GRUPA POWOŁANIOWA

„Nowi ludzie łowią, łowią nowych ludzi. Tak było od początku. Nowi ludzie, Apostołowie łowili najpierw ryby, potem zostawili ryby i poszli szukać ludzi. I znajdowali ludzi, i doprowadzali ich do Chrystusa. I dziś też tak samo trzeba. I zawsze tak samo trzeba było. I trzeba będzie szukać ludzi, nowych ludzi i doprowadzić ich do Chrystusa, To jest właśnie ten łów. Piękna bardzo przenośnia. I ta „Barka” jest ładna: śpiewają ją na całym świecie, w różnych językach. Słyszałem.” Jan Paweł II

Bracia, angażujący się w Grupę Powołaniową, poruszeni słowami jakie Jezus skierował do św. Piotra „Odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5, 10b), z dużym oddaniem troszczą się o nowych robotników w winnicy Pana. Mając w pamięci dobro, jakie otrzymaliśmy od osób, których Pan Bóg postawił na drodze naszego powołania, również i my, chcemy pomagać młodym ludziom znaleźć w sobie Bożą Iskrę, poprzez towarzyszenie w przeżywaniu młodości. Wspieramy ich codzienną modlitwą, prosząc Boga, aby ich życie było święte, pełne miłości do Chrystusa i do ludzi, by nigdy nie zabrakło oddanych osób w Jego winnicy, którzy pozytywnie odpowiedzą na głos powołania.

Nasza posługa polega także na pomocy Duszpasterzom Ośrodka Powołaniowego naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Bierzemy czynny udział w różnego rodzaju akcjach przez nich przygotowanych. Są to między innymi: weekendy powołaniowe, rekolekcje wakacyjne, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Podczas tych wydarzeń odpowiadamy za przygotowanie i oprawę liturgii i różnego rodzaju nabożeństw, prowadzenie konferencji, śpiewu, dawanie świadectw słowem i przykładem.

Ponadto w naszym seminarium odpowiadamy za animację Tygodnia Powołaniowego oraz samej Niedzieli Powołaniowej, a także corocznych dni otwartych w seminarium. Działalność grupy solidnie przygotowuje kleryków do przyszłej pracy w duszpasterstwie. Umiejętność współpracy z młodymi pomoże nam w przyszłości oddać się w pełni tym, którzy nas będą potrzebować. Dlatego każda chwila poświęcona na działalność w tym obszarze, nie jest stracona, albowiem jest to sprawa, która leży każdemu z nas głęboko na sercu. Dlatego pokornie prosimy wszystkich o modlitwę w naszej intencji oraz w intencji dzieł, które prowadzimy, aby nasze zaangażowanie było cały czas żywe.

GRUPA LITURGICZNA

Z listu św. Franciszka z Asyżu do duchownych: „(…)Niech więc wszyscy szafarze tych najświętszych tajemnic, zwłaszcza ci, którzy to czynią bez szacunku, zastanowią się, jak liche są kielichy, korporały i obrusy, które służą do ofiary Ciała i Krwi Jego. I wielu przechowuje [Ciało] i pozostawia w miejscach niewłaściwych, nosi w sposób godny opłakania i przyjmuje niegodnie, i udziela innym nieodpowiedzialnie. Także imiona i słowa Jego napisane bywają deptane stopami, bo człowiek cielesny nie pojmuje tego co jest Boże(…)”

„(…)Poprawmy się więc bez zwlekania i zdecydowanie z tych wszystkich oraz innych błędów. I gdziekolwiek Najświętsze Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa byłoby niegodnie umieszczone i zostawione, należy je z takiego miejsca zabrać i złożyć w miejscu godnym, i zabezpieczyć. Podobnie gdyby imiona i słowa Pańskie napisane znalazły się gdziekolwiek w miejscu nieodpowiednim, należy je zebrać i złożyć w stosownym miejscu. To wszystko aż do końca obowiązani są wszyscy duchowni ponad wszystko zachowywać. A kto tego nie uczyniliby, niech wiedzą, że będą musieli wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa zdać rachunek w dzień sądu(…)”

Grupa liturgiczna idąc za słowami naszego założyciela stara się dbać o piękno życia duchowego i liturgicznego w seminarium. Wraz z przełożonymi organizujemy różne celebracje, które jeszcze bardziej nas przyciągają do Chrystusa, który dał nam powołanie. Życie duchowe rozwijane jest w oparciu o bogactwo treści roku liturgicznego, tak więc wspólnota seminaryjna przygotowuje Msze roratnie, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkie Żale oraz wiele innych obrzędów. Bardzo ważnym elementem formacji duchowej są comiesięczne dni skupienia oraz rekolekcje. Taki czas jest szczególnym okresem wyciszenia i skupienia.

