4 października obchodziliśmy Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, założyciela naszego zakonu. Tego dnia po porannych modlitwach troje naszych braci w ciszy kaplicy klasztornej odnowiło swoje śluby zakonne na okres kolejnego roku. Ponadto jeden z naszych współbraci, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11:00, złożył na ręce o. Jacka Komana – naszego Ministra Prowincjalnego – profesję wieczystą, ślubując do końca życia zachowywać cnoty czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tak ważnym dla niego dniu towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele oraz ojcowie i bracia z naszej prowincji zakonnej. Po zakończonych ceremoniach miał miejsce wspólny posiłek w klasztornym refektarzu.

Bratu Dawidowi – neoprofesowi wieczystemu – życzymy wielu łask Bożych na drodze jego życia zakonnego.