Cypr

Nikozja - Convento della Santa Croce


Holy Cross Franciscan Monastery
Paphos Gate
P.O.B.  21964
1010 Nicosia
CYPRUS


Tel.: +357.22/66.21.32
Fax: +357.22/66.07.67


więcej informacji na: www.cypruscatholicchurch.org


                 o. Jerzy Kraj - Delegat Kustosza Ziemi Świętej na Cypr, gwardian klasztoru,
                                         Wikariusz Patriarchatu Łacińskiego na Cyprze,
                                         Attache Nuncjatury Apostolskiej w Nikozji

© CRT 2012