Aktualności

26.08.2019

Spotkanie kandydatów do Zakonu


W Krakowie – Bronowicach Wielkich w budynku WSD, w dniach 23 – 25 sierpnia 2019 r., odbyły się rekolekcje dla kandydatów do Zakonu Braci Mniejszych i rozeznających swoje powołanie.

Rozpoczęły się w piątek 23 sierpnia o godz. 17.00 Mszą św. w intencji ich uczestników oraz o powołania do naszej Prowincji. Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, koncelebrował Animator Prowincji ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM.

Po kolacji, o godz. 18.30 odbyło się spotkanie Ojca Prowincjała z kandydatami do naszego Postulatu 2019/20.

Pierwszy dzień rekolekcji zakończono Adoracją Najświętszego Sakramentu i Modlitwą na zakończenie dnia o godz. 20.30. W spotkaniu uczestniczyło 11 kandydatów do Zakonu, prowadził je o. Piotr Gądek OFM.

Program rekolekcji dla kandydatów do Zakonu i rozeznających powołanie przedstawiał się nastepująco:

Piątek 23.08.2019
16:30 – Zakwaterowanie
17:00 – Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Jacka Komana OFM.
18:00 – Kolacja
18:30 – Spotkanie integracyjne oraz słowo Ojca Prowincjała Jacka Komana OFM
20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Kompletą
22:30 – Silentium Sacrum

Sobota 24.08.2019
7:00 – Pobudka
7:30 – Śniadanie
8:30 – Msza św. pod przewodnictwem o. Grzegorza Chomiuka OFM – Magistra Profesów Czasowych
Spotkanie przy kawie
10:30 – Konferencja I
12:00 – Różaniec w intencji powołań, Anioł Pański
13:00 – Obiad
Spotkanie braterskie
15:00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
15:30 – Konferencja II

Czas na spowiedź i rozmowy

18:00 – Kolacja z niespodzianką
21:00 – Apel Jasnogórski
22:00 – Silentium Sacrum

Niedziela 25.08.2019
7:30 – Pobudka
8:00 – Msza św.
9:00 – Śniadanie
kawa
10:30 – Konferencja III
12:00 – Anioł Pański z rozważaniem Maryjnym
12:30 – Spotkanie na zakończenie rekolekcji
13:00 – Obiad
Zakończenie rekolekcji

Kandydaci do Zakonu również zwiedzili, z zainteresowaniem, powstające Muzeum Misyjne Prowincji.

zdjęcia: o. Piotr Gądek OFM
oraz  ofm.krakow.pl

© CRT 2012