REFERAT MŁODZIEŻOWO-POWOŁANIOWY

Prowincji M. B. Anielskiej w Krakowie

Dowiedz się więcej

STRONA O. ŁUKASZA BUKSY

Powołanie w praktyce

Dowiedz się więcej

Napisz do nas!

SCHEMAT BIOGRAFICZNY ŚW. FRANCISZKA

 • 1181 lub 1182 roku — urodził się w Asyżu, jako syn Piki i Piotra Bernardone. Na chrzcie otrzymał imię Jan, później przez ojca został nazwany Franciszkiem.
 • 12.09.1202 roku — Wojna pomiędzy Asyżem a Perugią. Bitwa przy moście Św. Jana, gdzie Franciszek został wzięty do niewoli. Spędza tam prawie rok.
 • 1203 — Franciszek powraca z niewoli.
 • 1206 — w kościółku Św. Damian Franciszek słyszy tajemniczy głos z krzyża: „Franciszku, idź, napraw dom mój, który rozpada się w gruzy”. W duszy Franciszka dokonuje się przełom, następuje całkowite nawrócenie. Wobec biskupa Asyżu, Franciszek oddaje pieniądze i ubrania swemu ojcu, sprzeciwiającemu się nowemu sposobowi życia.
 • 1206 -1208 — Franciszek odbudowuje kościoły: Św. Damiana, Św. Piotra i Matki Bożej Anielskiej.
 • 24.02.1208 — Podczas Mszy św. w Porcjunkuli Franciszek słyszy głos powołania.
 • 16.04.1208 — do Franciszka przychodzą pierwsi uczniowie.
 • 1209 lub 1210 — Franciszek razem z jedenastoma uczniami udaje się do Rzymu i otrzymuje od papieża Innocentego III ustne zatwierdzenie Reguły Braci Mniejszych. Powstanie Pierwszego Zakonu.
 • 1216 — Papież Honoriusz III zatwierdza odpust Porcjunkuli, o który prosił Franciszek.
 • 1220 — Pierwsi bracia zostali wysłani do Maroka, gdzie ponieśli śmierć męczeńską. Franciszek dowiaduje się o rozłamie w łonie zakonu. Kardynał Hugolin zostaje mianowany opiekunem zakonu. Franciszek zrzeka się obowiązków ministra generalnego, a powierza je Piotrowi z Katanii.
 • 1221 — Piotr z Katanii umiera. Obowiązki ministra przejmuje br. Eliasz. Franciszek układa regułę, zwaną „Pierwszą Regułą” albo „Regułą niezatwierdzoną”, bo nie otrzymała aprobaty w Kurii rzymskiej.
 • 1223 — Franciszek układa drugą regułę.
 • 29.11.1223 — Papież Honoriusz III zatwierdza „Drugą Regułę” albo „Regułę zatwierdzoną”.
 • 24/25.12.1223 — Franciszek obchodzi Boże Narodzenie w Greccio, gdzie buduje pierwszą szopkę.
 • 15.08- 30.09 1224 — Franciszek odbywa post 40-dniowy na górze Alwerni, gdzie około 14 września otrzymuje stygmaty.
 • 1225 — Franciszek układa Pieśń słoneczną. Poddaje się badaniom lekarskim, ponieważ bardzo cierpiał na oczy.
 • 1226 — Franciszek przeczuwając, że zbliża się koniec jego życia, prosi, by przeniesiono go do Porcjunkuli.
 • 3.10.1226 — Franciszek umiera w sobotę. Następnego dnia, w niedzielę odbył się pogrzeb w kościele Św. Jerzego.
 • 16.07.1228 — Papież Grzegorz IX ogłasza go świętym.
 • 25.05.1230 — Ciało Św. Franciszka zostało przeniesione do wybudowanej na jego cześć bazyliki.