Aktualności

21.11.2020

Spotkanie Młodych Braci Kapłanów


W dniach 19-20 listopada nasi Młodzi Bracia Kapłani, odbyli coroczne spotkanie formacyjne, tzw. „Egzaminy jurysdykcyjne”. Niestety, przez obecną sytuacje epidemiologiczną spotkanie to odbyło się droga online.

Z kurii diecezjalnej otrzymali zakres wyznaczonej tematyki. W tym roku są to następujące dokumenty:

* Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+ z 28 sierpnia 2020 r;

* Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej z 11-12 marca 2015 r.

Spotkanie poprowadzili:

- o. Jacek Koman OFM - Minister Prowincjalny;

- o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap - profesor KUL, współautor omawianego dokumentu - opinii teologicznej nt. spowiedzi furtkowej, przewodniczący Wydziału Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego;

- o. dr Robert Cielicki OFMCap - sędzia Metropolitalnego Sądu Biskupiego w Krakowie, wykładowca prawa kanonicznego;

- o. mgr Rafał Waluch OFM - prowincjalny delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, prowincjalny inspektor ochrony danych osobowych (RODO), student prawa kanonicznego na UPJPII;

- o. dr Norbert Cebula OFM - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego, wykładowca teologii moralnej w Studium Franciszkańskim, prowincjalny sekretarz formacji i studiów;

Tego typu spotkanie odbywa się co roku i biorą w nim udział Bracia z Polski, którzy przyjęli świecenia kapłańskie w ostatnich pięciu latach, zaś z archidiecezji Krakowskiej w ostatnich dziesięciu latach.

opr. o. Piotr Gądek OFM

© CRT 2012