Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Franciszkanów pw. Św. Bonawentury w Krakowie ogłasza postępowanie wyłonienia wykonawcy zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów pw. Św. Bonawentury w Krakowie”.

W załącznikach znajduje się pełne zapytanie ofertowe oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty.

Załącznik nr 4 – Program funkcjonalno-użytkowy

załącznik nr 2- Oświadczenie

załącznik nr 3 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 – wykaz osób

zapytanie ofertowe

załacznik nr 1 Formularz Ofertowy

W dniu 16.10.2019 r zamawiający ze względu na błąd drukarski zmienia treść dokumentu „załącznik nr 1 Formularz Ofertowy”do zapytania ofertowego. Zmianie ulega wyłącznie punkt 4 ww. pliku.