Nasze klasztory w Polsce

TERMINARZ SEMINARIUM

Kalendarium Akademickie 2019/2020

ZOBACZ CAŁY TERMINARZ

Aktualności

Pierwsze śluby zakonne

Dnia 17 września 2020 r. na Mszy Świętej o godz. 12.00 nasz brat nowicjusz Gabriel Dominik Szlęk złożył na ręce ministra prowincjalnego o. Jacka Komana

Rekolekcje

Jak co roku tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego w naszym seminarium miały miejsce rekolekcję zakonne. Na 5 dni od 14 do 19 września bracia alumni

Obrona prac magisterskich i egzamin Ex Universa Teologia.

Dzisiaj o godz. 9:00, Studenci VI roku, bronili swoje Prace Magisterskie i zdawali egzamin Ex Universa Theologia. Tematy prac magisterskich były następujące: o. dkn Piotr Zarczuk OFM

Wielkanoc

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja! Cała wspólnota seminaryjna życzy Wam drodzy sympatycy, dobroczyńcy, przyjaciele naszego seminarium radosnego czasu Zmartwychwstania Pańskiego. Niech te Święta Wielkiej

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego 
Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych 

PRZEJDŹ DO BIBLIOTEKI

SKRZYNKA INTENCJI

Napisz swoją intencję, będziemy o niej pamiętać w modlitwie!

PRZEKAŻ SWOJĄ INTENCJĘ

Polecamy