Aktualności

28.05.2019

Serafickie Kolegium opuścił kolejny rocznik maturzystów


Ubiegłej niedzieli, 26 maja, siedmiu maturzystów oficjalnie zakończyło edukację w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Franciszkanów w Wieliczce, którego organem prowadzącym jest Minister Prowincjalny naszej Prowincji zakonnej.

Absolwenci w towarzystwie wychowawców, nauczycieli, rodziców i młodszych kolegów w uroczystej Eucharystii dziękowali Bogu za 3 lata nauki w naszym Kolegium.

Na uroczystość został zaproszony także Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM, który skierował do młodzieży i zebranych gości Słowo Boże oraz przewodniczył Liturgii.

Po Mszy świętej wszyscy uczestniczyli w pożegnalnym widowisku, przygotowanym przez uczniów 2 klasy, pod opieką wychowawcy – pani profesor Małgorzaty Okońskiej-Kulik.

Absolwenci serdecznie dziękowali całemu Gronu Pedagogicznemu, wyróżniając ogromny trud i poświęcenie w pracy wychowawczej pana profesora Krzysztofa Lebiesta – wychowawcy klasy – a także rektora Kolegium, o. Krzysztofa Bobaka OFM.

Licznie zebrane Grono Profesorskie oraz przybyli goście, po części artystycznej i laudacjach udali się do kolegiackiego refektarza na kolację i poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów.

opr. o. Michał Laskowski OFM

© CRT 2012