśmy wspomnienie św. Jerzego z Kapadocji – męczennika, jednego z czternastu Świętych Wspomożycieli. Ten szczególny dzień postanowili w naszej parafii uczcić przemyscy harcerze, dla których św. Jerzy jest patronem.

W uroczystej Mszy świętej wzięli udział członkowie z wszystkich drużyn oraz seniorzy przemyskiego hufca wraz z kapelanem ks. prał. hm. Stanisławem Czenczkiem. Młodzież przemyskiego hufca animowała Mszę św. poprzez śpiew i służbę przy ołtarzu. Najświętszą Ofiarę sprawował proboszcz naszej parafii o. Tadeusz Pawłowicz OFM.

Bezpośrednio po Eucharystii zebrani na uroczystości przeszli do ogrodu klasztornego, gdzie odbyło się obrzędowe ognisko harcerskie. Wydarzenie to zainaugurował z-ca komendanta Hufca pwd. Remigiusz Łuc, rozpalając ogień. W trakcie tego wydarzenia młodzież harcerska oraz seniorzy wysłuchali okolicznościowej gawędy o św. Jerzym, którą wygłosił pwd. Piotr Wolak, przeplatanej śpiewem pieśni harcerskich. Gawęda składała się z trzech części: historii o św. Jerzym, ukazaniu różnicy między legendą o nim a jego prawdziwym życiorysem, żywota św. Jerzego wg. ks. Piotra Skargi oraz z podsumowania. Puenta gawędy sprowadzała się do tego, że święty męczennik z Kapadocji swoją siłę i wytrwanie zawdzięczał Bogu. Harcerki i harcerze usłyszeli, że jedynym sposobem na pokonanie swoich słabości, grzechów i zła które nas otacza jest zawierzenie Stwórcy i ufność w jego Ojcowską troskę.

Świętego Jerzego przedstawiają zwykle jako rycerza w zbroi, niekiedy na koniu, mającego u stóp zabitego smoka. Jest to symbol męstwa chrześcijańskiego, które uzbrojone pancerzem sprawiedliwości, tarczą wiary, hełmem zbawienia, mieczem ducha, zwycięża smoka piekielnego, ojca kłamstwa i niewiary i za to odbiera od Jezusa Chrystusa koronę zwycięstwa.

za: https://ofm-przemysl.pl/2019/04/25/dzien-sw-jerzego-patrona-harcerzy/

© CRT 2012