Dzwono-Sierbowice

Dzwono-Sierbowice położone są o około 5 km od Pilicy, należą do Gminy Pilica. Wieś liczy 163 mieszkańców. Obszar wsi: 164.02 ha, użytki rolne indywidualne 124,60 ha. Na terenie wioski znajduje się kościół parafialny, Szkoła Podstawowa i Remiza Strażacka.

            Historia powstania wioski Dzwono-Sierbowice datuje się na lata 1955. Niemniej geneza powstania tej osady jest wcześniejsza i wiąże się z działalnością duszpasterską Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów) w Pilicy.

            Gdy w grudniu 1946 roku w parafii Pilica-Biskupice został mianowany wikariuszem, z prawami proboszcza Ojciec Feliks Wójcik ofm, a wikariuszem pomocniczym Ojciec Anioł Sroczyński. Oprócz kościoła klasztornego, na terenie parafii znajdowały się kaplice, Św. Rodziny w Dzwonowicach, Św. Izydora w Sierbowicach i Matki Bożej Częstochowskiej w Szycach. Parafia rozciągała się na przestrzeni 8 km. W nieogrzewanych kaplicach wiejskich mogło się zmieścić 20 do 30 osób. Przed parafią stanął więc poważny problem budowy nowego kościoła; było to zresztą wyraźne życzenie ordynariusza diecezji, bpa Czesława Kaczmarka.

            W lutym rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych. Zaistniały poważne trudności z lokalizacją nowej świątyni; każda wieś chciała ją mieć u siebie.

            Ostatecznie przyjęto rozwiązanie kompromisowe, zlokalizowano budowę na wzgórzu między wsiami Dzwonowice i Sierbowice, które to miejsce nazwano “Górką”, a następnie Dzwono-Sierbowicami. Tak więc nazwa i historia Dzwono-Sierbowic jest ściśle związana z kościołem, którego budowa została ukończona 1948. Autorem projektu był inż. Architekt Mieczysława Śliwiński.

            Budowniczy kościoła w Dzwono-Sierbowicach, Ojciec Feliks Wójcik w latach powojennych był animatorem i wykonawcom wielu dzieł służących miejscowej społeczności. W Dzwono-Sierbowicach zbudował studnię głębinową i wodociąg zaopatrujący wioskę w wodę, założył w latach 70 Młodzieżową Orkiestrę Dętą, która z powodzeniem funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Pod koniec swojego życia rozpoczął budowę Szkoły Podstawowej, której budowa została ukończona już po jego śmierci. Był inicjatorem wielu dzieł o charakterze społecznym.Gdy w 1946 roku przy kościele klasztornym w Pilicy została erygowana parafia, mieszkańcy najdalej położonych wiosek mieli do kościoła ponad 7 km. Dlatego z inicjatywy pierwszego proboszcza O. Feliksa Wójcika wybudowano na pograniczu wsi: Dzwonowice i Sierbowice kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa.

            Konsekracji franciszkańskiej świątyni dokonał 1 lipca 1973 r. bp Jan Jaroszewicz, ordynariusz kielecki. W parafii istnieje od 1973 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta założona przez Ojca Feliksa Wójcika działająca aktualnie przy Ochotniczej Strazy pożarnej.

            W 1990 roku erygowano samodzielną parafię, a trzy lata później klasztor Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce.

Klasztor i parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
Dzwono - Sierbowice 51
42-436 Pilica
tel. 03 267 350 lub tel. kom. 519 680 210

e-mail: gorkaofm@op.pl

więcej informacji na: gorka.ofm.krakow.pl

 

© CRT 2012