Archiwum wydarzeń

19.12.2011
The news module was installed. Exciting. This news article is not using the Summary field and therefore there is no link to read more. But you can click on the news heading to read only this article.
08.12.2011
W Domu Nowicjackim w Zakliczynie, 8 grudnia 2011 roku w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP – Patronki i Królowej Zakonu Braci Mniejszych, poświęcony habit franciszkański otrzymało z rąk Ojca Prowincjała Rufina Maryjki siedmiu nowicjuszy: więcej
16.05.2008
Definitorium Generalne naszego Zakonu, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2008 r, dokonało m. in. wyboru Wizytatorów Generalnych dla Prowincji przygotowujących się do Kapituły Prowincjalnej. więcej
11.05.2008
We wtorek 29 kwietnia o. Piotr Blajer przeprowadził publiczną dyskusję swojej pracy licencjeckiej w zakresie nauk biblijnych i archeologii pt. Questi scese giustificato a differenza di quello. Saggio esegetico di Lc 18,9-14 (Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. więcej
23.04.2008
W sobotę 17 maja, 8 diakonów (o. Augustyn Kozdra, o. Emanuel Kubiatowski, o. Gerard Kołatek, o. Mirosław Skóra, o. Norbert Cebula, o. Piotr Balcerzak, o. Tomasz Michalik, o. Tomasz Żychowicz) – absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego p.w. św. Bonawentury w Krakowie przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Dwóch innych braci, studentów 5 roku (dk. Marcel Kosim, dk. Łukasz Kwiatkowski), zostało włączonych do posługi diakonatu. więcej
14.08.2007

W obecnym czasie łaski, podczas którego cały Zakon Franciszkański przygotowuje się, aby uroczyście przeżyć Jubileusz 800-lecia swego istnienia, także wspólnota braci Prowincji Matki Bożej Anielskiej z siedzibą w Krakowie włącza się aktywnie w projekt odnowy życia. Pragniemy, jako duchowi synowie Biedaczyny z Asyżu we współczesnym świecie, być autentycznymi ludźmi modlitwy oraz braćmi pielęgnującymi zarówno chlubne tradycje zakonne, jak i otwartymi na znaki czasu w świetle franciszkańskich charyzmatów. Wychwalając Boga Miłosiernego za dar i przykład życia Serafickiego Ojca Franciszka uważnie wsłuchujemy się w głos Najwyższego, który do każdego z nas przemawia: „idź i odbuduj mój dom...".

więcej
14.08.2007

Według historyków św. Franciszek otrzymał w 1209 r. od papieża Innocentego III zatwierdzenie swego „sposobu życia”, czyli tego, co później będzie nazywane „Protoregułą”. Ten „sposób życia” rozwijał się według potrzeb powstającego Zakonu, będąc podstawą Reguły z 1221 r., a następnie Reguły z 1223 r., zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III. Oficjalnie więc przyjmuje się rok 1209 za datę powstania zakonu, który odegrał tak wielką rolę w historii Kościoła i nadal pozostaje żywym organizmem pełnym energii płynącej z Ewangelii.

więcej
© CRT 2012