Nasze klasztory w Polsce

TERMINARZ SEMINARIUM

Kalendarium Akademickie 2019/2020

ZOBACZ CAŁY TERMINARZ

Aktualności

Obrona prac magisterskich i egzamin Ex Universa Teologia.

Dzisiaj o godz. 9:00, Studenci VI roku, bronili swoje Prace Magisterskie i zdawali egzamin Ex Universa Theologia. Tematy prac magisterskich były następujące: o. dkn Piotr Zarczuk OFM

Wielkanoc

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja! Cała wspólnota seminaryjna życzy, Wam drodzy sympatycy, dobroczyńcy, przyjaciele naszego seminarium radosnego czasu Zmartwychwstania Pańskiego. Niech te Święta Wielkiej

Aby towarzyszyć innym na tej ścieżce…

„Chrystus Vivit – Aby towarzyszyć innym na tej ścieżce, najpierw musisz mieć doświadczenie podążania nią samemu” – tak brzmiał główny temat zjazdu Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterstwa

Odpust ku czci św. Kazimierza

4 marca obchodziliśmy kanoniczne wspomnienia św. Kazimierza, patrona naszego sanktuarium w Krakowie. Tego dnia o godzinie 16.15 została odprawiona uroczysta suma odpustowa której przewodniczył O.

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego 
Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych 

PRZEJDŹ DO BIBLIOTEKI

SKRZYNKA INTENCJI

Napisz swoją intencję, będziemy o niej pamiętać w modlitwie!

PRZEKAŻ SWOJĄ INTENCJĘ

Polecamy