Terminarz/Wydarzenia

Data wydarzenia: 2018

K A L E N D A R Z    I M I E N I N    2 0 1 8

 

STYCZEŃ

  5 – O. Roger MULARCZYK

  6 – O. Kasper KAPROŃ

  8 – O. Seweryn LUBECKI

12 – O. Arkadiusz BLECHARCZYK
       O. Arkadiusz CHUCHRA
       O. Arkadiusz GOŁPYŚ

16 – O. Berard KARPIŃSKI

19 – O. Mariusz DĘBIŃSKI
       O. Mariusz FIRSZT
       O. Mariusz TABOR
       Br. Mariusz TOMANA
       O. Mariusz UNIŻYCKI
       O. Mariusz ŻYCHOWICZ

20 – Diak. Fabian MICHAŁOWSKI

22 – O. Ariel KRZYWDA

24 – O. Salezy BRZUSZEK

26 – O. Tymoteusz MARSZAŁEK

 

LUTY

  3 – O. Błażej SÓWKA

  6 – O. Bogdan SZUBERT

11 – O. Jonasz MADEJ

13 – Diak. Jordan DYLEWSKI

14 – O. Metody BUJAKOWSKI
       O. Walenty GNIDA

15 – O. Klaudiusz BARTOS

19 – O. Arnold POTĘPA
       O. Manswet ZAWADA

25 – O. Cezary CHUSTECKI

Data wydarzenia: 2018
Data wydarzenia: 2017

Formacja ciągła w roku 2017

Czym jest formacja ciągła?
Formacja ciągła jest to droga całego życia, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. W czasie tej drogi przymioty osobiste, świadectwo ewangeliczne i umacnianie się w powołaniu podlegają nieustannemu rozwojowi według wzoru św. Franciszka, który nie przestaje nas zachęcać, abyśmy zawsze na nowo „zaczynali czynić dobro”. ( KG 135)

Co jest celem formacji ciągłej?
Formacja ciągła wspierana na fundamencie duchowości franciszkańskiej, ma na uwadze integralny wymiar osobowości brata mniejszego i powinna przyczyniać się do jego rozwoju pod każdym względem. (por. KG 136)

Kto jest odpowiedzialny za formację ciągłą?

- każdy brat
Każdy brat z osobna sam odpowiada w sposób ostateczny i decydujący za troskę o postęp swojej formacji ciągłej. Ponadto każdy brat, począwszy od gwardiana, ma obowiązek troszczyć się o to, aby codzienne życie wspólnoty sprzyjało procesowi formacji. (KG 137 §1 i 2)

- gwardiani
Gwardiani troszczą się o formację ciągłą wspólnoty lokalnej i każdego brata i czynią to poprzez:

 • Kapituły domowe
 • Dni skupienia
 • Coroczne rekolekcje
 • Regionalne Dni Formacji i Braterstwa
 • Dzielenie się Słowem Bożym
 • Okresowe rewizje życia
 • Wspólne rekreacje
 • Spotkania braterskie
 • Osobisty dialog z każdym bratem (por. Ratio Formationis Franciscanae 120)

- Minister Prowincjalny i Definitorium
Zadaniem wszystkich ministrów i gwardianów, przy pomocy odnośnych kapituł jest programowanie i ożywianie formacji ciągłej oraz kierowanie nią (por. KG 137 §3). Każda kapituła powinna rozpoczynać się od punktu mającego na celu ożywienie formacji. Statuty naszej Prowincji polecają aby kapituły domowe były zwoływane przynajmniej raz na dwa miesiące.

