Dzisiaj o godz. 11:00, Studenci VI roku, bronili swoje Prace Magisterskie i zdawali egzamin Ex Universa Theologia.

Tematy prac magisterskich były następujące:

o. dkn Piotr Antoniuk OFM – „Manipulacja w środkach masowego przekazu a wybory moralne współczesnego człowieka.”; Promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski.

o. dkn Kalikst Jasuba OFM – „Teologia „eschatonu” w ujęciu Paula Evdokimova. Studium dogmatyczno – ekumeniczne.”; Promotor: o. dr Mariusz Uniżycki OFM.

o. dkn Fabian Michałowski OFM – „Życie religijne i postawy moralne Powstańców Warszawskich 1944. Studium moralno – teologiczne na podstawie wybranych wspomnień uczestników Powstania.”; Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:

ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII – Przewodniczący;
ks. dr Jan Duraj – Teologia Fundamentalna;
o. dr Edmund Urbański OFM – Teologia Biblijna;
o. dr Mariusz Uniżycki OFM – Teologia Dogmatyczna;
o. dr Norbert Cebula OFM – Teologia Moralna;
o. dr Andrzej Duk OFM – Rektor Seminarium;

Ojcom Diakonom z serca gratulujemy i życzymy dużo radości z osiągniętych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bożego podczas praktyk duszpasterskich w naszych domach Klasztornych, na które się udają w najbliższym czasie.