Aktualności

21.11.2020

Zmarł mjr Stanisław Szuro (1920 – 2020)


We wtorek 17 listopada 2020 r. ok. godz. 21.00 w Krakowie, odszedł do Pana w wieku 100 lat mjr Stanisław Szuro, nauczyciel historii w naszym Kolegium Serafickim w Wieliczce w latach 1975 – 1997.

śp. mjr Stanisław Szuro

Major Stanisław Szuro urodził się 19 października 1920 r. w Krakowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. na Wileńszczyźnie. Internowany na Litwie wrócił nielegalnie do Krakowa i wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Zajmował się drukowaniem i kolportażem prasy podziemnej. Aresztowany przez Niemców przebywał w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, a następnie w różnych obozach, m. in. Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Barth. Po powrocie do Krakowa w marcu 1946 r. włączył się do podziemia antykomunistycznego. Aktywnie działał w oddziale zbrojnym Narodowej Organizacji Wojskowej pod nazwą Liga Walki z Bolszewizmem. W listopadzie 1946 r. został aresztowany i po krótkim procesie skazany na karę śmierci. W marcu 1947 r. na mocy amnestii wyrok złagodzono do 15 lat. Zwolniono go warunkowo w lipcu 1956 r. Po wyjściu na wolność ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2018 r. otrzymał medal Pro Patria. Podczas uroczystości jubileuszowych w naszym Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie 19 października 2020 r. został odznaczony medalem Pro Bono Poloniae oraz Krzyżem Komandorskim Orderu św. Kazimierza Królewicza i mianowany honorowym generałem Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej.

Ceremonie pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.40 w środę 2 grudnia w kaplicy Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu śp. Stanisława.

R. I. P.

za: http://www.franciszkanie.edu.pl/zmarl-major-stanislaw-szuro

zdjęcie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/122557,Zmarl-mjr-Stanislaw-Szuro-Zamorski-zolnierz-ZWZ-AK-wiezien-niemieckich-obozow-ko.html

© CRT 2012