Poszczególne wspólnoty powinny odbywać miesięczne dni skupienia. Tematykę i treść dnia skupienia powinno się wpisać do Księgi formacji ciągłej (Stat. Prow. Art. 21 §1). W połączeniu z miesięcznym dniem skupienia, przynajmniej cztery razy w roku, należy przeprowadzić kapitułę odnowy życia w celu rozwijania ducha modlitwy i umacniania wzajemnej braterskiej więzi. (Stat. Prow. Art. 21 §2)

Wszyscy bracia mają obowiązek odprawić doroczne rekolekcje. Zgodnie ze Statutami Prowincji maja one trwać pełnych pięć dni.  Moderator Formacji Ciągłej ustali z Ministrem Prowincjalnym tematykę i serie rocznych rekolekcji i poda je do wiadomości braci. Wpisani bracia na poszczególne serie rekolekcji, mają obowiązek wziąć w nich udział.

Prowincja jest podzielona na sześć regionów. Należą do nich następujące klasztory:

I   Kraków Reformacka, Kraków Bronowice, Kraków Azory
II  Wieliczka, Dursztyn, Kęty, Zakliczyn
III Jarosław, Biecz, Przemyśl
IV Brzeziny, Konin, Warszawa Senatorska, Warszawa Mokotów, Włocławek
V Pilica, Dzwono-Sierbowice, Pińczów
VI Kazimierz Dolny, Chełm

Bracia z klasztorów należących do tego samego regionu spotykają się raz na kwartał na tzw. Regionalnych Dniach Formacji i Braterstwa. Spotkania te organizują kolejno gwardiani poszczególnych domów w porozumieniu z Moderatorem Formacji Ciągłej. Spotkania takie w roku 2017 będą:

11 marca: Kraków-Bronowice, Kęty, Biecz, Kazimierz Dolny, Pińczów i Warszawa Mokotów;
10 czerwca: Kraków-Reformacka, Zakliczyn, Przemyśl, Warszawa Senatorska, Pilica, Chełm;
9 września: Kraków-Azory, Dursztyn, Jarosław, Brzeziny, Dzwono-Sierbowice, Kazimierz;
9 grudnia:
Kraków-Bronowice, Wieliczka, Biecz, Pińczów, Chełm, Konin.

Gdyby gwardiani w konkretnym regionie uznali, iż bardziej odpowiedni byłby inny termin spotkania, niech gwardian odpowiedzialny za zorganizowanie spotkania powiadomi o tym Moderatora Formacji, by on lub ktoś z Zarządu Prowincji mógł ewentualnie w takim spotkaniu wziąć udział. Przedmiotem refleksji podczas kolejnych dni regionalnych będą: wytyczne Definitorium Generalnego „Bracia Mniejsi ku peryferiom”.

Statuty Prowincji przewidują, iż wszyscy bracia (kapłani i nie kapłani), którzy złożyli profesję w ciągu ostatnich 7 lat spotkają się przynajmniej raz w roku na dniach formacji. Takie spotkanie będzie miało miejsce w dniach 7-10 stycznia 2017 roku w Krakowie-Bronowicach i będzie ono połączone z pielgrzymką braci w dniu 8 stycznia do Wieliczki z okazji rocznicy śmierci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby.

Przypomnienia (por. Statuty Prowincji)

 • Przynajmniej raz w tygodniu bracia danego domu powinni uczestniczyć we wspólnotowo sprawowanej Eucharystii.
 • W każdym domu odmawiany jest wspólnie brewiarz: w domach formacyjnych w całości, w innych przynajmniej Jutrznia i Nieszpory.
 • Wspólne rozmyślanie powinno trwać przynajmniej pół godziny.
 • W porządku dnia należy uwzględnić wspólną adorację Najświętszego Sakramentu.
 • Każdego dnia należy we wspólnocie braci czytać Pismo Święte, a w piątki Regułę.
 • W piątki niech bracia odprawiają Drogę Krzyżową, o ile to możliwe także z wiernymi.

