Aktualności

01.05.2019

„Kolory Piątej Ewangelii”


Kolejna odsłona kolekcji obrazów pt. „Kolory Piątej Ewangelii”, tym razem odbyła się w Bielsku-Białej, dnia 24 kwietnia 2019 r. W programie jubileuszowej, XX edycji festiwalu „Sacrum in Musica”, zostało zaprezentowanych 70 prac artystów-malarzy z Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, którzy na zaproszenie Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce, w listopadzie 2014 r., odbyli pielgrzymkę - plener do ziemskiej Ojczyzny Chrystusa.

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali Bielskiego Centrum Kultury, otwarcie wystawy poprzedził wspaniały koncert muzyki żydowskiej. Chór Synagogi pod Białym Bocianem z Wrocławia, pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, wykonał kilkanaście utworów muzyki synagogalnej. Solistą był Israel Rand – kantor z Izraela, a Piotr Rojek akompaniował na organach i przy fortepianie. Koncert, a także narrację samego dyrygenta, nagrodzono gromkimi brawami.

Następnie, w pomieszczeniach Galerii Środowisk Twórczych BCK została otwarta wystawa „Kolory Piątej Ewangelii”. Piotr Czadankiewicz – kierownik GŚT podkreślił, że „bez względu na wybór formy (olej na płótnie, akwarele, pastele, grafika) – wszyscy artyści skupili się na oddaniu głębokich przeżyć i odkryć, jakie stały się ich udziałem. Tak powstały niepowtarzalne obrazy Ziemi Świętej”.

Natomiast o. Nikodem M. Gdyk OFM z Komisariatu Ziemi Świętej z Krakowa – „sprawca” wydarzenia, podczas wernisażu powiedział, że wystawa nawiązuje do jubileuszu 800. lat od pielgrzymki pokoju św. Franciszka z Asyżu do Ziemi Świętej w 1219 r. i jego braterskiego dialogu z sułtanem Egiptu Melek el-Kamelem. Podkreślił także, że „Talmud żydowski o Jerozolimie, a tym samym o całej Ziemi Świętej mówi, że Pan Bóg wylał na świat dziesięć miar piękna – dziewięć przypadło Jerozolimie”.

Święte Miasto Jeruszalaim i tereny znane nam z kart Biblii, są miejscami spotkania Boga z człowiekiem. O Jerozolimie mówi się, że jest miastem po trzykroć świętym: świętym dla wyznawców religii mojżeszowej, dla chrześcijan i muzułmanów. Ta różnorodność jest bogactwem dla tej wyjątkowej ziemi, którą od wieków nawiedzają pielgrzymi tych trzech religii monoteistycznych i tą wielowątkowość można dostrzec w prezentowanych pracach.

Ziemia Święta „przybyła” do Bielska-Białej, aby jej mieszkańcy i okolic Podbeskidzia, mogli odbyć duchową pielgrzymkę do źródeł, korzeni i kolebki naszej chrześcijańskiej wiary.

opr. o. Nikodem Gdyk OFM – kurator wystawy

 

Bielsko-Biała: wystawa „Kolory piątej Ewangelii”

70 obrazów, głównie pejzaży, z kolekcji Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie można zobaczyć na wystawie otwartej w bielskiej Galerii Środowisk Twórczych. Ekspozycja „Kolory piątej Ewangelii” to pokłosie pielgrzymki-pleneru sprzed kilku lat, w którym wzięło udział szesnastu malarzy związanych z Kazimierską Konfraternią Sztuki w Kazimierzu Dolnym. Wystawa towarzyszy 20. edycji Festiwalu „Sacrum in Musica”.

Jak wyjaśnił o. Nikodem Gdyk OFM, franciszkanin z Komisariatu Ziemi Świętej z Krakowa, który był przewodnikiem i pomysłodawcą pielgrzymki-pleneru do Ziemi Świętej w 2014 r., projekt ma na celu ukazywanie w sposób artystyczny ziemskiej ojczyzny Jezusa. „To także sposób, by szerzyć cześć i miłość do tego niezwykłego miejsca na świecie” – dodał franciszkanin w rozmowie.

„Moim marzeniem było przedstawienie Ziemi Świętej w kolorach: na obrazach, akwarelach, pastelach. Sam próbowałem kiedyś rysować. Oglądałem prace artystów z Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym, gdzie mamy klasztor, i zaproponowałem im wyjazd na pielgrzymkę-plener do Ziemi Świętej. Najpierw musieli poznać tę krainę. Na miejscu rysowali, tworzyli szkice, fotografowali. Swoje przeżycia przenieśli na płótno i papier” – wyjaśnił zakonnik.

Większość powstałych prac to obrazy olejne na płótnie. Właścicielem kolekcji „Kolory piątej Ewangelii” jest Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, organizator pielgrzymek, wydawca książek i kwartalnika „Ziemia Święta”. „Jesteśmy przedstawicielami na Polskę franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, która od 800 lat jest opiekunem miejsc świętych na Bliskim Wschodzie” – zaznaczył o. Gdyk, wskazując na utrwalone na płótnie przez artystów uliczki Betlejem, Nazaretu, Starej Jerozolimy, Jezioro Galilejskie, Pustynię Judzką. „To prosty, niewielki kawałek ziemi, ale pełen pięknych miejsc, kolorów i ludzi” – dodał.

