Aktualności

23.09.2020

Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska”


W środę 16 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok realizacji projektu: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane:

- wyniki badań archiwistyczno-historycznych,
- nowe dotychczas nieznane informacje o klasztorze w Węgrowie i Rawie Ruskiej,
- artystyczne spojrzenie na wystrój kościoła poklasztornego w Węgrowie,
- zakres przeprowadzonych prac.

Ponadto Jurij Dubyk, docent Politechniki Lwowskiej, wygłosił w formie multimedialnej prelekcję zatytułowaną „Cechy rozwiązania architektonicznego klasztorów OO. Reformatów na przykładzie zespołu kościoła św. Kazimierza we Lwowie”; o. Roger Mularczyk - referat poświęcony dawnej i najnowszej historii klasztorów reformackich na ziemiach dzisiejszej Ukrainy.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” miało miejsce w sali klasztornej węgrowskiej parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, 9 maja 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur i Rodzinnego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej, rozwijanie dialogu kultur poprzez wymianę młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych.

Można wysłuchać konferencji na: https://www.youtube.com/watch?v=4LA3TyzPqN0

o. Roger Mularczyk OFM (Ukraina, Seredne)

 

Bliźniacze klasztory - Węgrów i Rawa Ruska – konferencja podsumowująca rok realizacji projektu

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Węgrowie 16 września gościła realizatorów projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska”, który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020, przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowego Instytutu Wolności.

Projekt ma potrwać do lipca 2021 roku, a jego głównym zamierzeniem jest rewitalizacja dwóch klasztorów w Węgrowie i Rawie Ruskiej, które będą spełniać nowe funkcje, dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności. W Węgrowie planowane jest uruchomienie Centrum Dialogu Kultur.

W trakcie konferencji podsumowującej rok projektu zaprezentowano efekty ostatnich prac, a także związane z nimi wyniki badań archeologicznych. Wydarzenie poprowadził dr Marek Sobisz, kustosz węgrowskiego klasztoru.

W wydarzeniu Samorząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowała Starosta Węgrowski Ewa Besztak wraz z Wicestarostą Markiem Renikiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Węgrowskiego Leszkiem Redoszem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, ks. Wiesław Niemyjski – Dziekan dekanatu Drohiczyńskiego, ks. Romuald Kosk – proboszcz parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, o. Roger Andrzej Mularczyk – proboszcz parafii w Serdene na Ukrainie, Marian Orlikowski – I Radca Prawny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Michał Piotrowski – Dyrektor Biura Senatorskiego Marii Koc, Maciej Robak – Dyrektor Biura Poselskiego Macieja Górskiego, Mirosław Starczewski – Kierownik Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Siedlach oraz Paweł Marchela – Burmistrz Miasta Węgrowa. W konferencji udział wzięła także młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

za: https://powiatwegrowski.pl/aktualnosci/wiadomosci-dnia/blizniacze-klasztory-wegrow-i-rawa-ruska-konferencja-podsumowujaca-rok-realizacji-projektu.6767/

 

© CRT 2012