WYKŁADOWCY

 • Mgr Piotr ABRAMEK — Wychowanie fizyczne
 • Ks. prof. dr hab. Arkadiusz BARON — Patrologia
 • O. mgr lic. Krzysztof BOBAK OFM — Katechetyka (ćwiczenia)
 • Mgr Krzysztof BOLON — Muzyka kościelna
 • Mgr Paweł BUSZEWICZ — Fonetyka, Teatr
 • O. dr Norbert CEBULA OFM — Teologia moralna fundamentalna, Teologia moralna
 • Ks. dr Marcin CHOLEWA — Psychologia, Psychologia rozwojowa, Psychologia pastoralna
 • Prof. dr hab. Antoni CZUPRYNA — Medycyna pastoralna
 • S. dr Weronika DRYL  OSU — Katechetyka
 • O. dr Andrzej DUK OFM — Wstęp do filozofii, Filozofia Boga, Teoria poznania
 • Ks. dr Jan DURAJ — Teologia fundamentalna, Teologia dogmatyczna, Religiologia
 • Ks. dr Paweł DUŹNIAK — De ordine, Prawo kanoniczne, Prawo kanoniczne i wyznaniowe
 • O. dr Eligiusz DYMOWSKI OFM — Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Literatura religijna, Teologia pastoralna, Współczesne kierunki teologiczne, Kancelaria parafialna
 • Dr Jan GALAROWICZ — Historia filozofii nowożytnej i współczesnej, Antropologia filozoficzna, Etyka
 • Ks. prof. dr hab. Jan GÓRSKI — Misjologia
 • O. dr Kleofas GRÓDEK OFM — Metafizyka, Kosmologia
 • Mgr Urszula GURBA — Język włoski
 • Ks. prof. dr hab. Grzegorz HOŁUB  — Bioetyka
 • Ks. prof. dr hab. Jan Józef JANICKI — Liturgika, Proseminarium
 • Ks. dr hab. Jan KALNIUK MS — Spowiednictwo
 • Dr hab. Józef Cezary KAŁUŻNY — Historia kościoła, Konwersatorium z historii kościoła
 • Mgr Agnieszka Irena KORUS — Język łaciński
 • Prof. dr hab. Kazimierz KORUS — Język łaciński, Język grecki, Kultura starożytna
 • Ks. dr Janusz KOŚCIELNIAK — Katolicka nauka społeczna, Katolicka nauka społeczna (ćwiczenia)
 • Dr Marcin MAJEWSKI — Historia zbawienia, Archeologia biblijna, Egzegeza Starego Testamentu
 • Ks. dr hab. Henryk MAJKRZAK SCJ — Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • O. mgr lic. Stanisław MAZGAJ OFM — Historia duchowości, Wczesne źródła franciszkańskie, Teologia życia duchowego
 • O. dr Wacław MICHALCZYK OFM — Duchowość franciszkańska, Franciszkański Zakon Świeckich
 • Ks. prof. dr hab. Adam OLSZEWSKI — Logika, Ogólna metodologia nauk
 • Mgr Renata PIRÓG — Język angielski
 • O. dr Andrzej PRUGAR  OFMConv — Homiletyka
 • Ks. dr Rafał SZCZUROWSKI — Historia kościoła
 • Lic. Paweł SZCZYGIEŁ — Chór
 • O. dr Mariusz UNIŻYCKI OFM — Wstęp do teologii, Teologia dogmatyczna, Teologia dogmatyczna (ćwiczenia), Zagadnienia ekumeniczne, Sakramentologia
 • O. dr Edmund URBAŃSKI OFM — Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Egzegeza Nowego Testamentu, Teologia biblijna
 • O. dr Alojzy WAROT OFM — Teologia dogmatyczna
 • Ks. dr Andrzej ZIÓŁKOWSKI CM — Homiletyka (ćwiczenia)
 • Ks. mgr Robert ZYCH — Pedagogika, Pedagogika specjalna