Aktualności

15.06.2019

Odpust w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Chełmie


W Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Chełmie Lubelskim w czwartek 13 czerwca br. miały miejsce uroczystości odpustowe ku czci Patrona.

Słynący łaskami obraz św. Antoniego z Padwy w Sanktuarium w Chełmie

Ich zwieńczeniem była Msza św. o godz. 18.00 w intencji wiernych nawiedzających Sanktuarium oraz Braci w nim posługujących, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. biskup Witalij Skomorowski – ordynariusz diecezji łuckiej na Ukrainie.

Koncelebrowało 7 kapłanów, m.in.: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, kustosz Sanktuarium o. Maksymilian Wasilewski OFM, dziekan Dekanatu Chełm Wschód ks. kan. Andrzej Sternik i o. Tadeusz Fostakowski OFM – proboszcz i gwardian z Kowla na Ukrainie. W Eucharystii uczestniczyli również księża z dekanatu oraz proboszcz prawosławnej parafii św. Apostoła Jana Teologa w Chełmie ks. mitrat Jan Łukaszuk.

Na początku Mszy św. kustosz Sanktuarium o. Maksymilian Wasilewski OFM serdecznie powitał wszystkich uczestników uroczystości. Podziękował o. Andrzejowi Dukowi OFM za przeprowadzenie renowacji Misji Świętych w dniach 7 – 12 czerwca br., które były także przygotowaniem do obchodów X-tej rocznicy koronacji słynącego łaskami obrazu św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus, koronacji pierwszej w Polsce. Wyraził również wdzięczność tym wszystkim, którzy pomagali w dwuletnich przygotowaniach do tej koronacji, szczególnie Siostrom Benedyktynkom.

Liturgię muzyczną ubogacił śpiewem chór „Hejnał” z chełmskiego Domu Kultury, pod dyrekcją Danuty Bałki – Kozłowskiej.

Na zakończenie Eucharystii Ojciec Prowincjał podziękował ks. biskupowi Witalijowi Skomorowskiemu, kapłanom i wiernym za modlitwę i uczestnictwo w uroczystościach ku czci św. Antoniego z Padwy.

Ks. biskup poświęcił na Krzyżu Misyjnym tabliczkę upamiętniającą przeprowadzone odnowienie Misji Świętych oraz obchody X-lecia koronacji obrazu św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus.

Po odmówieniu Litanii do św. Antoniego z kościoła wyruszyła procesja eucharystyczna.

Po niej nastąpiło pobłogosławienie lilii i chlebków św. Antoniego – symbolu jałmużny dla potrzebujących oraz prośby, by nie zabrakło chleba dla rodziny.

© CRT 2012