Aktualności

19.08.2019

Pierwsza profesja zakonna w Zakliczynie


W czwartek 15 sierpnia 2019 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nasi czterej Bracia zakończyli początkowy okres formacji franciszkańskiej – Nowicjat w Zakliczynie, składając pierwszą profesję czasową.

Tradycyjnie w przeddzień, w środę 14 sierpnia, przed kolacją, w refektarzu dokonali aktu prostracji, czyli publicznie wyznali swoje zaniedbania i winy, zaś Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM nałożył im pokutę.

Środę zakończono Adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 20.30 i odmówieniem Godziny na zakończenie dnia w kaplicy nowicjackiej.

W czwartek podczas uroczystej sumy o godz. 11.30, po rocznej próbie kanonicznej, czterech naszych Braci kończących Nowicjat złożyło swoje pierwsze czasowe śluby zakonne: br. Ignacy Firlit OFM, br. Łukasz Gryzło OFM, br. Mateusz Hyży OFM i br. Emil Kamiński OFM. Kandydaci wyrazili swoją wolę dobrowolnego ich przyjęcia oraz prosili o dopuszczenie do świętej profesji we wspólnocie braterskiej Zakonu Braci Mniejszych.

Przedstawił ich Magister Nowicjatu o. Wacław Bujak OFM.

Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię Ojciec Prowincjał, zaś koncelebrowali: Magister Profesów Czasowych o. Grzegorz Chomiuk OFM, Animator ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM; ze Wspólnoty w Zakliczynie: gwardian Nataniel Marchwiany OFM i Wicemagister Nowicjatu o. Wojciech Hołuj OFM; z konwentu w Bieczu: gwardian o. Tomasz Kupczakiewicz OFM i o. Tomasz Michalik OFM; o. Klemens Świerz z Ambergu w Niemczech oraz dwóch księży z rodziny neoprofesów.

Po kazaniu, na ręce Przełożonego Prowincji Matki Bożej Anielskiej – o. Jacka Komana OFM, w asyście Magistra Nowicjatu o. Wacława Bujaka OFM, Bracia kończący Nowicjat ślubowali do 4 października 2020 r. życie w czystości, posłuszeństwie i bez własności w Zakonie Braci Mniejszych.

Swoją decyzję złożenia pierwszej profesji potwierdzili przez podpis dokumentu na ołtarzu.

Minister Prowincjalny wręczył wszystkim neoprofesom Regułę św. Franciszka, Pisma św. Franciszka i św. Klary oraz franciszkański krzyż San Damiano.

Dziekan Nowicjatu br. Łukasz Gryzło OFM w imieniu wszystkich Nowicjuszy, którzy złożyli pierwsze śluby zakonne, podziękował wychowawcom, współbraciom i rodzinom za ich pomoc, wsparcie i trud wychowawczy oraz prosił o modlitwę w ich intencji o wytrwanie w powołaniu i rozwój duchowy.

W imieniu zakliczyńskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, s. Maria Zbroska OFS złożyła neoprofesom gratulacje i życzenia.

Świętowanie uroczystości Wniebowzięcia NMP i złożenia pierwszej profesji zakonnej kontynuowano przy wspólnym stole w refektarzu klasztornym. Tamże gwardian Wspólnoty w Zakliczynie o. Nataniel Marchwiany OFM wręczył prezenty Braciom, którzy złożyli pierwsze śluby czasowe.

Naszym neoprofesom życzmy obfitości łask i Bożego błogosławieństwa oraz orędownictwa Wniebowziętej Matki Bożej, św. Franciszka z Asyżu i Patronów na kolejne lata życia zakonnego oraz wytrwania w swoich postanowieniach i złożonych ślubach zakonnych.

© CRT 2012