Aktualności

04.07.2019

Cząstka Ziemi Świętej


Dnia 8 czerwca 2019 roku, w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił mozaiki i kaplice-repliki Groty Zwiastowania z Nazaretu, Groty Narodzenia z Betlejem i Grobu Pańskiego z Jerozolimy.

Uroczystość odbyła się o godz. 20.00 w wigilię Zesłania Ducha Świętego. W nabożeństwie uczestniczyli goście z kraju i z zagranicy. Delegatem Ojca Kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Pattona OFM był o. Zacheusz Drążek OFM – przełożony franciszkańskiej wspólnoty bazyliki zmartwychwstania w Jerozolimie. Z ziemskiej Ojczyzny Jezusa obecni byli także o. Seweryn Lubecki OFM – dyrektor Casa Nova w Ain Karem i o. Piotr Blajer OFM – profesor Studium Biblicum Francescanum w Jerozolimie. Na uroczystość przybyli również: Mary i Raymond Nazzal z Betlejem – właściciel agencji pielgrzymkowej TESTCO, z którą krakowski Komisariat Ziemi Świętej współpracuje od 30 lat, a także z Nazaretu Wael Hamed – menager Galilee Hotel i Maurice Salem – właściciel firmy autokarowej.

W ceremonii uczestniczyli kapłani z archidiecezji krakowskiej: m.in. ks. infułat Bronisław Fidelus, ks. Czesław Bogdał i gospodarz miejsca, kustosz sanktuarium ks. Mateusz Hosaja. Przybyli również Bracia Mniejsi na czele z o. Jackiem Komanem OFM – Ministrem Prowincjalnym Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce, z Torunia o. prof. Celestyn Paczkowski OFM – reprezentujący naszych przewodników po Ziemi Świętej, Komisarz Ziemi Świętej w Słowenii o. Peter Lavrih OFM.

W uroczystości poświęcenia udział wzięli: o. Paschalis Kwoczała OFM – Komisarz Ziemi Świętej w Polsce, o. Nikodem Gdyk OFM oraz o. Dariusz Sambora OFM – Wicekomisarze, pracownicy Fundacji Komisariat Ziemi Świętej, ich najbliższa rodzina oraz znajomi, siostry zakonne, Przyjaciele Ziemi Świętej, a także Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Nabożeństwo poświęcenia kaplic otworzyło procesyjne wejście przy śpiewie „O stworzycielu Duchu przyjdź”. Kardynał znakiem krzyża świętego i pozdrowieniem zebranych rozpoczął ceremonię, której znaczenie na wstępie podkreślił kustosz sanktuarium ks. Mateusz. Na ogromnym telebimie pojawiły się najpierw zdjęcia ukazujące panoramę Nazaretu, sanktuarium i Grotę Zwiastowania. W tle lektor czytał Ewangelię o Zwiastowaniu Pańskim. Po jej zakończeniu zobaczyliśmy sceny z pielgrzymki jubileuszowej Ojca Świętego Jana Pawła II do Ziemi Świętej w 2000 roku i usłyszeliśmy jego słowa wypowiedziane podczas Mszy świętej sprawowanej 25 marca w Nazarecie: „proszę Świętą Rodzinę, aby budziła we wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze i misji”.

Ponownie z głośników popłynęło Słowo Boże, tym razem Ewangelia o Narodzeniu. Myślą i sercem przenieśliśmy się do Betlejem, w czym pomogły nam kadry filmu ukazujące miasto Dawida i Grotę Narodzenia. Dopełnieniem były odpowiednie ujęcia z pielgrzymki papieskiej i słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas Mszy świętej na Placu Żłóbka, 22 marca: „Żłóbek Jezusa leży zawsze w cieniu krzyża. Milczenie i mrok betlejemskich narodzin zlewają się w jedno z mrokiem i cierpieniem śmierci na Kalwarii”. Pieśń „Duchu ognia” wykonana przez chór „Sanktuarium św. Jana Pawła II” duchowo wprowadziła do drugiej kaplicy.