Zdaniem kierującego Galerią Środowisk Twórczych w Bielsku-Białej Piotra Czadankiewicza, przykłady malarstwa realistycznego, pejzażowego, jakie powstały podczas pleneru, oddają głębokie przeżycia i w kilku przypadkach operują symbolem.

„Ci twórcy przeżyli ten plener. To nie jest tak przyjść i wyjechać. Oni nosili to w sobie przez jakiś czas, a potem utrwalili w obrazach. Widać w tych obrazach swoiste zaangażowanie. Jest w nich urok i wrażliwość, duża sfera przeżyć i interpretacji” – zauważył.

Autorami zaprezentowanych obrazów – akwareli, pasteli i prac w technice mieszanej – są Marek Andała, Marta W. Andała, Anna Borkowska, Włodzimierz Dąbkowski, Roman Gruszecki, Ilona Irmina Iwańska, Jacek Piotr Jarosz, Halina „Jagoda” Kołodziejska, Jacek Kwiatkowski, Bartłomiej Michałowski, Sławomir Mikawoz, Agnieszka Mitura, Leszek Niewiadomski, Jolanta Opolska, Mariusz Płoszaj-Mazurek, Krystyna Rudzka-Przychoda.

Kazimierska Konfraternia Sztuki zrzesza artystów identyfikujących się z Kazimierzem, odwołując się przy tym do tradycji rozkwitłej tu w latach międzywojnia kolonii artystycznej.

Określenia „piąta Ewangelia” użył jako pierwszy Ernest Renan – francuski filozof i pisarz w odniesieniu do swojej podróży po Palestynie.

za: https://ekai.pl/bielsko-biala-wystawa-kolory-piatej-ewangelii-d568545/

 

Kolory „Piątej Ewangelii”

KOLORY „PIĄTEJ EWANGELII” z kolekcji Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie

XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Sacrum in Musica w Bielsku-Białej 2019
Galeria Środowisk Twórczych
24.04.2019 (otwarcie wystawy po koncercie muzyki żydowskiej)

Kolekcja zawiera około 70 obrazów, które powstały jako pokłosie pielgrzymki-pleneru do Ziemi Świętej w 2014 r., artystów zrzeszonych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym. Wystawa pokazuje głównie malarstwo olejne na płótnie, ale również akwarele, pastele i prace w technice mieszanej. Wszystkie prezentowane dzieła to prace przedstawiające, odwołujące się do tradycyjnego malarstwa pejzażowego często również posługujące się impresyjnym, grubym śladem pędzla i szpachli. Kilka prac ma charakter szczególnie symboliczny i dekoracyjny, wszystkie zaś starają się oddać przeżycia artystów z ich pobytu w Ziemi Świętej.

Kolekcja obrazów „Kolory Piątej Ewangelii” ma na celu ukazywanie piękna Ziemi Świętej w różnych ośrodkach przeznaczonych na wystawy na terenie Polski i zagranicy, aby w ten sposób szerzyć cześć i miłość do ziemskiej Ojczyzny Chrystusa.

Kolekcja obrazów – „Kolory Piątej Ewangelii”, powstała dzięki pracom szesnastu malarzy, uczestników wyjazdu-pleneru. Są to: Marek Andała, Marta Weronika Andała, Anna Borkowska, Włodzimierz Dąbkowski, Roman Gruszecki, Ilona Irmina Iwańska, Jacek Piotr Jarosz, Halina „Jagoda” Kołodziejska, Jacek Kwiatkowski, Bartłomiej Michałowski, Sławomir Mikawoz, Agnieszka Mitura, Leszek Niewiadomski,  Jolanta Opolska, Mariusz Płoszaj-Mazurek, Krystyna Rudzka-Przychoda. Wystawa pokazuje Ziemię Świętą, taką, jaką poczuli, zobaczyli, dotknęli artyści z Konfraterni odkrywając jej kolory i piękno, dzięki wspaniałemu przewodnikowi o. Nikodemowi Gdykowi OFM – franciszkaninowi z Komisariatu Ziemi Świętej z Krakowa.

Kazimierska Konfraternia Sztuki, to stowarzyszenie, które zrzesza artystów identyfikujących się z Kazimierzem odwołując się przy tym do tradycji rozkwitłej tu w latach międzywojnia kolonii artystycznej. W historii Miasteczka zapisała się akcjami wspólnego malowania, których efektem jest olbrzymie płótno „Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir, czyli nieznane kartki z dziejów Kazimierza”, czy ponad 30 metrowa Galeria w ro/zwoju. Ma na swoim koncie ożywienie koryta Grodarza, którym w czasie trwania Festiwalu Filmu Kanał Sztuki Dwa Brzegi płynie… sztuka. Na swoim koncie ma wiele innych działań artystycznych i charytatywnych.

