Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów pw. Św. Bonawentury w Krakowie publikuje informację z otwarcia ofert w sprawie realizacji zapytania ofertowego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów pw. Św. Bonawentury w Krakowie”.

 

Informacja z otwarcia ofert