Kolejna inauguracja roku akademickiego za nami, tym samym zaczęliśmy następny rok akademicki i formacyjny.

Punktualnie o godzinie 10 rozpoczęliśmy msze święte w kościele parafialnym pod wezwaniem Stygmatów św. Franciszka. Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Jacek Koman – Prowincjał Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Obecnych było bardzo wielu znamienitych gości między innymi przedstawiciel Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv, prowincjałowie braci konwentualnych i kapucynów o. Marian Gołąb OFMConv, br. Marek Miszczyński OFMCap, o. Piotr Pawlik OFMConv – prowincjał czeskiej prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych rektorzy wszystkich seminarium zrzeszonych w ramach Studium Franciszkańskiego: o. Mariusz Orczykowski OFMConv, o. Norbert Cebula OFM, o. Paweł Paszko OFMCap. Wśród gości znaleźli się także: o. Rufin Maryjka OFM – wikariusz prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, o. Jonasz Madej OFM – misjonarz z Kamerunu, o. Paweł Sambor OFM – wykładowca teologii dogmatycznej w Rzymie na Uniwersytecie Papieskim Antonanium i Serafikum, o. Tomasz Żak OFMCap – były prowincjał braci kapucynów, a także wykładowca naszego studium. Pojawili się również liczni wykładowca: o. Andrzej Duk OFM, o. Eligiusz Dymowski OFM, o. prof. Dariusz Kasprzak OFMCap, o. Wacław Michalczyk OFM, o. Jan Maria Szewek OFMConv.

Po Mszy Świętej około godziny 11,20 rozpoczęła się oficjalna cześć inauguracji. O. Norbert przywitał zebranych gości w murach naszego seminarium. Kolejnym krokiem było podsumowanie poprzedniego roku akademickiego przez sekretarza Studium Franciszkańskiego br. Mariusza Kaczmarskiego OFMCap. Odśpiewaliśmy uroczystą średniowieczną pieść: „Gaude Mater Polonia”, a bracia z pierwszego roku przeszli immatrykulację, czyli złożyli swoje ślubowania, by wiernie i pilnie zdobywać wiedzę teologiczną i filozoficzną. O. Jerzy Brusiło w swoim wystąpieniu podkreślił wsparcie Uniwersytetu Papieskiego dla naszego Studium, a także pogratulował bardzo wysokich wyników w nauce, podkreślając, że to bardzo ważny wkład w rozwój Uniwersytetu Papieskiego, bo Studium jest integralną częścią całej rodziny Uniwersyteckiej.

Kolejnym prelegentem był główny rektor naszego Studium Franciszkańskiego o. Mariusz Orczykowskie OFMConv. O. Mariusz podziękował za wsparcie Uniwersytetu Papieskiego, a następnie zaprosił byśmy za wzorem św. Franciszka byli słuchaczami, misjonarzami i świadkami Bożego Słowa w świecie, aby zdobywana wiedza posłużyła do odpowiedzi  na pytania jakie zadaje współczesny świat.

Następnie głos zabrali prowincjałowie obecni na naszej inauguracji. O. Marian Gołąb OFMConv wyrażał swoją radość z dzieła Studium Franciszkańskiego które łączy w swoich strukturach trzy rodziny zakonne. Lecz także padło przypomnienie by zdobywając wiedzę nie tracić Ducha, które jest równie potrzebny w zdobywaniu wiedzy teologicznej o Bogu. O. Marek Miszczyński OFMCap, przypomniał o jubileuszu zatwierdzenia reguły św. Franciszka, która była odpowiedzią na pytania ówczesnego świata, byśmy my potrafili być odpowiedzią na pytania współczesnego świata. O. Paweł Pawlik OFMConv podziękował za możliwość studiowania braci z Czech w Polsce. O. Jacek Koman OFM przypomniał determinację w dążeniu do powstania Studium Franciszkańskiego, zwrócił się do alumnów przypominając potrzebę wiarygodności i adrowania Najświętszego Sakramentu, dzięki czemu sami poznamy Boga.

Po wypowiedział prowincjałów naszą aulę wypełniły dźwięki pieści: „Gaudeamus igitur”.

Następnie o. Paweł Sambor wygłosił swój wykład: „Przemyśleć Eucharystię na nowo” – tak można skrócić całe to wystąpienie. O. Paweł podkreślał rolę i wagę Eucharystii, ale zwrócił również uwagę na historię przemian w myśleniu o słowach konsekracji, momencie przemiany chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa. Podkreślił różnice w myśleniu Kościoła aż do XI w., a następnie zmianą postrzegania tych tematów, która była odpowiedzią na herezję Eucharystyczną, wątpiącą w prawdziwą obecność Chrystusa w Chlebie – Ciele i Winie – Krwi.

Po owocnym w refleksję wykładzie inauguracyjnym zakończyliśmy oficjalną cześć naszej uroczystości, o. Norbert – rektor i o. Jacek – prowincjał podziękowali za przygotowania naszego spotkania. Następnie przeszliśmy na refektarza, gdzie miał miejsce wspólny obiad, później kawa i rozjechaliśmy się do swoich seminariów, by od wtorku podjąć trud codziennej nauki. 😉