Liturgia jest Misterium objawiania się Boga w Świętych Znakach, dlatego chcemy je zgłębiać i przeżywać.

GRUPA MISYJNA

Głównym celem Grupy Misyjnej, które działa w naszym seminarium jest propagowanie i przybliżanie tematyki misji oraz misyjnej działalności Kościoła. W sposób szczególny koło zajmuje się działalnością misyjną prowadzoną przez Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.

Owa animacja i mówienie o misjach odbywa się na różne sposoby: m.in. poprzez modlitwy członków Grupy uwzględniające papieskie intencje misyjne oraz indywidualne potrzeby misjonarzy, pomoc w przygotowaniach współbraci na Tydzień Misyjny, wykonywanie gazetek i wystaw o tematyce misyjnej oraz wysyłanie życzeń świątecznych wszystkim dobrodziejom misji. Celem również jest pogłębianie świadomości misyjnej, czyli misyjności Kościoła Powszechnego i tym czym żyją młode Kościoły w rejonach prowadzenia pierwszej ewangelizacji.

Grupa Misyjna troszczy się również o kontakt listowny z misjonarzami, wysyłając do nich życzenia na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Przy okazji ich wypoczynku w Polsce członkowie Grupy dbają o zorganizowanie spotkań indywidualnych z misjonarzami.

GRUPA SPORTOWA

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…(2Tm 4,7)

Klerycy podczas formacji seminaryjnej mają obowiązek m.in. zgłębiania wiedzy poprzez rzetelną naukę oraz kształtowania swojego ducha poświęcając swój czas gorliwej modlitwie. Aby te dwa aspekty życia seminaryjnego przebiegały prawidłowo, dobrze jest, gdy temu wszystkiemu towarzyszy solidna dawka sportu,  którego w  naszym seminarium nie brakuje. Możemy korzystać z wielu dyscyplin dzięki temu, iż posiadamy hale sportową. Często bracia idą na basen dla poprawienia swojej kondycji.

Poza tym alumni naszego seminarium dbają o kondycję i siłę fizyczną korzystając z siłowni, pomieszczenia przeznaczonego do tenisa stołowego oraz z sali, w której można sprawdzić swoje umiejętności gry w bilarda.

Jak co roku nasze seminarium organizuje DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI, podczas którego, są organizowanie rozgrywki sportowe dla uczestników tego święta.

GRUPA MUZYCZNA

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Jakże nadal aktualne są te słowa, wypowiedziane niegdyś przez św. Augustyna. Idąc dalej, można by rozwinąć tą myśl: Kto śpiewa dwa razy się modli, kto fałszuje cztery razy się modli, kto tego słucha sześć razy się modli, a kto fałszuje i tego słucha osiem razy się modli. Poruszam ten wątek, aby ukazać ogromną rolę muzyki w życiu każdego chrześcijanina.

Święty Franciszek chwalił Pana śpiewem. My jego duchowi następcy również przez nasz śpiew i grę pragniemy oddawać cześć Panu. Grupa muzyczna upiększa swoim śpiewem i grą mszę święta i adoracje w naszym domu formacyjnym. Śpiew jest nie tylko uwielbieniem, ale wielką radością wyrażaną w muzyce za wszystko co Bóg stworzył. Bracia z grupy muzycznej pragniemy nadać pewien klimat modlitewny również podczas Dni Skupienia.

DAWCY KRWI

Co trzeba wiedzieć żeby zostać krwiodawcą.

Krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są jedynym źródłem krwi . Oddając krew i osocze ratujesz zagrożone życie. Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości. Bracia starają się regularnie oddawać krew, w krakowskich placówkach, aby pomagać ludziom, gdy są w potrzebie. Zachęcamy wszystkich, gdy mogą uczynić taki gest miłości wobec bliźniego, aby oddali krew lub osoczę. A oto warunki, które należy spełnić:

 

Czy mogę zostać krwiodawcą?

  • TAK – jeżeli ukończyłeś 18 r. życia, a nie przekroczyłeś 65 r. życia.
  • TAK – jeżeli jesteś zdrowy, bo tylko wtedy oddana krew nie spowoduje uszczerbku na twoim zdrowiu, a pomoże biorcy.
  • TAK – jeżeli czujesz się zdrowy.
  • TAK – jeżeli taka jest twoja decyzja.

Zachęcamy i zapraszamy do oddawania krwi.

SKAUCI EUROPY

Skauci Europy czyli Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego to ruch wychowawczy w którym poprzez przygodę harcerską młodzi mogą stawać się lepszymi: ludźmi, Polakami i chrześcijanami.

