Aktualności

10.09.2019

Kongres formatorów


W dniach 1-7 września br., w Domu Głównym naszej Prowincji, odbył się Kongres formatorów Konferencji Południowo i Północnosłowiańskiej naszego Zakonu (Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Słowenia; Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina).

       Konferencja została zwołana przez Ministra Generalnego i zorganizowana przez Sekretariat Generalny ds. Formacji i Studiów (FS). Nasza Prowincja została poproszona o organizację logistyczną tego spotkania, w którym wzięli udział Prowincjalni Sekretarze FS, Moderatorzy Formacji Ciągłej oraz Animatorzy Duszpasterstwa Powołań. Obrady odbywały się w klasztorze św. Kazimierza, natomiast uczestnicy zostali zakwaterowani zarówno w klasztorze, jak i w hostelu „San Antonio”. Dla właściwego przyjęcia gości zostały poczynione poważne remonty w Sali Tercjarskiej, w pokojach gościnnych w podwórzu oraz została przygotowana nowa salka klerycka na II piętrze.

       Konferencja w Krakowie zakończyła cykl podobnych spotkań, jakie odbyły się na wszystkich kontynentach. Obradom przewodniczyli: o. Cesare Vaiani OFM – Sekretarz Generalny FS oraz o. Siniša Balajić OFM – Wice-sekretarz Generalny FS. Z naszej Prowincji w Konferencji uczestniczyli: o. Grzegorz Chomiuk OFM, o. Alojzy Warot OFM i o. Piotr Gądek OFM. Głównym tematem Konferencji było towarzyszenie powołaniowe w formacji ciągłej, w posłudze gwardiana, a także w duszpasterstwie powołań.

       Uroczystej Mszy Świętej inaugurującej Kongres dnia 2.09 przewodniczył Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM, przy obecności o. Barnarda Marciniaka OFM – Prowincjała Prowincji św. Franciszka i Przewodniczącego Konferencji Północnosłowiańskiej, o. Teofila Czarniaka OFM – Prowincjała Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP i o. Alana Brzyskiego OFM – Prowincjała Prowincji św. Jadwigi. Asystę liturgiczną zapewnili klerycy naszej Prowincji, którzy podczas całego spotkania posługiwali na rzecz jego dobrego przebiegu, pomagając w tym przede wszystkim Gwardianowi miejscowej wspólnoty.

       Każdy dzień Kongresu skupiał się wokół liturgii i braterskiej dyskusji na tematy zaproponowane przez zaproszonych relatorów: o. Siniša Balajić OFM: „Wzajemne towarzyszenie w życiu braterskim”, o. Danijel Nikolić OFM: „Formacja ciągła jako towarzyszenie w życiu codziennym”, O. Alard Maliszewski: „Gwardian, który w życiu codziennym towarzyszy formacji ciągłej: jego rola, jego formacja”, o. Sergiusz Bałdyga OFM: „Ci, którzy towarzyszą w apostolstwie powołań: wszyscy bracia i animatorzy prowincjalni. Niektóre elementy pierwszego przepowiadania powołaniowego”. Zaprezentowane tematy były dyskutowane w grupach, a rezultaty dyskusji i refleksji były następnie prezentowane i omawiane na wieczornym spotkaniu plenarnym. Posłużyły one do opracowania przez powołaną komisję dokumentu Kongresu, który został przyjęty w ostatnim dniu.

       Kongres formatorów w Krakowie był niezwykle ważnym i ubogacającym wydarzeniem. Jego uczestnicy podkreślali bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spotkania. Było to również bardzo owocne spotkanie braterskie, które rozwijało się zwłaszcza w momentach mniej formalnych, jak posiłki, rekreacje czy zwiedzanie Krakowa.

       Wszyscy z dużym uznaniem i wdzięcznością podkreślali zaangażowanie naszej Prowincji, a konkretnie wspólnoty domowej i seminaryjnej domu św. Kazimierza, w realizację logistyczną tego przedsięwzięcia. Wracając do swoich wspólnot, uczestnicy Kongresu zabrali ze sobą niewątpliwie ważne treści, ale i pięknie wspomnienia z Królewskiego Krakowa.

o. Alojzy Warot OFM

© CRT 2012