Kustodia Ziemi Świętej

 

Obecność zakonu franciszkańskiego w Ziemi Świętej datuje się od czasów św. Franciszka z Asyżu, który to na kapitule generalnej Zakonu 14 maja 1217 roku w kościółku Matki Boskiej Anielskiej pod Asyżem polecił, aby wysłać na Bliski Wschód brata Eliasza wraz z paroma współbraćmi. Wówczas powstała wewnątrz Zakonu tak zwana Prowincja Zamorska ("Ultramarina"), która swoim zasięgiem obejmowała wszystkie kraje wschodniego basenu Morza Śródziemnego: od Grecji po Egipt, w tym również Palestynę.

Sam Biedaczyna z Asyżu odwiedził Palestynę w 1219 roku. Wówczas spotkał się z sułtanem Egiptu Melek el-Kamelem, od którego otrzymał specjalny "firman" umożliwiający jemu i braciom podróżowanie po terytoriach będących pod władzą muzułmanów.

Początki natomiast nabycia przez franciszkanów praw do niektórych sanktuariów, z możliwością sprawowania w nich liturgii, są związane z osobami króla Neapolu, Roberta Andegaweńskiego, zwanego Mądrym i jego żony Sancji z Majorki. Oni to, po licznych pertraktacjach z sułtanem egipskim, prowadzonych za pośrednictwem o. Rugero Gariniego, nabyli dla zakonu franciszkańskiego Wieczernik i prawo odprawiania liturgii w Grobie Bożym. Ten stan rzeczy usankcjonował papież Klemens VI dwoma bullami: Gratias agimus i Nuper carrissime z 21 IX 1342 r., ustanawiając franciszkanów oficjalnymi przedstawicielami Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej i obdarzając ich misję szczególnymi przywilejami.

Kustodia Ziemi Świętej obejmuje swoją działalnością Izrael i Autonomię Palestyńską, Liban, Syrię, Jordanię i Egipt oraz wyspy Cypr i Rodos. Posiada ona także swoje klasztory we Włoszech, w Hiszpanii, w Argentynie, a także w Stanach Zjednoczonych. Na tak rozległym terytorium Kustodia prowadzi około 70 placówek, zajmujących się animacją liturgiczną sanktuariów, pracą duszpasterską, działalnością naukową i charytatywną.

Obecnie kustodia liczy ponad 300 zakonników.  Oprócz braci należących do tej kustodii, pracuje tam 110 misjonarzy z 48 prowincji zakonu. Międzynarodowy charakter kustodii wyraża się poprzez obecność braci reprezentujących 32 kraje. Polska grupa liczy aktualnie 18 zakonników, w tym 11 z naszej prowincji zakonnej.

Adres Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce

Komisariat Ziemi Świętej
31-012 KRAKÓW
ul. Reformacka 4
tel./fax 0-22-421-68-06
http://www.terrasancta.pl
e-mail: biuro@terrasancta.pl

Adresy Braci naszej Prowincji pracujacych w Ziemi Świętej:


 

AIN KAREM

Convento di San Giovanni al Deserto
P.O.B. 186
91001 AIN KAREM JERUSALEM
ISRAEL
tel. (00-972) 2 641 67 15

          o. Franciszek Wiater - przełożony Domu

Convento San Giovanni in Montana
P.O.B. 1704
91170 AIN KAREM JERUSALEM

ISRAEL
tel.
(00-972) 2 632 30 00

          o. Seweryn Lubecki – gwardian, dyrektor Terra Sancta Lodge, wykładowca w Wyższym Seminarium
                                      Duchownym w JerozolimieJEROZOLIMA

FLAGELLAZIONE 
Convento di Terra Santa FLAGELLAZIONE
Via Dolorosa 1
P.O.B. 19424
91193 JERUSALEM
ISRAEL
tel. (00-972) 2-627-04-44   

          o. Daniel Chrupcała - wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Jerozolimie
          o. Piotr Blajer - wykładowca w Studium Biblicum Franciscanum oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w
                               Jerozolimie

Getsemani – Convento dell’Agonia di N.S.G.C.
Basilica dell’Agonia
P.O.B. 19094

91190 JERUSALEM
ISRAEL

tel.
(00-972) 2 626 64 44

          o. Antoni Szlachta – odpowiedzialny za ogrody w Dolinie Cedron, ekonom DomuTABGHA
Church of the Primacy
Tiberias - P.O.B. 1931
14101 TABGHA
ISRAEL
tel. (00-972) 4-67-24-767

           o. Wojciech Bołoz - przełożony Domu


Strony internetowe Kustodii Ziemi Świętej:

http://www.bethlehem.custodia.org

http://it.custodia.org

http://www.terrasanta.net/tsx/index.jsp

 

© CRT 2012