Aktualności

07.12.2020

Kanoniczne rozpoczęcie Postulatu 2020/21


W Domu Postulackim w Pilicy w czwartek 3 grudnia 2020 r. miało miejsce kanoniczne rozpoczęcie pierwszego etapu franciszkańskiej formacji – Postulatu.

Podczas uroczystych śpiewanych Nieszporów w kaplicy klasztornej o godz. 16.45, Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM w asyście Magistra Postulatu o. Tomasza Kobierskiego OFM , Wicemagistra Postulatu o. Roberta Konika OFM i Ojca Duchownego Postulatu o. Cezarego Chusteckiego OFM oraz gwardiana Wspólnoty i kustosza pilickiego Sanktuarium o. Błażeja Sówki OFM przyjął do początkowej formacji zakonnej pięciu Braci pragnących wiernie naśladować św. Franciszka z Asyżu.

O. Tomasz Kobierski OFM przedstawił kandydatów do rozpoczęcia Postulatu; br. Bartosza Bałabana, br. Macieja Głogowskiego, br. Karola Skiera, br. Sebastiana Szymańskiego i br. Łukasza Tamborskiego, proszących: „kierowani Bożym natchnieniem, pragniemy poznać życie we Wspólnocie Zakonu Braci Mniejszych. Dlatego spodziewamy się z pomocą Braci przemienić się wewnętrznie, uwolnić się z tego, co światowe i stawać się ludźmi Ewangelii, według wzoru św. Franciszka”.

O. Jacek wygłosił krótką homilię na temat życia franciszkańskiego i formacji Braci Mniejszych. Stwierdził m. in., że czas formacji zakonnej jest czasem odnajdywania odpowiedzi na pytanie: „kogo szukacie”? Codzienne modlitwy z brewiarza, czytanie i medytacja Pisma św. i Pism św. Franciszka z Asyżu oraz adoracja Tego, którego wybraliśmy i który obdarzył nas łaską powołania – to fundamenty kształtowania prawidłowej postawy ludzkiej, chrześcijańskiej i franciszkańskiej. Obecne czasy wymagają, aby być autentycznym świadkiem Chrystusa, jak nasz Seraficki Ojciec, bo dziś świat intensywnie wciska się także w nasze życie zakonne.

Kandydaci do Zakonu wyznali wiarę, wyrzekli się zła oraz uroczyście odnowili przyrzeczenia chrzcielne i modlitewnie wezwali Ducha Świętego.

Ojciec Prowincjał nałożył na szyję każdemu Postulantowi pobłogosławiony franciszkański znak „Tau”, co było zewnętrznym przejawem rozpoczęcia pierwszego etapu formacji franciszkańskiej, a także wręczył pobłogosławiony różaniec z Ziemi Świętej oraz „Pisma św. Franciszka z Asyżu i św. Klary”.

Postulanci potwierdzili rozpoczęcie formacji franciszkańskiej podpisem dokumentu na ołtarzu kaplicy.

Ceremonię zakończyło uroczyste błogosławieństwo franciszkańskie udzielone przez Ministra Prowincjalnego.

Następnie o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin odprawiono koncelebrowaną Mszę św. w intencji Braci rozpoczynających formację zakonną oraz Wspólnoty w Pilicy, do której należą wychowawcy Postulatu.

Uroczystości zakończono modlitwą podczas uroczystego zasłonięcia słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin.

Życzymy Braciom Postulantom potrzebnych łask i polecamy ich opiece Matki Bożej Śnieżnej oraz św. Franciszka z Asyżu w owocnym przeżywaniu czasu formacji.

© CRT 2012