Terminy rekolekcji dla Braci Prowincji:

Rekolekcje poprowadzi o. dr Franciszek Chodkowski OFM z Prowincji św. Franciszka

1 seria: 19 - 24 luty  Warszawa
2 seria: 25 - 30 czerwca  Dursztyn
3 seria: 6 - 11 sierpnia  Zakliczyn
(głównie dla nowicjuszy)
4 seria: 17 – 22 września  Kraków WSD
(głównie dla kleryków i profesów czasowych)
5 seria: 8 – 13 październik  Dursztyn
6 seria: 12 - 17 listopada  Pińczów
(głownie dla katechetów, z warsztatami)

Przyjazd na rekolekcje pierwszego dnia wieczorem.
Zakończenie rekolekcji ostatniego dnia obiadem.

Data wydarzenia: 2018

 

SERIE REKOLEKCJI DLA ZAKONNIKÓW PROWINCJI MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W 2018 ROKU:

 • I seria   04 – 09 lutego, Warszawa - Mokotów
  prowadzi: o. Roger Mularczyk OFM

 • II seria   24 29 czerwca, Dursztyn
  prowadzi: o. Roger Mularczyk OFM

 • III seria   16 – 21 września, Kraków – Bronowice W.
  (tylko dla braci kleryków i profesów czasowych)
  prowadzi:
  o. Roger Mularczyk OFM
 • IV seria   07 – 12 października, Dursztyn
  prowadzi: ks. dr Zbigniew Skuza wicerektor WSD w Łomży

 

Przyjazd na rekolekcje pierwszego dnia wieczorem.
Zakończenie rekolekcji ostatniego dnia wieczorem.

Data wydarzenia: cały rok

Regionalne spotkanie młodzieży - to jednodniowe spotkanie wypełnione radością franciszkańską, przepełnione miłością Boża i obecnością Ducha Świętego!

Podczas tego spotkania uczestniczymy w Mszy Świętej, konferencji, pracy w grupach prowadzonymi przez animatorów oraz w zabawach i tańcach integracyjnych. To wspaniały czas na poznanie nowych przyjaciół, czas na zrodzenie się nowych pytań, drogowskazów w życiu, rozmów z duchownymi, oraz okazja do spędzenia czasu w niesamowicie optymistycznej atmosferze! Nie może Cię zabraknąć!

Franciszkańskie Dni Braterstwa – to weekendowy zjazd młodzieży z całej Polski do niewielkiej miejscowości –  Pińczów. Każdego dnia uczestniczymy w Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej, wspólnej jutrzni, konferencjach, pracy w grupach dzielenia. Oczywiście nie brakuje czasu na szaleństwo i zabawę w duchu Św. Franciszka. Gościliśmy takie zespoły jak Love Story, Propaganda Dei i Łukasz Buksa Band. Po głośnych koncertach przychodzi najważniejszy punkt całego wyjazdu - adoracja wraz z modlitwą uzdrowienia. Każdy może indywidualnie porozmawiać z Jezusem: o tym co go gnębi, za co dziękuje oraz zawierzyć Mu swoje życie, by iść z Nim każdego dnia. Wielu osobom łzy cisną się do oczu, każdy przeżywa to na swój sposób. Do zobaczenia!

Łukasz Buksa Bend. Po głośnych koncertach przychodzi najważniejszy punkt całego wyjazdu - adoracja wraz z modlitwą uzdrowienia. Każdy może indywidualnie porozmawiać z Jezusem: o tym co go gnębi, za co dziękuje oraz zawierzyć mu swoje życie by iść z nim na co dzień. Wielu osobom łzy cisnął się do oczu, każdy przeżywa to na swój sposób. Nie jest to wyjazd dla osób głęboko wierzących czy niewierzących. Do zobaczenia!

Rekolekcje zimowe – rokrocznie wyjeżdżamy na rekolekcje narciarskie. To połączenie odpoczynku i relaksu z modlitwą i możliwością zamieszkania pod jednym dachem z Jezusem. To czas wielu niezapomnianych chwil, pełnych ducha franciszkanizmu oraz miejsca na osobiste przemyślenia, skupienie i doświadczenie miłości Boga. To możliwość zawarcia nowych znajomości, rozmowy z duchownym. Oprócz codziennej Mszy Świętej, wiele czasu spędzamy na stoku, wspólnej adoracji, konferencjach czy integracyjnych zabawach. Serdecznie zapraszamy na stok z Jezusem!