Piąta Ewangelia” – to określenie, jakie ukuł Ernest Renan – francuski filozof i pisarz, odnosząc się do swojej podróży po Palestynie. I rzeczywiście inaczej, pełniej odczytuje się wydarzenia biblijne w kontekście środowiska, w którym miały miejsce. Ponieważ nie wszyscy mogą pojechać do ziemskiej Ojczyzny Chrystusa, Komisariat Ziemi Świętej, przybliża tę szczególną Ziemię spotkania Boga z człowiekiem na łamach kwartalnika „Ziemia Święta”, a także poprzez różne wystawy.

Właścicielem kolekcji „Kolory Piątej Ewangelii” jest Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, organizator pielgrzymek, wydawca książek i kwartalnika „Ziemia Święta”. Jesteśmy przedstawicielami na Polskę franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, która od 800 lat jest opiekunem miejsc świętych na Bliskim Wschodzie.

Opr. Agnieszka Mitura i Nikodem Gdyk OFM

Fragmenty wspomnień uczestników zamieszczone w katalogu:

(…) Ten niezwykły wyjazd, plener i pielgrzymka objęła najważniejsze miejsca i sanktuaria związane z życiem Jezusa, Maryi i Apostołów. Podczas podróży towarzyszyło nam słońce, ciepło, egzotyczne krajobrazy, rośliny, monumentalne budowle z czasów Chrystusa i innych epok. Nie zapomnę widoków Jerozolimy, które podziwialiśmy z tarasów, nostalgicznej pustyni Judzkiej, słoności Morza Martwego, ciszy, która towarzyszyła podczas płynięcia łodzią po Jeziorze Galilejskim, odnowienia przyrzeczeń Chrztu świętego w rzece Jordan, przeżyć związanych z Drogą Krzyżową. I można by wymieniać i wymieniać. Nie sposób nie wspomnieć o Ojcu Nikodemie, który swoją wiedzą i duchowością dodawał kolorytu naszej „wyprawie”. Poczynione na wyjeździe obserwacje, zdjęcia, notatki i szkice przyczyniły się do powstania wielu obrazów. Spełniło się moje marzenie o byciu w Ziemi Świętej.” (Anna Borkowska)

Listopad 2014. Podróż do Ziemi Świętej staje się faktem. Oczekiwania… Trudno to podsumować. Nie mogę oprzeć się refleksjom wynikającym ze świadomości przebywania w miejscach znanych mi do tej pory z Ewangelii. Chodzenie po kamieniach leżących tu od setek lat, schylanie się pod powałami, klękanie przed ołtarzami powstałymi w miejscach uświęconych, opisywanych w Biblii – to wszystko wywołuje wciąż wspomnienia…

Co jeszcze zachwyca i zaskakuje w Ziemi Świętej? Na pewno różnorodność kultur, religii, krajobrazu, otwarta przestrzeń pustyni i ciasne, barwne uliczki Betlejem, Safed, Akko, Jerozolimy…

Myślę, ze byłą to jedna z najważniejszych moich podróży.” (Marek Andała)

„Spotkanie z Ziemią Świętą trudno opisać słowami. Ciągle nie potrafię uporządkować myśli, ogarnąć ogrom przeżyć duchowych i estetycznych. Byłem przecież w miejscach najświętszych i najważniejszych dla chrześcijan – kroczyłem śladami Chrystusa. Zdałem sobie jednocześnie sprawę jak jestem daleko od drogi przez Niego wyznaczonej. Jedną z niewątpliwych wartości mojej pielgrzymki była możliwość rozliczenia się z samym sobą, odkrycie tego, co dobre, al. I plugawe. Poczułem swoją małość.

Oprócz czysto duchowych przeżyć były również doznania estetyczne.

Izrael – niewielkie przecież pastwo zaskakujące swoją różnorodnością.

Zielona Galilea, pustynna Judea, góry morza, jeziora i wspaniałe zabytki architektury. Zafascynowała mnie pustynia, jej ciepłe ziemiste barwy, przestrzeń zamknięta błękitem i ta wspaniała cisza. Chłonąłem wszystko, by móc jeszcze długie lata swoje uczucia przelewać na płótno.” (Włodzimierz Dąbkowski)

za: https://diecezja.bielsko.pl/wydarzenia/kolory-piatej-ewangelii/

 

Kolory piątej Ewangelii

20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica.

W programie jubileuszowego 20. festiwalu Sacrum in Musica znajduje się wystawa Kolory piątej Ewangelii prezentująca 70 dzieł z kolekcji Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie. Są to obrazy współczesnych artystów, dla których inspiracją była pielgrzymka do Ziemi Świętej. W tym wyjątkowym plenerze wzięło udział 16 malarzy związanych z Kazimierską Konfraternią Sztuki w Kazimierzu Dolnym. Wśród kilkudziesięciu obrazów, malowanych najczęściej farbami olejnymi na płótnie, przeważa malarstwo pejzażowe, często odwołujące się do impresjonistycznej stylistyki.

wernisaż: 24 kwietnia po koncercie muzyki żydowskiej

za: http://www.pelnakultura.info/w/impreza/kolory-piatej-ewangelii-1.html

© CRT 2012