Pokój i Dobro

Dzisiaj przeżywaliśmy Uroczystość św. Franciszka z Asyżu – założyciela naszego zakonu. A radość tego dnia była podwójna, ponieważ mogliśmy przeżyć ten dzień z naszymi współbraćmi: Łukaszem i Florianem, którzy złożyli dzisiaj śluby wieczyste.

Dzięki temu nasza wspólnota prowincjalna powiększyła się o dwóch profesów wieczystych. Florian i Łukasz złożyli swoje życie w ofierze Chrystusowi przez konsekracje zakonną. Otoczmy ich swoją ich swoją modlitwą by wytrwali w Bożej służbie zawsze świadcząc swoim życiem o miłości Stwórcy do swego stworzenia!