Aktualności

20.05.2019

Święcenia kapłańskie w 2019 r.


W sobotę 18 maja 2019 r. podczas Mszy św. o godz. 10.30, w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach Wielkich, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej ks. bp Jan Zając udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu klerykom naszego Wyższego Seminarium Duchownego.

Poprzedzone były pięciodniowymi rekolekcjami na początku maja w Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzu Dolnym, które prowadził o. Norbert Cebula OFM. W przeddzień święceń, w piątek 17 maja, neoprezbiterzy i neodiakoni dokonali w refektarzu Domu Głównego w Krakowie aktu prostracji, czyli publicznego wyznania swojej niedoskonałości ludzkiej, zaś Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM nałożył im pokutę.

*   *   *

Kandydatów do przyjęcia święceń przedstawił rektor Wyższego Seminarium Duchownego o. Alojzy Warot OFM.

Święcenia prezbiteratu przyjęli: o. Wiesław Tokarz OFM i o. Piotr Gądek OFM.

Święcenia diakonatu przyjęli: dk. Piotr Zarczuk OFM i dk. Kamil Kuraś OFM.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Jan Zając.

Koncelebrowało dwóch neoprezbiterów i 38 kapłanów, m.in.: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, rektor WSD i definitor o. Alojzy Warot OFM, wicerektor WSD i definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM; definitorzy: o. Eligiusz Dymowski OFM i o. Klaudiusz Bartos OFM, dyrektor Kolegium Serafickiego o. Krzysztof Bobak OFM, Magister Postulatu o. Tomasz Kobierski OFM, Magister Nowicjatu o. Wacław Bujak OFM, Animator ds. Powołań o. Mariusz Żychowicz OFM, wykładowcy: ks. prof. dr hab. Jan Janicki i ks. dr Paweł Duźniak, o. Adrian Maźnicki OFM pełniący posługę we Włoszech, księża z rodziny i parafii rodzinnych nowo wyświęconych Ojców.

Służbę liturgiczną ołtarza pełnili alumni naszego seminarium, klerycy Towarzystwa Ducha Świętego z Dąbrowy, nasi nowicjusze i postulanci. We Mszy św. uczestniczyli krewni i znajomi nowo wyświęconych, parafianie, siostry zakonne oraz nasi Współbracia i Bracia Towarzystwa Ducha Świętego.

Na zakończenie Eucharystii Ojciec Prowincjał podziękował ks. biskupowi Janowi Zającowi za udzielenie święceń. Natomiast w imieniu nowo wyświęconych o. Piotr Gądek wyraził wdzięczność Bogu za otrzymane łaski oraz rodzicom i wszystkim wychowawcom za trud i poświęcenie, a także prosił wszystkich o modlitwę, by wytrwali w powołaniu kapłańskim i zakonnym.

Pamiętajmy o naszych neoprezbiterach i neodiakonach w modlitwie oraz życzmy im opieki Matki Najwyższego Kapłana i św. Franciszka z z Asyżu, aby z radością franciszkańską i zaangażowaniem owocnie pełnili posługę duszpasterską.

*       *       *

W niedzielę 19 maja br. o godz. 12.00 w Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Krakowie neoprezbiterzy celebrowali Mszę św. Prymicyjną. Przewodniczył o. Piotr Gądek OFM, koncelebrowali: o. Wiesław Tokarz OFM, rektor WSD i definitor o. Alojzy Warot OFM, wicerektor WSD i definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM i o. Kalikst Jasuba OFM.

Okolicznościową homilę wygłosił o. Alojzy Warot OFM.

Na zakończenie Eucharystii neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosławieństwa.

© CRT 2012