Rekolekcje wakacyjne – jeśli nie chcecie spędzać wakacji przed kompem, ale w otoczeniu fantastycznych ludzi a jednocześnie bardzo blisko Boga - zapraszamy Was na WAKACJE Z FRANCISZKANAMI! To czas na odpoczynek po roku szkolnym, możliwość wyciszenia się oraz zamieszkania w jednym domu z Jezusem! Oczywiście do tego tona uśmiechu i zabawy! Stałym punktem dnia jest Msza Święta oraz adoracja.

 

Rekolekcje powołaniowe jeśli potrzebujesz czasu, by poukładać sobie w głowie pewne sprawy, jeśli chciałbyś wyrwać się ze swego środowiska, by popatrzeć na swoje życie nieco z boku, jeśli nie wiesz, jaka jest Twoja droga w życiu, jeśli nie znasz jeszcze swego miejsca - przyjedź! Rekolekcje powołaniowe odbywają się zawsze w jednym z naszych klasztorów (Dursztyn, Kazimierz Dolny), jest więc możliwość wspólnej modlitwy i rozmowy z braćmi.

Rekolekcje we Włoszech Śladami św. Franciszka – jeśli:

- ukończyłeś 17. lat,
- fascynują Cię święci: Franciszek i Klara,
- chcesz przeżyć w życiu coś więcej,
- nie boisz się milczenia, które może zrewolucjonizować Twoje życie,
- nie przeszkadzają Ci proste (acz bardzo przyzwoite!) warunki mieszkalne,
…to znaczy, że te rekolekcje są dla Ciebie!

Inne atuty:
- Asyż – nie liźnięty przez trzy godziny (jak to jest przy innych wyjazdach). My spędzimy tam kilka dni! Z niczym innym nie da się porównać wieczornych spacerów po Mieście św. Franciszka...
- są to rekolekcje. Nie ma więc gonitwy właściwej dla wycieczek czy pielgrzymek,
- są to rekolekcje tylko dla odważnych! Miękkim kluchom i pierogom leniwym mówimy NIE!!! Tylko odważni ludzie chcą coś zmienić w swoim życiu. Temu z pewnością będzie sprzyjało milczenie w Carceri i na La Vernie – górze, gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty. Cisza ta daje niepowtarzalną możliwość pobycia z Bogiem sam na sam, przemyślenia kilku rzeczy w swoim życiu oraz zwykłego ludzkiego odprężenia.

Rekolekcje dla studentów – we wrześniu. Nieco poważniej, ale i tak z poczuciem humoru. Blisko Boga - zarówno poprzez sakramenty jak i w pięknie stworzonego świata. Z reguły w górach. Warto.

Czekamy na Ciebie!

Kontakt:
Franciszkański Referat Rekolekcjno - Powołaniowy
31-344 Kraków, ul. Ojcowska 1

e-mail: franciszkanie@gmail.com
tel. kom. (+48) 791 418 037

- spotkania ewangelizacyjne w szkołach

- koncerty ewangelizacyjne

Piesza Krakowska Pielgrzymka na Jasną Górę - z Franciszkańską Grupą 7, którą charakteryzuje 3xR (Rozmodlona, Roztańczona, Rozśpiewana). Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencja, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia. Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. Franciszkańska „Siódemka” przepełniona jest radością franciszkańską! To wspaniały czas pełen uśmiechu! Liczy zwykle około 650 pielgrzymów, w głównej mierze są to osoby młode. To piękny czas doświadczania obecności Boga w swoim życiu oraz w szczególności w drugim człowieku. Spróbuj i Ty wyruszyć do naszej Mamy! Sił starczy!

Data wydarzenia: 2017/18
Bracia Mniejsi - razem możemy więcej! więcej
© CRT 2012