Federacja Skautingu Europejskiego skupia młodych z ponad 20 krajów Europy, pragnących budować międzynarodowe braterstwo Europy chrześcijańskiej.

Organizacja ta cieszy się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r..

W Polsce Skauci Europy są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.

Jest to ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8­12 lat), harcerki i harcerze (12­17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Są podzieleni na nur żeński i męski.

Nasi klerycy wpierają jednostki lokalne Skatów Europy współpracując z szefami wszystkich trzech gałęzi wiekowych i obu nurtów. Angażują się także w działania na poziomie ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Uczestniczą w obozach, wędrówkach i pielgrzymkach skautów. Współtworzą obozy szkoleniowe kształcące przyszłych instruktorów harcerskich. Aktywnie pomagają w organizacji zlotów takich jak Wielkie Harce Majowe (około 1000 uczestników, z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski). Teksty naszych współbraci pojawiły się w ogólnopolskim piśmie SHK „Zawisza” FSE „Gniazdo”.

Dla kleryków wspieranie Skautów Europy to możliwość poznania potrzeb duszpasterskich tego ruchu oraz okazja do intensywniejszego rozwoju osobistego.

GRUPA REDAKCYJNA FBI

KRÓTKA HISTORIA FBI

To był rok 1997 byłem wtedy odpowiedzialny za referat powołaniowy i młodzieżowy w naszej prowincji. Będąc rok po świeceniach pojawiłem się w Bronowicach, gdzie znajdowała się siedziba naszego Ośrodka. Miejsce mi znane (z czasów studiów) ale wyzwanie – zupełnie nowe. Nie ukrywam, że rodziła się w sercu obawa, niepewność, czy sprawdzę się w roli „powołaniowca“ a z drugiej strony chciałem podjąć to wyzwanie postawione mi przez przełożonych.Zacząłem Zastanawiać się od czego zacząć? Jak ma wyglądać moja praca? Z tymi pytaniami pojawiłem się u Ojca prowincjała z nadzieją że otrzymam cenne wskazówki i ojcowskie błogosławieństwo. Spotkanie okazało się bardzo owocne.Wracając do siebie miałem już pewien zarys tego, co mam, co chciałbym robić, i od czego powinienem zacząć.Mając świadomość że sam niewiele mogę zdziałać, zacząłem od zebrania ekipy spośród alumnów Wyższego Seminarium. Wśród ludzi zainteresowanych działalnością naszego Ośrodka było kilku kleryków. Zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie redakcji, na którym dyskutowaliśmy nad kształtem Ośrodka i sposobami jego działalności. Wtedy właśnie pojawił się pomysł wydawania pisma które miałoby charakter biuletynu informacyjnego z życia naszej prowincji i działalności naszego Ośrodka. Miał być skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. Byliśmy przekonani, że pomysł jest naprawdę dobry ale pojawiło się najważniejsze pytanie: jak nazwać naszą gazetkę? Okazało się to nie takie proste. Pojawiło się mnóstwo pomysłów i propozycji ale żaden do nas nie przemawiał na tyle żeby go zaakceptować. Nieco zrezygnowani daliśmy sobie trochę czasu.Po kilku, kilkunastu dniach spotkaliśmy się po raz kolejny z nadzieją, ba, nawet przekonaniem jak nie teraz to nigdy! I wtedy właśnie powstał pomysł: nazwijmy je: FBI czyli Franciszkański Biuletyn Informacyjny. Skojarzenie nasuwa się jedno: FBI (Federalne Biuro Śledcze) w USA! Stwierdziliśmy dlaczego nie? Jedna z najważniejszych instytucji w Stanach Zjednoczonych dbających o bezpieczeństwo swojego kraju. Będziemy takim Biurem Federalnym naszej prowincji! Będziemy dbać nie tyle o bezpieczeństwo naszej prowincji ile o właściwy przepływ informacji. Brzmi i wygląda nieźle – pomyślałem. Dla pewności rozesłaliśmy wiadomość po znajomych, i ku naszemu zaskoczeniu wszyscy przyjęli ją pozytywnie. Kilka tygodni później ukazał się pierwszy długo wyczekiwany numer FBI.

Ku memu miłemu zaskoczeniu wiadomości FBI rozchodzą się do dzisiaj, a ówczesna bardzo skromna gazetka przerodziła się w profesjonalnie wydawany biuletyn, nie odbiegający w niczym od pism czy gazet które można znaleźć np. w Empiku.Przy okazji pragnę z całego serca podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania FBI i pogratulować obecnej redakcji determinacji i kreatywności w tworzeniu naszego „Biura Federalnego“.

Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro!

O. Mariusz Tabor ofm

Pierwszy redaktor naczelny FBI