Aktualności

14.05.2019

Kalwaria Pacławska: Poświęcenie Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich


W niedzielę, 12 maja 2019 r., w Kalwarii Pacławskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej i Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich przy kaplicy “Ukrzyżowanie”.

Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej w intencji pomordowanych kapelanów katyńskich oraz funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, której przewodniczył abp Adam Szal. W wygłoszonej homilii, Metropolita Przemyski odnosząc się do przeżywanej tego dnia Niedzieli Dobrego Pasterza i słów Ewangelii wg św. Jana, wskazał na atrybuty Dobrego Pasterza, który wskazuje drogę i chroni przed złem, zauważając, że upamiętnieni dziś kapelani, naśladowali tę drogę, jaką pokazał im Chrystus: – Oni, odczytując swoje powołanie, towarzyszyli żołnierzom w chwilach bardzo radosnych, ale też w chwilach bardzo trudnych. Po ludzku sądząc marnowali swoje życie, nawet nie mają własnych grobów.

Na zakończenie Mszy Świętej miało miejsce wręczenie medali osobom w i instytucjom wyróżnionym:

 • Medalem 100 – lecia Odzyskania Niepodległości: abp Adam Szal, abp Eugeniusz Popowicz, o. Marian Gołąb OFMConv, ks. płk Zbigniew Kępa, o. Krzysztof Hura OFMConv,
 • Medalem Stulecia Ustanowienia Biskupstwa Polowego: płk SG Robert Rogoz, płk SG Robert Kielar, ppłk SG Wiesław Czajkowski, mjr SG Jacek Rzepa, kpt. SG Bartłomiej Galanty.
 • Medalem w Służbie Bogu i Ojczyźnie: Ojców Franciszkanów z Kalwarii Pacławskiej, Leśnicy z Podkarpacia, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, IPN Oddział w Rzeszowie, Jan Niwa, Marian Szpunar.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy uroczystości procesyjnie udali się na miejsce poświęcenia tablicy pamiątkowej i Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich przy kaplicy “Ukrzyżowanie”, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Tam głos zabrali przedstawiciele rządu oraz samorządu, na czele z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, który podkreślił, że uroczystość mająca miejsce w Kalwarii Pacławskiej ma znaczenie symboliczne m.in. z uwagi na klasztor oraz sanktuarium, a także na fakt, że aleja jest częścią drogi krzyżowej: – Te znaki i symbole bardzo mocno wskazują nieprzemijalność wielu znaczeń i naszego dziedzictwa. Odeszli księża, którzy do końca byli z żołnierzami Armii Polskiej, którzy nieśli im pociechę, którzy modlili się razem z nimi, którzy odprawiali Msze Święte, udzielali spowiedzi i razem z nimi zostali straceni śmiercią męczeńską. Musimy o tym pamiętać – powiedział Marszałek Kuchciński.

Następnie kapłani różnych obrządków odmówili modlitwy w intencji ofiar zbrodni w Katyniu i innych miejscach kaźni, zamordowanych w 1940 r. Poświęcenia tablicy oraz alei dębów dokonali Metropolita Przemyski abp Adam Szal oraz Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego w Polsce abp Eugeniusz Popowicz.

Po obrzędzie poświęcenia tablicy oraz alei delegacje złożyły kwiaty przy tablicy oraz po jednym zniczy przy każdym z dębów opatrzonych tabliczką, wskazujących 32 kapelanów wojskowych zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w roku 1940:

 • ppłk Edward Choma – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1889-1940)
 • mjr Mikołaj Cichowicz – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1895-1940)
 • kpt. Józef Czemerajda – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1903-1940)
 • mjr Aleksander Dubiel – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1906-1940)
 • kpt. Ignacy Drabczyński – brat Dominik z Zakonu Braci Mniejszych-Reformatów (1916-1940)
 • mjr Ignacy Drozdowicz – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1903-1940)
 • płk Szymon Fedorońko – kapelan zawodowy wyznania prawosławnego (1893-1940)
 • ppłk Mikołaj Ilków – kapelan zawodowy wyznania grecko-katolickiego (1890-1940)
 • mjr Józef Macprzak – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1886-1940)
 • mjr Mieczysław Janas – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1904-1940)
 • ppłk Stanisław Kontek – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1904-1940)
 • mjr Stanisław Matzner – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1891-1940)
 • mjr Jan Mioduszewski – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1908-1940)
 • mjr Józef Mikuczewski – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1910-1940)
 • ppłk Andrzej Niwa – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1900-1940)
 • płk dr Edmund Nowak – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1891-1940)
 • gen. bryg. Ryszard Paszko – kapelan zawodowy wyznania ewangelicko-augsburskiego (1878-1940)
 • mjr Włodzimierz Ochab – kapelan rezerwy wyznania prawosławnego (1900-1940)
 • kpt. Władysław Plewik – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1905-1940)
 • ppłk Jan Józefat Potocki – kapelan zawodowy wyznania ewangelicko-reformackiego (1888-1940)
 • ppłk Józef Skorel – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1893-1940)
 • ppłk Wiktor Romanowski – kapelan zawodowy wyznania prawosławnego (1899-1940)
 • Rabin ppłk Baruch Steinberg – kapelan zawodowy wyznania mojżeszowego (1897-1940)
 • gen. bryg. Kazimierz Suchcicki – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1882-1940)
 • mjr Bronisław Szwed – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1895-1940)
 • por. Andrzej Szeptycki – alumn I roku Seminarium Duchownego we Lwowie (1912-1940)
 • kpt. Michał Tyszka – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1906-1940)
 • ppłk Władysław Urban – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1891-1940)
 • mjr Jerzy Wrazidło – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1905-1940)
 • gen. bryg. Czesław Wojtyniak – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1891-1940)
 • mjr Franciszek Zakrzewski – kapelan rezerwy wyznania rzymsko-katolickiego (1902-1940)
 • ppłk Jan Leon Ziółkowski – kapelan zawodowy wyznania rzymsko-katolickiego (1889-1940)

Po zakończonej uroczystości w Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich, zgromadzeni przeszli ponownie do Sanktuarium, gdzie na placu przed świątynią odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, towarzyszącej wydarzeniu.

 

Kleryk kpt. Dominik Ignacy Drabczyński OFM

Brat Dominik z Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej, kandydat do procesu beatyfikacji

Urodził się 8 listopada 1916 r. w Kętach, diecezja krakowska, jako syn Ignacego i Marii z domu Kindler. Po ukończeniu gimnazjum w Bielsku w 1934 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych-Reformatów (OFM) w krakowskiej Prowincji p.w. Matki Bożej Anielskiej i przybrał imię zakonne „brat Dominik”. Odbył rok nowicjatu w klasztorze w Pilicy, złożył tam pierwsze śluby zakonne i kształcił się w Studium Humanistyczno-Filozoficznym Kapucynów w Krakowie, a po maturze w studium Filozoficzno-Teologicznym swojej prowincji w Wieliczce, gdzie w 1938 r. złożył wieczyste śluby zakonne. Jako student teologii w kategorii wojskowej był zaliczony do pospolitego ruszenia bez broni. Po wybuchu II wojny światowej, wykonując polecenie przełożonych, z zakonnikami z Wieliczki udał się do Chełma i pracował tam jako sanitariusz ochotnik w szpitalu polowym Armii „Lublin”. W nieznanych okolicznościach po 17 września 1939 r. był zabrany do sowieckiej niewoli i odesłany do obozu w Szepietówce, gdzie prawdopodobnie został przez NKWD uznany za oficera WP i kapelana i odesłany do obozu w Kozielsku. Na podstawie sporządzonego w Moskwie wykazu NKWD nr 054/3 z 1940 r. pozycja 2 sprawa nr 4487 był wywieziony z Kozielska i przekazany do dyspozycji szefa Zarządu NKWD Smoleńskiej obłasti. Zamordowany w maju 1940 r. w Katyniu. Data śmierci nieznana.

Kleryk por. Ignacy Drabczyński OFM jest zapisany na stronie 114 w Księdze Cmentarnej Katyń, wydanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2000 r. W listopadzie 2007 r. w ramach akcji „Katyń - pamiętamy” został pośmiertnie mianowany na stopień kapitana. Dla jego pamięci przy Wyższych Seminariach OFM w Krakowie, Wieliczce i w klasztorze w Kętach, posadzono „Dęby Katyńskie.

za: http://przemyska.pl/2019/05/12/kalwaria-paclawska-poswiecenie-alei-debow-pamieci-kapelanow-katynskich/

© CRT 2012