Trzeci fragment z Ewangelii opowiadał o tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Na telebimie ukazała się panorama Jerozolimy, której sercem jest bazylika Kalwarii i Grobu Pańskiego, a nieco później osoba papieża Jana Pawła II, który podczas Mszy świętej, 26 marca, ucałował miejsce, gdzie po śmierci złożono Ciało Jezusa, a w homilii powiedział: „tutaj, w bazylice Grobu Świętego, klękam przed miejscem, gdzie Go pochowano… Grób jest pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia w ludzkich dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Następnie, ponownie rozległ się po sanktuarium dźwięk fortepianu i pieśń „Jezu Tyś jest”. W tym czasie Ksiądz Kardynał w asyście kilkunastu osób udał się za prezbiterium, gdzie odczytał modlitwę poświęcenia kaplic i pamiątkowych tablic, a wodą święconą pokropił mozaiki i poszczególne ołtarze.

Na zakończenie były przemowy i podziękowania. Jako pierwszy, głos w imieniu Kustodii Ziemi Świętej, zabrał o. Zacheusz. Następnie o. Paschalis skierował wyrazy serdecznej wdzięczności ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, nieobecnemu ks. prałatowi Janowi Kabzińskiemu, a także tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy i wystroju kaplic odnoszących się do najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. Natomiast ksiądz kustosz Mateusz podziękował obecnym za udział w uroczystym poświęceniu kaplic. Przed błogosławieństwem odmówiono modlitwę o pokój w duchu św. Franciszka.

To krakowskie wydarzenie wpisało się w obchody jubileuszowe, jakie podejmuje Kustodia Ziemi Świętej i poszczególne Komisariaty Ziemi Świętej na całym świecie, w związku z 800-leciem pielgrzymki pokoju św. Franciszka z Asyżu i spotkania z sułtanem Egiptu w 1219 roku. Widzialnym tego znakiem pozostanie mozaika przedstawiająca Franciszka i sułtana w otoczeniu braci zakonnych adorujących betlejemski Żłóbek, oraz inne mozaiki i repliki kaplic z Nazaretu, Betlejem i Jerozolimy. W ten sposób wierni i pielgrzymi odwiedzający sanktuarium św. Jana Pawła II na „Białych Morzach” i sanktuarium Bożego Miłosierdzia w pobliskich Łagiewnikach, będą mogli odbyć duchową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

za: http://www.terrasancta.pl/pl/aktualnosci/zobacz/czstka-ziemi-witej

Poświęcenie kaplic Ziemi Świętej w sanktuarium św. Jana Pawła II

Kard. Stanisław Dziwisz poświęcił w papieskim sanktuarium na Białych Morzach trzy kaplice, zbudowane na wzór bazylik Zwiastowania, Bożego Narodzenia oraz Grobu Bożego w Ziemi Świętej.

Trzy kaplice, które swoim wyglądem nawiązują do bazyliki Zwiastowania w Nazarecie, bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, są darem Komisariatu Ziemi Świętej dla papieskiego sanktuarium. Powstały dla uczczenia ważnych rocznic: 800 lat stałej obecności zakonu franciszkanów w Ziemi Świętej, 800 lat od pokojowej pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Ziemi Świętej i jego spotkania z sułtanem, a także jubileuszu pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny Jezusa w 2000 roku.

- Teraz pielgrzymi mogą sami przybywać tutaj i nawiedzać niemych świadków wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat - mówił komisarz Ziemi Świętej w Polsce o. Paschalis Kwoczała OFM.

W uroczystości wziął udział także delegat kustosza Ziemi Świętej o. Zacheusz Drążek OFM, który jest przełożonym klasztoru franciszkanów przy bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. - Jestem szczęśliwy, że trzy najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia są ujęte w tych kaplicach - wyznał.

Kaplice znajdują się za prezbiterium w sanktuarium św. Jana Pawła II.

Spośród wszystkich kaplic w tej świątyni największa jest Kaplica Kapłańska, w której znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II oraz kopia cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Zaprojektowana została na wzór krypty św. Leonarda na Wawelu, w której ks. Karol Wojtyła odprawił swoją prymicyjną Mszę św. Na płycie nagrobnej papieża umieszczony jest relikwiarz wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie jego pogrzebu.

