Aktualności

27.05.2015
W tym miesiącu w naszej franciszkańskiej świątyni w Jarosławiu miały miejsce dwa ważne wydarzenia. więcej
26.05.2015
Nadszedł czas wręczenia naszym najstarszym kolegom świadectw ukończenia szkoły średniej. Dzisiejszą uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył o. Stanisław Mazgaj OFM – Wikariusz Prowincji Matki Bożej Anielskiej OFM w Polsce. więcej
23.05.2015
Podczas obrad Kapituły Generalnej w Asyżu, na najbliższe sześciolecie został ponownie wybrany w dniu 21 maja fr. Michael Perry OFM Ministrem Generalnym Zakonu Braci Mniejszych, zaś 22 maja również ponownie fr. Julio César Bunader OFM Wikariuszem Generalnym. W sobotę 23 maja podano skład nowego Definitorium Generalnego. więcej
21.05.2015
W sobotę 16 maja br., w Miechowie w siedzibie Polskiego Zwierzchnictwa OESSH (Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie), pod przewodnictwem J.E. Zwierzchnika Karola Bolesława Szlenkiera C*SSH wraz z członkami Rady Zwierzchnictwa, odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie III Miechowskich Dni Jerozolimy. więcej
20.05.2015
W piątek 15 maja br., odbywający we Francji studia doktoranckie na Instytucie Katolickim w Paryżu (l’Institut Catholique de Paris) o. Paweł Sambor OFM obronił pracę doktorską, wspólną (co-tutelle) dla l’Institut Catholique de Paris oraz Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria). więcej
18.05.2015
Wiwat król elekt Jan Dziura - Bartkiewicz, wiwat marszałkowie Marek Zuski i ojciec Leon Pokorski OFM. Tego jeszcze w historii krakowskiego Bractwa Kurkowego nie było. Marszałkiem został franciszkanin, ojciec Leon Pokorski OFM. więcej
14.05.2015
Na początku maja 2015 r., po miesięcznym urlopie w Polsce, o. Jonasz Piotr Madej OFM powrócił do Abong’ Mbang w Kamerunie. Wraz nim na naszą misję udał się na pewien czas o. Józef Kiełbasa OFM, gdyż nasz drugi kameruński misjonarz, o. Radosław Kępczyński OFM, przybywa w połowie maja na wypoczynek do Polski. więcej
12.05.2015
W niedzielę 10 maja 2015 r. w Asyżu rozpoczęła się 188 Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych. Z polecenia naszego Serafickiego Ojca św. Franciszka z Asyżu, odbywa się ona w okolicach Zesłania Ducha Świętego; będzie trwała do 6 czerwca. Jej tematem głównym jest hasło: „Bracia, a zarazem mniejsi w obecnych czasach”. więcej
11.05.2015
Koronacja wizerunku Matki Bożej Od Wykupu Niewolników odbyła się 9 maja 1965 roku na Skałce w obecności Episkopatu Polski. Głównym koronatorem był ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła. więcej
07.05.2015
Tradycyjnie 7 maja w jerozolimskiej bazylice Zmartwychwstania Pańskiego obchodzi się uroczystość znalezienia Krzyża Świętego. Przywołuje ona dzieło św. Heleny, matki cesarza Konstantyna, dzięki staraniom której odnaleziono relikwie Krzyża i rozpoczęto budowę pierwszej bazyliki Zmartwychwstania. więcej
<< <  Strona 44 z 49  > >>
© CRT 2012