„Chrystus Vivit – Aby towarzyszyć innym na tej ścieżce, najpierw musisz mieć doświadczenie podążania nią samemu” – tak brzmiał główny temat zjazdu Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań, który odbył się w dniach 6-7 marca 2020 roku. W tym czasie różni prelegenci poruszyli wszystkie możliwe drogi powołania, zaczynając od powołania do kapłaństwa kończąc na drodze małżeństwa.
O. Piotr Gądek – Prowincjalny Duszpasterz Powołań i dwóch braci z naszego seminarium Emil i Łukasz na miejscu przysłuchiwali się wszystkim konferencjom.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, o godzinie 18 Mszą świętą której przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk – delegat KEP ds. Powołań i Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Ks. prof. Marek Tatar podczas konferencji ostrzegał osoby odpowiedzialne za powołania, by na swoich podopiecznych nie realizowali swoich ukrytych ambicji i celów na życie, trzeba zawsze wskazywać na Chrystusa. Należy dojrzale towarzyszysz powołanym, by mogli wzrastać, aż pewnego dnia będę gotowi sami pójść dalej tą drogą albo w zupełnie innym kierunku. Na koniec swojego wykładu ks. prof. Tatar podał wszystkim zebranych Dekalog, czyli 10 odstawowych rad dla odpowiedzialnych za powołania.

Po tej krótkiej konferencji miała miejsce droga krzyżowa, a następnie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań i już powołanych na służbę Bogu.

Kolejny dzień rozpoczął się o 730wspólną Mszą Świętą sprawowaną przez ks. bp Marka Solarczyka i przybyłych kapłanów.
Pierwsze konferencja tego dnia dotyczyła towarzyszeniu młodym ludziom, wygłosił ją o. Tomasz Maniura OMI – duszpasterz młodzieży i założyciel Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży Niniwa. O. Tomasz podkreślił wagę zaproszenia młodej osoby „do siebie”, jak ważne jest potwierdzenie, że to co mówimy jest autentyczne w naszym życiu. Zauważył, że ważną sprawą jest angażowanie świeckich w różne akcje, by mogli pomóc zrealizować cel, poddawali nowe pomysły, a co najważniejsze w relacji do innych poznać swoje mocne i słabe strony.

O pomocy przy rozeznaniu drogi do kapłaństwa mówił ks. abp Wojciech Polak – Prymas Polski. Prymas przypomniał, że duszpasterstwo młodzieży albo jest powołaniowe albo nie ma go wcale. Stąd wniosek, że rozeznanie powołania to odkrywanie i pogłębianie swojej relacji do Pana Boga, a obecnie o to coraz trudniej, bo w panującej kulturze bez Boga, młodym ciężko odnaleźć tą relację. Na końcu ksiądz Prymas podkreślił jak ważne dla młodej osoby by mogła poznać siebie w pełni i podjąć swoją decyzję o poświęceniu na służbę Kościołowi w całkowitej wolności. Następnie było kilka minut, by każdy mógł zadać swoje pytanie, podzielić się refleksom, a po zakończonej dyskusji ksiądz Prymas pobłogosławił wszystkich zebranych.

Z tematem towarzyszenia osobom powołanym do życia konsekrowanego zmierzyła się s. Anna Moszczyńska – Wikaria Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych i wieloletniej przełożona junioratu. Siostra Anna, zwróciła uwagę na autentyczność naszego przykładu życia, na prawdziwy zachwyt życiem konsekrowanym. Siostra podkreśliła korzystając ze swojego doświadczenia przełożonej junioratu, jak ważne jest ukazywanie celu i charyzmatu danego zakonu czy zgromadzenia.

Tuż przed obiadem kilka słów do zebranych skierował ks. Maciej Będziński reprezentujący Papieskie Dzieła Misyjne. Głosił, jak ważne w powołaniu misyjnych jest dążenie do nawrócenia i uświęcenia. A tak brzmi zdanie, które najlepiej opisuję tą konferencję: „My nie możemy nie głosić Słowa Bożego, bo miłość Boża nas do tego przynagla”.

Po krótkiej przerwie na obiad i Modlitwy w ciągu dnia, wszyscy znów zebrali się na auli a głos zabrał ks. Marcin Dąbkowski SDS odpowiedzialny za Wolontariat Misyjny Salwator. Prelegent zaznaczył, że młodzi ludzie, z którymi na co dzień pracuje już są powołani, chcą wyjechać na misję, ewangelizować. Ks. Marcin mówił, że wraz z myślą o wolontariacie misyjnym, pojawia się chęć pogłębienia swojej wiary, zrobienia „czegoś więcej”. Dodatkowym aspektem jest formacja duchowa, intelektualna i integracja, a te czynniki mogą doprowadzić młodą osobę do poznania swojego powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego czy małżeństwa.

Ostatnia konferencja dotyczyła powołania do małżeństwa. Wygłosili ją państwo Marzena i Krzysztof Kotow – małżeństwo z 20-letnim doświadczenie. Podkreślili drogę małżeństwa jako osobne powołanie i zwracali uwagę na problemy jakie spotykają, ludzi, którzy chcą zawrzeć kościelny związek małżeński.

Po tym wystąpieniu nastąpiło podsumowanie całego zjazdu, wszyscy wymienili się swoimi uwagami i wyrazili chęć dalszej i coraz ściślejszej współpracy. Na samym końcu była ostatnia wspólna kolacja, kilka zdjęć pamiątkowych i wszyscy udali się z powrotem do swoich placówek.