Aktualności

21.09.2020

Pierwsze śluby nowicjuszy


W święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, w czwartek 17 września br., podczas Mszy św. o godz. 12.00 w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku, pięciu nowicjuszy franciszkańskich złożyło swoje pierwsze śluby zakonne. W ten sposób zakończyli formację w Nowicjacie.

Mszy św. z obrzędem profesji zakonnej przewodniczył Minister Prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych o. Teofil Czarniak OFM.

Zgromadzonych powitał kustosz leżajskiego Sanktuarium, o. Klaudiusz Baran OFM:

Jesteśmy dziś świadkami podniosłego wydarzenia. Oto pięciu śmiałków decyduje się na zawarcie przymierza z Bogiem – na złożenie swojej pierwszej profesji zakonnej. To wielka radość dla wszystkich nas tutaj zgromadzonych.

Homilię wygłosił nasz Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM. Odwołał się w niej do celebrowanego dzisiaj we wszystkich franciszkańskich świątyniach święta Stygmatów św. Franciszka:

„Ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa” (Ga 6, 17b). To stwierdzenie św. Pawła Apostoła wprowadza nas w misterium, które w szczególny sposób stało się udziałem św. Ojca naszego Franciszka i nas wszystkich, którzy tworzymy wielką rodzinę franciszkańską.

Wydarzenie – tajemnica, które dokonało się na świętej Górze Alwerni, na dwa lata przed śmiercią Serafickiego Ojca. Z ogromnym przejęciem i wzruszeniem wspominamy to wydarzenie dzisiaj i celebrujemy podczas pierwszej profesji czasowej naszych braci. To oni poprzez złożenie ślubów posłuszeństwa, ubóstwa i czystości pragną pójść za Chrystusem i św. Franciszkiem. Na drzewie krzyża – drzewie życia – pragną w ten sposób przybić siebie samych w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. (…)

Kaznodzieja składane śluby zakonne przyrównał do otrzymanych przez naszego zakonodawcę stygmatów:

Stygmaty Franciszka są konsekwencją duchowego dojrzewania prawdziwego brata mniejszego i naśladowcy Jezusa Chrystusa. Znaki Męki Pańskiej stają się pieczęcią Boga żywego w ciele. Cierpienie staje się miłością. Cierpienie staje się cierpliwością w znoszeniu przeciwności.

Na koniec Ojciec Prowincjał życzył im:

Drodzy bracia nowicjusze, św. Franciszek z Asyżu  Was potrzebuje! Świat Was potrzebuje, Waszego świadectwa życia Ewangelią! Nie można poznać Boga i jego spraw bez wejścia w szczególną i osobistą relację z Chrystusem – i to ukrzyżowanym. (…) Zawierzycie za chwilę Wasze życie Bogu, bo chcecie być „Pańscy” – czyli należeć do Pana w całości i bez zastrzeżeń. Dziś obiecujecie, że będziecie wybierać to, co należy do Boga. Jemu oddajecie Wasze decyzje. Z pewnością będą Was one bardzo wiele kosztowały. Może i czasem będą to drogi łatwego wyboru, ale i czasem będzie to droga krzyżowa. Życzymy Wam, abyście zawsze chcieli na siebie patrzeć jako na sługi, tych najmniejszych.

Po homilii pierwszą profesję zakonną na okres jednego roku do 4 października 2021r. złożyli trzej bracia z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, jeden brat z Prowincji św. Michała (Ukraina) oraz br. Gabriel Dominik Szlęk OFM z naszej Prowincji.

Z naszej Prowincji w uroczystoścach złożenia pierwszej profesji zakonnej brali udział: wicemagister Nowicjatu o. Adrian Maźnicki OFM i siedmiu braci nowicjuszy z Zakliczyna, magister Postulatu o. Tomasz Kobielski OFM, prefekt Kolegium Serafickiego w Wieliczce o. Wacław Bujak OFM, magister profesów czasowych i definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM oraz proboszcz z Przemyśla o. Tadeusz Pawłowicz OFM.

Po skończonej uroczystości goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad do refektarza klasztornego.

za: https://bernardyni.pl/pierwsze-sluby-nowicjuszy/

http://ofm.krakow.pl/wsd/pierwsze-sluby-zakonne/

*     *    *

Również w święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, w czwartek 17 września br., Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM w obecności misjonarza w Kamerunie o. Jonasza Madeja OFM, w Prowincji Wcielonego Słowa Braci Mniejszych w Togo, odebrał pierwsze śluby zakonne od naszego zakonnika br. Romualda Ferry Viang OFM.

Br. Romuald jest kameruńczykiem, ale musiał odbyć Nowicjat w Togo, gdyż do kanonicznego rozpoczęcia Nowicjatu potrzebnych jest co najmniej trzech braci.

© CRT 2012