29 listopada w dniu Święta Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego odbyła się Franciszkańska Sesja Naukowa. Całe wydarzenie miało miejsce w budynku WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej.

O godzinie 9 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i wygłosił homilię o. Teofil Czerniak OFM – prowincjał prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, który jako wieloletni misjonarz mógł podkreślić potrzebę gorliwości w głoszeniu Dobrej Nowiny, a także wagę posyłania nowych misjonarzy na tereny misyjne.
Po zakończonej Mszy Świętej przybili goście zebrali się w auli seminaryjnej, gdzie o. Roland Pancerz OFM – rektor seminarium, oficjalnie przywitał oraz przedstawił plan spotkania i konferencji.

Franciszkańską Sesję Naukową rozpoczęto wykładem przygotowanym przez o. dr Tomasza Szymczyka OFMConv pod tytułem: Franciszkański misjonarz, brat Celestyn Moszyński OFMConv, natomiast odczytanym przez o. Eugeniusza Różańskiego OFMConv. Prezentacja dotyczyła życia brata Celestyna, która swoje życie poświęcił głoszenie Chrystusa na teraniach Azji.

Kolejna prezentacja została przygotowana i zaprezentowana przez br. Zbigniewa Joskowskiego OFMConv. Ten referat podjął tematykę misji i misjonarzy na terytorium zajmowanym przez Prowincję św. Maksymiliana Kolbego. Autor głównie odwoływał się do czasów II wojny światowej, podkreślając gotowość braci na pójście za Chrystusem, nawet w najdalsze strony świata.

Ostatni wykład przed krótką przerwą dotyczył misji franciszkańskich na terenie Afryki Środkowo-Wschodniej. Jego twórcą był o. Placyd Górka OFM – misjonarz z Tanzanii. Z powodu nieobecności autora, referat został odczytany przez o. Olgierda Paszkiewicza OFM. Temat przewodnim był historyczny przebieg i rozwój misji franciszkańskich na wspomnianych terach, od chwili ich założenia, aż po dzień dzisiejszy.

Po pierwszych trzech wykłada miała miejsce przerwa na kawę, wtedy to wszyscy bracia mogli się wspólnie spotkać, porozmawiać, wymienić głównymi myślami wyciągniętymi z pierwszej części Sesji.

O godzinie 12 rozpoczęto kolejną część spotkania. Pierwszy wykład po przerwie wygłosił o. dr Aleksander Sitnik OFM pod tytułem Wspomnienia bernardyńskiego misjonarza z Ziemi Świętej o. Norberta Golichowskiego OFM. Prelegent w krótkim wystąpieniu przedstawił życie i działalność swojego współbrata.

Życie, działalność i obecność bernardynów w Martin Coronado tak brzmi tytuł drugie po przerwie wystąpienia, którego autorem był o. mgr lic. Marceli Gęśla OFM. Tematem przewodnim była obecność oraz działalność braci misjonarzy z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Argentynie.

Ostatnie wystąpienie przygotował p. mgr Szymon Wilk przedstawiając historię działalności misyjnej duchowych synów Biedaczyny z Asyżu opisanych na łamach czasopisma „Missye Katolickie”.

Całą część naukową w kliku słowach podsumował o. Teofil Czerniak OFM. Po słowach podziękowania wszyscy zebrani zostali zaproszenia na wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.

Nasze seminarium reprezentowali wszyscy bracia wraz z magistrem kleryków o. Grzegorzem Chomiukiem OFM.