W kościele znajdują się także Kaplica Pojednania, w której odbywa się spowiedź św., oraz krypty grobowe, gdzie w kamiennych sarkofagach spoczywają zmarli kardynałowie Andrzej Maria Deskur oraz Stanisław Nagy. Wyjątkowy charakter ma kaplica św. Kingi, ufundowana przez Kopalnię Soli w Wieliczce. W jej centralnej części znajduje się wykonana z soli figura świętej, zaś ściany zdobią solne płaskorzeźby przedstawiające sceny z Ewangelii.

W dolnej części sanktuarium znajduje się ośmioboczny Kościół Relikwii, w którym przechowywane są relikwie krwi św. Jana Pawła II, papieski krzyż pastoralny, ornat wraz z mitrą oraz krzyż, przed którym modlił się Jan Paweł II w swojej prywatnej kaplicy w czasie ostatniej za życia Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum w 2005 roku.

Franciszkanie w Ziemi Świętej opiekują się miejscami świętymi związanymi z życiem Jezusa Chrystusa, troszczą się o miejscowe wspólnoty chrześcijańskie, przyjmują pielgrzymów, prowadzą szkoły i szpitale. Ponadto Kustodia Ziemi Świętej rozwija działalność naukową i wydawniczą, prowadzi wykopaliska archeologiczne, a także opiekuje się ofiarami konfliktu wojennego w Syrii. Dziś na Bliskim Wschodzie pracuje 256 braci mniejszych, którzy pochodzą z 41 krajów i posługują w 55 klasztorach i sanktuariach. Misję kustodii wspierają Komisariaty Ziemi Świętej działające na całym świecie - wszędzie tam, gdzie są franciszkanie.

za: https://krakow.gosc.pl/doc/5631045.Poswiecenie-kaplic-Ziemi-Swietej-w-sanktuarium-sw-Jana-Pawla-II

Ks. kard. S. Dziwisz poświęcił nowe kaplice Ziemi Świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

Trzy kaplice, które swoim wyglądem nawiązują do Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie, Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, poświęcił ks. kard. Stanisław Dziwisz podczas nabożeństwa w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zebranych przywitał kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II, ks. Mateusz Hosaja. Zauważył On powiązanie Zesłania Ducha Świętego oraz Eucharystii z wydarzeniami upamiętnianymi przez kaplice Ziemi Świętej.

Chcemy, aby ta perspektywa, która dzieje się za ołtarzem, była ciągle w tle wszystkich wydarzeń, które dokonują się tutaj, w prezbiterium, podczas każdej Eucharystii; które są centrum, kerygmą, sensem naszej wiary – mówił.

W programie słowno-muzycznym artyści przypomnieli, co o Nazarecie, Betlejem i Jerozolimie mówi Ewangelia. Nawiązali również do nauczania św. Jana Pawła II z tych miejsc. Następnie ks. kard. Stanisław Dziwisz poświęcił trzy kaplice, znajdujące się za prezbiterium.

Po obrzędzie poświęcenia nadszedł czas przemówień.

Jestem szczęśliwy, że trzy najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia są ujęte w tych kaplicach – mówił o. Zacheusz Drążek OFM, przełożony klasztoru franciszkanów przy Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Teraz pielgrzymi mogą sami przybywać tutaj i nawiedzać niemych świadków wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat – dodał komisarz Ziemi Świętej w Polsce, o. Paschalis Kwoczała OFM.

Całą uroczystość podsumował ks. Mateusz Hosaja.

Wydarzenia z życia Jezusa to wydarzenia przepełnione tchnieniem Ducha Świętego. To wydarzenia, w których zawsze obecna jest Matka, Maryja – zauważył.

Na zakończenie ksiądz Kardynał odczytał modlitwę o pokój św. Franciszka z Asyżu:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,

a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/ks-kard-s-dziwisz-poswiecil-nowe-kaplice-ziemi-swietej-w-sanktuarium-sw-jana-pawla-ii-w-krakowie/

video na: https://www.youtube.com/watch?time_continue=300&v=a13mNWfUCLQ© CRT 2012