W sobotę 12 maja br. w Krakowie – Bronowicach miały miejsce święcenia kapłańskie i diakonatu kleryków naszego WSD. Wcześniej, na początku maja kandydaci do święceń uczestniczyli w rekolekcjach w Kazimierzu Dolnym, które poprowadził o. Jakub Mentel OFM.

W piątek 11 maja odbyła się tradycyjna „prostracja”. Bracia przeprosili za wszystkie grzechy i przewinienia.

Uroczystość święceń rozpoczęła o godzinie 10.30 w kościele pw. Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu. Mszę Św. celebrował JE o. bp Damian Muskus OFM, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Po homilii biskup udzielił święceń prezbiteratu diakonom: dk. Kalikstowi Jasubie OFM, dk. Piotrowi Antoniukowi OFM oraz dk. Fabianowi Michałowskiemu OFM.

Święcenia diakonatu przyjęło dwóch kleryków V roku: br. Wiesław Tokarz OFM i br. Piotr Gądek OFM.

W Eucharystii uczestniczyli kapłani naszej Prowincji zakonnej oraz Proboszczowie parafii, z których pochodzą neoprezbiterzy i neodiakoni.

Na koniec o. Piotr podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. Szczególnie podziękowania skierował Bogu za dar powołania, następnie rodzicom i rodzinie, Biskupowi Damianowi za udzielenie święceń, zarządowi Prowincji za zaufanie oraz przybyłym gościom.

Nieoprezbiterzy i neodiakoni proszą o modlitwę, aby byli wiernymi obranej drodze życiowej. Niech Pan obdarza ich potrzebnymi łaskami w życiu zakonnym i kapłańskim.